Egzaminy certyfikujące (odpłatne)

Zasady przystępowania do egzaminów certyfikujących → zobacz niżej

 1. STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje w sesji jesiennej 2017/2018 otwarte egzaminy certyfikujące (płatne) na poziomie B1, B2, B2+, C1 (patrz treści programowe).
 2. STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje także egzamin certyfikujący (płatny) z języka łacińskiego dla studentów 3 roku studiów licencjackich, którzy nie zaliczyli wymaganego poziomu z łaciny (patrz zakres materiału na egzamin certyfikujący z łaciny).

Miejsce i termin egzaminu certyfikującego

Egzamin odbędzie się w budynku Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (pl. Nankiera 2/3: zobacz na planie).
 • Egzamin certyfikujący z języka angielskiego :
  • poziom B2 : 01.09.2018 (sobota) o godz. 9.00
  • poziom B1 : 02.09.2018 (niedziela) o godz. 9.00
  • poziom B2+ : 02.09.2018 (niedziela) o godz. 9.00
  • poziom C1 : 02.09.2018 (niedziela) o godz. 9.00
 • Egzamin certyfikujący z języka niemieckiego na poziomie B1, B2, B2+:
  • odbędzie się 04.09.2018 (wtorek) o godz. 9.00.
 • Egzamin certyfikujący z języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego
  na poziomie B1, B2 i B2+
  • odbędzie się 06.09.2018 (czwartek) o godz. 9.00.
 • Egzamin certyfikujący z języka rosyjskiego na poziomie B1, B2 i B2+
  • odbędzie się 04.09.2018 (wtorek) o godz. 9.00.
 • Egzamin certyfikujący z języka łacińskiego:
  • odbędzie się 04.09.2018 (wtorek) o godz. 9.00.

Zapisy

Zapisy na egzamin certyfikujący prowadzone będą w Sekretariacie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (pl. Nankiera 2/3: zobacz na planie), pok. 03 na parterze:

JĘZYK ANGIELSKI:

 • od 13.08.2018 do 27.08.2018 (z wyjątkiem sobót i niedziel) w godz. 10.00 - 15.00 osobiście.
 • Warunkiem zapisania się na egzamin certyfikujący jest dostarczenie dowodu wpłaty oraz wypełnienie stosownego formularza w Sekretariacie SPNJO do 27.08.2018 do godz. 15.00.

JĘZYK NIEMIECKI, JĘZYK FRANCUSKI, JĘZYK HISZPAŃSKI, JĘZYK WŁOSKI, JĘZYK ROSYJSKI, JĘZYK ŁACIŃSKI:

 • od 13.08.2018 do 30.08.2018 (z wyjątkiem sobót i niedziel) w godz. 10.00 - 15.00 osobiście.
 • Warunkiem zapisania się na egzamin certyfikujący jest dostarczenie dowodu wpłaty oraz wypełnienie stosownego formularza w Sekretariacie SPNJO do 30.08.2018 do godz. 15.00.

Kandydat, który nie dopełnił formalności w terminie, nie zostanie dopuszczony do egzaminu.


Opłata

 • Pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego - 250 zł
 • Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego - 250 zł
 • Pozostali kandydaci - 270 zł
 • Zorganizowanie egzaminu certyfikującego dla indywidualnych osób w terminie innym niż wyżej podany  – 450zł

Opłatę należy wpłacić na konto:

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

15 1090 2503 0000 0001 3349 6327

z adnotacją: imię i nazwisko uczestnika - EGZ. CERT. …poziom… język … W SPNJO.

Na egzamin należy zgłosić się z dowodem tożsamości.


Zasady przystępowania do egzaminów certyfikujących SPNJO

 1. Kandydat przystępujący do egzaminu powinien:
  • zapoznać się z formą egzaminu oraz zakresem materiału (treściami programowymi),
  • dokonać rejestracji przedkładając oryginał dowodu wpłaty oraz wypełniając formularz zgłoszenia w Sekretariacie Studium w wyznaczonym terminie,
  • zgłosić się na egzamin 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu,
  • okazać dowód tożsamości ze zdjęciem przed wejściem do sali.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w egzaminie certyfikującym kandydat może uzyskać zwrot opłaty (po odjęciu kosztów opłaty manipulacyjnej w wysokości 30 zł), jeżeli zgłosi rezygnację co najmniej 3 dni przed egzaminem. 
 3. Osobie, która nie przystąpiła do egzaminu certyfikującego nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.
 4. Egzamin certyfikujący uważa się za zdany, jeżeli kandydat przystąpi do dwóch części egzaminu:
  • a) pisemno-słuchowej
  • b) ustnej
  • i z całości uzyska min. 55%.
 5. Kandydat, który zrezygnuje z przystąpienia do jednej z części egzaminu certyfikującego nie otrzymuje zwrotu opłaty.

Język angielski

 • Część ustna egzaminu certyfikującego z języka angielskiego następuje po części pisemno-słuchowej. Listy na tę część układane są alfabetycznie. Czas trwania egzaminu zależy od liczby kandydatów. Szacowany czas zakończenia części ustnej to godz. 16.30-17.00.
 • Szczegóły zostaną podane w dniu egzaminu.
 • Wyniki egzaminu certyfikującego zostaną umieszczone na stronie www.spnjo.uni.wroc.pl / Egzaminy / Egzaminy certyfikujące.

 

Powrót do początku strony