Aktualności

data ostatnich zmian → 19.10.2017

LOGOWANIE / REJESTRACJA
(w razie problemów z logowaniem lub rejestracją prosimy kontaktować się z Sekretariatem SPNJO, telefon: 71-375-2745, 71-375-2698, 71-375-2300).


Studenci w kontaktach z kierownikami zespołów językowych zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl).


Otwarte kursy języka hiszpańskiego A1 i C1.


LEKTORATY JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO ROZPOCZYNAJĄ SIĘ WE WTOREK 03.10.2017 r.

 • Informacje o terminach zajęć znajdują się w poszczególnych instytutach (plany zajęć, ogłoszenia informujące o pierwszym spotkaniu itp.) Na łacinę nie ma zapisów on-line, zapisy bezpośrednio u lektora na pierwszych zajęciach.
 • Studenci, którzy muszą powtórzyć lektorat, zapisują się u kierownika ZLJKiJR mgr B. Machalskiej.

LEKTORATY JĘZYKÓW niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego na kierunkach STACJONARNYCH ROZPOCZYNAJĄ SIĘ WE WTOREK 03.10.2017 r.

LEKTORATY JĘZYKA ANGIELSKIEGO na kierunkach STACJONARNYCH ROZPOCZYNAJĄ SIĘ W ŚRODĘ 04.10.2017 r.


STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH → ZAPISY NA TESTY KWALIFIKACYJNE

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH → ZAPISY NA POZIOM B2+

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH → WYKAZ GRUP


ZAŚWIADCZENIA


INFORMACJA O TRYBIE PUBLIKOWANIA PODZIAŁU NA GRUPY ZGODNIE Z POZIOMEM ZAKWALIFIKOWANIA STUDENTA

Listy podziału na grupy będą publikowane poprzez umieszczenie na stronach internetowych. Publikacje te będą zawierały dane niezbędne do jednoznacznej identyfikacji studenta: nazwisko oraz numer indeksu. Inne dane nie będą publikowane.

W związku z tym prosimy osoby niewyrażające zgody na umieszczenie nazwiska na liście podziału na grupy językowe o zgłoszenie się do sekretariatu Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (pl. Nankiera 2/3). Tam otrzymają druk sprzeciwu do podpisania. Po złożeniu sprzeciwu, na listach będzie uwidoczniony tylko numer ich indeksu.

Brak sprzeciwu oznacza zgodę na opisany sposób publikowania poziomu zakwalifikowania studenta do właściwej grupy językowej. Sprzeciw można złożyć lub cofnąć w dowolnym terminie w sekretariacie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.


Uwaga! Kursy języka angielskiego dla młodzieży

Oferta lektoratów języka francuskiego

Oferta lektoratów języka hiszpańskiego i włoskiego

Oferta lektoratów języka niemieckiego

Oferta lektoratów języka rosyjskiego


Informacja dla studentów I roku studiów 1 stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 i później

 • Studenci , którzy zakwalifikowali się na poziom niższy niż początkowy poziom B1 są zobowiązani do uzupełnienia wiadomości we własnym zakresie.
 • Studentom, którzy wybrali język angielski lub niemiecki SPNJO oferuje pomoc w postaci pracy na platformie etutor (koszt 15 zł za semestr).
 • Studenci, którzy chcieliby założyć konto na platformie proszeni są o zgłoszenie się do lektora, który prowadzi z nimi zajęcia.
 • Studenci, którzy chcieliby założyć konto na platformie ale w danym semestrze nie uczęszczją na lektorat, proszeni są o zgłoszenie się do pani mgr Marzeny Burzyńskiej – marzena.burzynska2@uwr.edu.pl.
  • W liście studenci proszenie są o zamieszczenie następujących informacji:
   • imię i nazwisko (jeśli nie wynika z adresu),
   • numer albumu,
   • kierunek i rok studiów.

Wysokość opłat za zajęcia i egzaminy z języka obcego

Życzymy sukcesów i satysfakcji w nauce!

Ewentualne błędy na stronie proszę zgłaszać na adres andrzej.sciegosz@uwr.edu.pl