Aktualności

data ostatnich zmian → 17.09.2018

LOGOWANIE / REJESTRACJA
(w razie problemów z logowaniem lub rejestracją prosimy kontaktować się z Sekretariatem SPNJO, telefon: 71-375-2745, 71-375-2698, 71-375-2300).


Studenci w kontaktach z kierownikami zespołów językowych zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl).


ZAŚWIADCZENIA


Informacja dla studentów I ROKU studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

UWAGA, DODATKOWE TESTY KWALIFIKACYJNE DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH PRZYJĘTYCH W ROKU AKAD. 2017/18 I WCZESNIEJ


INFORMACJA O TRYBIE PUBLIKOWANIA PODZIAŁU NA GRUPY ZGODNIE Z POZIOMEM ZAKWALIFIKOWANIA STUDENTA

Listy podziału na grupy będą publikowane poprzez umieszczenie na stronach internetowych. Publikacje te będą zawierały dane niezbędne do jednoznacznej identyfikacji studenta: nazwisko oraz numer indeksu. Inne dane nie będą publikowane.

W związku z tym prosimy osoby niewyrażające zgody na umieszczenie nazwiska na liście podziału na grupy językowe o zgłoszenie się do sekretariatu Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (pl. Nankiera 2/3). Tam otrzymają druk sprzeciwu do podpisania. Po złożeniu sprzeciwu, na listach będzie uwidoczniony tylko numer ich indeksu.

Brak sprzeciwu oznacza zgodę na opisany sposób publikowania poziomu zakwalifikowania studenta do właściwej grupy językowej. Sprzeciw można złożyć lub cofnąć w dowolnym terminie w sekretariacie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.


Uwaga! Kursy języka angielskiego dla młodzieży

Oferta lektoratów języka francuskiego

Oferta lektoratów języka hiszpańskiego i włoskiego

Oferta lektoratów języka niemieckiego

Oferta lektoratów języka rosyjskiego


Wysokość opłat za zajęcia i egzaminy z języka obcego

Życzymy sukcesów i satysfakcji w nauce!