Egzaminy końcowe

Egzamin końcowy z języka obcego

Studenci, którzy uczęszczają na lektorat i uzyskują zaliczenie poziomu, po którym powinni zdać egzamin, nie zapisują się na egzamin końcowy. Egzamin przeprowadza lektor prowadzący zajęcia.

Do egzaminu końcowego przystępują studenci, którzy:

 • w wyniku testu kwalifikacyjnego zakwalifikowali się na egzamin,
 • nie zgłosili się w wyznaczonym terminie do lektora, u którego uzyskali zaliczenie końcowego poziomu,
 • uzyskali zaliczenie poziomu uprawniającego ich do przystąpienia do egzaminu na podstawie zaliczenia uzyskanego na innej uczelni,
  • zaliczenie musi być uznane przez SPNJO UWr.

Studenci, którzy zakwalifikowali się do egzaminu mogą przystąpić do niego w sesji po semestrze zimowym, w sesji letniej i w sesji jesiennej.

Terminy egzaminów końcowych


 

OPIS EGZAMINU PO POZIOMACH A2 I° i A2 II° DLA OSÓB, KTÓRE PO TESTACH KWALIFIKACYJNYCH ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ NA EGZAMIN

I Część słuchowa (30 min):

 • dwa nagrania za łączną ilość 20 punktów

II Część pisemna (30 min):

 • krótka forma pisemna (list prywatny) na 80 – 100 słów (20 punktów)

III Część ustna:

 • obrazek jako punkt wyjścia do sterowanej rozmowy (20 punktów)
 • 5 reakcji językowych (10 punktów), np.:
  • zapytaj o drogę do hotelu;
  • co powiesz wręczając komuś jakąś rzecz?

(łączna ilość 30 punktów)

W SUMIE EGZAMIN NA 70 PUNKTÓW

OPIS EGZAMINU PO POZIOMACH B1 I i B1 II DLA OSÓB, KTÓRE PO TESTACH KWALIFIKACYJNYCH ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ NA EGZAMIN

I Część słuchowa (30 min):

 • dwa nagrania za łączną ilość 20 punktów

II Część pisemna (30 min):

 • wypracowanie (list prywatny lub formalny) na 120– 150 słów (20 punktów)

III Część ustna:

 • obrazki jako punkt wyjścia do rozmowy (20 punktów)
 • reakcja językowa (10 punktów) - 2 dialogi zasugerowane opisem sytuacji, np.:
  • zgłoszenie usterki w hotelu;
  • rezerwacja pokoju.

(łączna ilość 30 punktów)

W SUMIE EGZAMIN NA 70 PUNKTÓW

OPIS EGZAMINU PO POZIOMACH B2 I i B2 II DLA OSÓB, KTÓRE PO TESTACH KWALIFIKACYJNYCH ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ NA EGZAMIN

I Część słuchowa (30 min):

 • dwa nagrania za łączną ilość 20 punktów

II Część pisemna (30 min):

 • list formalny lub recenzja na 160 – 200 słów (20 punktów)

III Część ustna:

 • wypowiedź na wylosowany temat (10 punktów)
 • streszczenie artykułu przygotowanego przez lektora oraz rozmowa z egzaminatorem na temat poruszony w tekście (20 punktów)

(łączna ilość 30 punktów)

W SUMIE EGZAMIN NA 70 PUNKTÓW

UWAGA! Na egzaminie (część pisemna i ustna) nie wolno korzystać ze słowników 

 


PUKTACJA:

38 – 44 dostateczny

45 – 51 dostateczny plus

52 – 58 dobry

59 – 65 dobry plus

66 – 70 bardzo dobry

Powrót do początku strony