Egzaminy końcowe

Studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2013/2014 i później

Egzamin końcowy z języka obcego

Studenci, którzy uczęszczają na lektorat i uzyskują zaliczenie poziomu, na którym powinni zdać egzamin, nie zapisują się na egzamin końcowy. Egzamin przeprowadza lektor prowadzący zajęcia.

Do egzaminu końcowego przystępują studenci, którzy:

  • w wyniku testu kwalifikacyjnego zakwalifikowali się na egzamin,
  • nie zgłosili się w wyznaczonym terminie do lektora, u którego uzyskali zaliczenie końcowego poziomu,
  • uzyskali zaliczenie poziomu uprawniającego ich do przystąpienia do egzaminu na podstawie zaliczenia uzyskanego na innej uczelni,
    • zaliczenie musi być uznane przez SPNJO UWr.

Studenci, którzy zakwalifikowali się do egzaminu mogą przystąpić do niego w sesji zimowej, letniej lub w jesiennej.

Terminy egzaminów końcowych w sesji zimowej 2017/2018


EGZAMIN KOŃCOWY NA POZIOMIE B2

Forma egzaminu Opis egzaminu

Część pisemna

20 pkt - 30 min

np. list formalny, recenzja lub wypracowanie

(160 - 200 słów)

Część słuchowa

20 pkt - 30 min

Dwa lub trzy nagrania dwukrotnie wysłuchane.

Część ustna

40 pkt - ok. 15 min

Streszczenie wylosowanego krótkiego artykułu o tematyce ogólnej i wypowiedź nawiązująca do problematyki zawartej w artykule.

Interakcja / dyskusja z egzaminatorem na wylosowany temat z zakresu materiału objętego programem na poziomie B1 i B2.

 

EGZAMIN KOŃCOWY NA POZIOMIE B2+

Forma egzaminu Opis egzaminu

Część pisemna

20 pkt - 30 min

Wypracowanie na podany temat 1 do wyboru z trzech

(200 - 250 słów)

Część słuchowa

20 pkt - 30 min

Trzy nagrania zróżnicowane pod względem tematyki dwukrotnie wysłuchane.

Część ustna

40 pkt - ok. 15 min

Prezentacja (przygotowana wcześniej/przed przystąpieniem do egzaminu) dotycząca zainteresowań związanych z kierunkiem studiów.(ok. 5-7 minut).

Streszczenie i rozmowa na temat wylosowanego artykułu popularnonaukowego o tematyce nawiązującej do kierunku studiów.(ok. 5-7 minut).