Aktualności

data ostatnich zmian → 1.08.2016

LOGOWANIE / REJESTRACJA (w razie problemów z logowaniem lub rejestracją prosimy kontaktować się z Sekretariatem SPNJO,
telefon: 71-375-2745, 71-375-2698, 71-375-2300).


Informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2016/17


Uwaga! Kursy języka angielskiego dla młodzieży.

Oferta lektoratów języka francuskiego.

Oferta lektoratów języka hiszpańskiego i włoskiego.

Oferta lektoratów języka niemieckiego.

Oferta lektoratów języka rosyjskiego.


Zaświadczenia potwierdzające biegłość językową wystawiane są przez zastępcę Kierownika SPNJO mgr Elżbietę Kopeć.

Prośbę o wystawienie zaświadczenia należy wysłać w terminie od czwartku do wtorku na adres: elzbieta.kopec@uwr.edu.pl z podaniem poniższych informacji:

 • imię i nazwisko
 • kierunek i rok studiów,
 • numer albumu
 • cel – w jakim celu ma być wystawione zaświadczenie i dla kogo

Zaświadczenia zgłoszone w terminie od czwartku do wtorku będzie można odebrać w sekretariacie SPNJO, pok.03 od środy w godz. 9.00 – 14.00.

Uwaga! Zaświadczenia nie będą wystawiane w okresie urlopu: 11.07.2016 - 26.08.2016.


Informacja dla studentów I roku studiów 1 stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 i później

 • Studenci , którzy zakwalifikowali się na poziom niższy niż początkowy poziom B1 są zobowiązani do uzupełnienia wiadomości we własnym zakresie.
 • Studentom, którzy wybrali język angielski lub niemiecki SPNJO oferuje pomoc w postaci pracy na platformie etutor (koszt 15 zł za semestr).
 • Studenci, którzy chcieliby założyć konto na platformie proszeni są o zgłoszenie się do lektora, który prowadzi z nimi zajęcia.
 • Studenci, którzy chcieliby założyć konto na platformie ale w danym semestrze nie uczęszczją na lektorat, proszeni są o zgłoszenie się do pani mgr Marzeny Burzyńskiej – marzena.burzynska2@uwr.edu.pl.
  • W liście studenci proszenie są o zamieszczenie następujących informacji:
   • imię i nazwisko (jeśli nie wynika z adresu),
   • numer albumu,
   • kierunek i rok studiów.

INFORMACJA O TRYBIE PUBLIKOWANIA PODZIAŁU NA GRUPY ZGODNIE Z POZIOMEM ZAKWALIFIKOWANIA STUDENTA

Listy podziału na grupy będą publikowane poprzez umieszczenie na stronach internetowych. Publikacje te będą zawierały dane niezbędne do jednoznacznej identyfikacji studenta: nazwisko oraz numer indeksu. Inne dane nie będą publikowane.

W związku z tym prosimy osoby niewyrażające zgody na umieszczenie nazwiska na liście podziału na grupy językowe o zgłoszenie się do sekretariatu Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (pl. Nankiera 2/3). Tam otrzymają druk sprzeciwu do podpisania. Po złożeniu sprzeciwu, na listach będzie uwidoczniony tylko numer ich indeksu.

Brak sprzeciwu oznacza zgodę na opisany sposób publikowania poziomu zakwalifikowania studenta do właściwej grupy językowej. Sprzeciw można złożyć lub cofnąć w dowolnym terminie w sekretariacie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.


Wysokość opłat za zajęcia i egzaminy z języka obcego

Życzymy sukcesów i satysfakcji w nauce!

Ewentualne błędy na stronie proszę zgłaszać na adres andrzej.sciegosz@uwr.edu.pl