Harmonogram zapisów na testy

Harmonogram zapisów na testy kwalifikacyjne dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich

Zapisy na testy odbywają się przez Internet (https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl) lub w Sekretariacie SPNJO, pl. Nankiera 2/3, pokój 03 w godz. 9:00–14:00

Semestr letni 2017/2018

Kierunki i tryb studiów

Język

Termin zapisów

Termin testu

Wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych
angielski
niemiecki
francuski
hiszpański
włoski
rosyjski

28.05.2018 – 05.06.2018

08.06.2018, godz. 16.00

Studenci zostaną poinformowani mailowo, do której sali powinni zgłosić się na test.

Studenci przystępujący do testu są zobowiązani okazać dokument tożsamości.

Uwaga!

  1. Studenci, którzy już rozpoczęli lektorat lub ci, których test jest jeszcze ważny, nie mogą ponownie przystąpić do testu.

  2. Studenci studiów II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego (patrz LEKTORAT JĘZYKA NOWOŻYTNEGO – poziom B2+).
    Studenci II stopnia zwolnieni z lektoratu B2+, a także studenci mający niewykorzystane godziny z bezpłatnego limitu przyznanego im na studiach I stopnia na UWr mogą uczęszczać na lektorat języka nowożytnego fakultatywnie. Zapisy na test, w przypadku kontynuacji nauki danego języka odbywają się w Sekretariacie SPNJO, pl. Nankiera 2/3, pok.03, w wyżej wymienionych terminach.

  3. Wynik testu kwalifikacyjnego jest ważny trzy semestry.