Egzaminy końcowe

Studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2013/2014 i później

Egzamin końcowy z języka obcego

Studenci, którzy uczęszczają na lektorat i uzyskują zaliczenie poziomu, na którym powinni zdać egzamin, nie zapisują się na egzamin końcowy. Egzamin przeprowadza lektor prowadzący zajęcia.

Do egzaminu końcowego przystępują studenci, którzy:

  • w wyniku testu kwalifikacyjnego zakwalifikowali się na egzamin,
  • nie zgłosili się w wyznaczonym terminie do lektora, u którego uzyskali zaliczenie końcowego poziomu,
  • uzyskali zaliczenie poziomu uprawniającego ich do przystąpienia do egzaminu na podstawie zaliczenia uzyskanego na innej uczelni,
    • zaliczenie musi być uznane przez SPNJO UWr.

Studenci, którzy zakwalifikowali się do egzaminu mogą przystąpić do niego w sesji zimowej, letniej lub w jesiennej.

Terminy egzaminów końcowych w sesji letniej 2017/2018

Terminy egzaminów końcowych w sesji jesiennej 2017/2018


EGZAMIN KOŃCOWY NA POZIOMIE B2

Część egzaminu Opis egzaminu Liczba punktów Czas na wykonanie zadań

Część pisemna

np. list formalny, recenzja lub wypracowanie

(160 - 200 słów)

20 30 minut

Część słuchowa

Dwa lub trzy nagrania dwukrotnie wysłuchane. 20 30 minut

Część ustna

Streszczenie wylosowanego krótkiego artykułu o tematyce ogólnej i wypowiedź nawiązująca do problematyki zawartej w artykule.

Interakcja / dyskusja z egzaminatorem na wylosowany temat z zakresu materiału objętego programem na poziomie B1 i B2.

20

 

20

ok. 15 minut

 

EGZAMIN KOŃCOWY NA POZIOMIE B2+

Część egzaminu Opis egzaminu Liczba punktów Czas na wykonanie zadań
Część pisemna

Wypracowanie na podany temat: jeden do wyboru z trzech

(200 - 250 słów)

20 30 minut
Część słuchowa Trzy nagrania zróżnicowane pod względem tematyki dwukrotnie wysłuchane. 20 30 minut
Część ustna

Prezentacja (przygotowana wcześniej/przed przystąpieniem do egzaminu) dotycząca zainteresowań związanych z kierunkiem studiów. (ok. 5-7 minut).

Streszczenie i rozmowa na temat wylosowanego artykułu popularnonaukowego o tematyce nawiązującej do kierunku studiów. (ok. 5-7 minut).

20

 

20

ok. 15 minut