Konsultacje

Konsultacje lektorów w okresie 11.09.2017 r. - 30.09.2017 r.

Zaktualizowane 20.09.2017

WPIS DO INDEKSU

Studenci studiów stacjonarnych zgłaszają się po wpis z egzaminu (na kartę egzaminacyjną i z przodu indeksu) do lektorów, którzy przeprowadzili egzamin (patrz-wpis w indeksie na str.78-79).

W przypadku, gdy:

 • student został zwolniony z lektoratu na podstawie certyfikatu,
 • ocena z egzaminu została przepisana z innego kierunku lub innej uczelni,
 • lektor, który przeprowadził egzamin nie jest już pracownikiem SPNJO,
 • lektor, który przeprowadził egzamin przebywa na zwolnieniu lub urlopie (macierzyńskim, wychowawczym czy zdrowotnym),

studenci zgłaszają się do:

 • język angielski - mgr Lidii Janoty
 • język angielski - mgr Justyny Urbańskiej-Ratajczak
 • język niemiecki - mgr Doroty Snoch
 • języki romańskie - mgr Katarzyny Działoszyńskiej
 • język rosyjski - mgr Wandy Męcińskiej-Kiedroń
 • języki klasyczne - mgr Beaty Machalskiej

Kierownictwo SPNJO

 • Jeśli nie podano inaczej, konsultacje odbywają się w budynku SPNJO przy pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)
 • Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.
 • Studenci w kontaktach z kierownikami zespołów zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik SPNJO - mgr Aleksandra MATKOWSKA - starszy wykładowca

pok. 03, tel. 71 375 2231, e-mail: sekretariat.spnjo@uwr.edu.pl, aleksandra.matkowska@uwr.edu.pl

 • 12.09.2017 r. (wtorek) : 11.00 - 12.00
 • 26.09.2017 r. (wtorek) : 11.00 - 12.00

Z-ca kierownika SPNJO - mgr Elżbieta KOPEĆ - starszy wykładowca - studia stacjonarne, Erasmus, International Students

pok. 103, tel. 71 375 2362, e-mail: elzbieta.kopec@uwr.edu.pl

 • 11.09.2017 r. (poniedziałek) : 11.00 - 12.00
 • urlop szkoleniowy: 16.09.2017 r. - 23.09.2017 r.
 • 25.09.2017 r. (poniedziałek) : 11.00 - 12.00

Z-ca kierownika SPNJO - mgr Iwona NOWICKA - starszy wykładowca - studia niestacjonarne

pok. 102, tel. 71 375 2517, e-mail: iwona.nowicka@uwr.edu.pl

 • środy 10.00 - 11.00

Powrót do góry

Zespół lektorów języka angielskiego

 • Jeśli nie podano inaczej, konsultacje odbywają się w budynku SPNJO przy pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)
 • Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.
 • Studenci w kontaktach z kierownikami zespołów zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik zespołu - mgr Lidia JANOTA - starszy wykładowca - studia stacjonarne

pok. 303, tel. 71 375 2755, e-mail: lidia.janota@uwr.edu.pl

 • urlop szkoleniowy: 11.09.2017 r. - 15.09.2017 r.
 • urlop: 18.09.2017 r. - 19.09.2017 r.
 • 21.09.2017 r. (czwartek) : 8.30 - 9.30

Kierownik zespołu - mgr Justyna URBAŃSKA-RATAJCZAK - starszy wykładowca - studia niestacjonarne

pok. 303, tel. 71 375 2755, e-mail: justyna.urbanska-ratajczak@uwr.edu.pl

 • 13.09.2017 r. (środa) : 8.00 - 9.00
 • 18.09.2017 r. (poniedziałek) : 8.00 - 9.00
 • wyjazd służbowy: 19.09.2017 r. - 21.09.2017 r.
 • 26.09.2017 r. (wtorek) : 12.00 - 13.00

mgr Marzena ADAMUS - lektor

pok. 305, tel. 71 375 2746, e-mail: marzena.adamus@uwr.edu.pl

 • czwartki 9.00 - 10.00

mgr Katarzyna BANACH - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: katarzyna.banach@uwr.edu.pl

 • urlop: 11.09.2017 r. - 22.09.2017 r.
 • 25.09.2017 r. (poniedziałek) : 10.00 - 11.00

mgr Agnieszka BIERNACKA - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: agnieszka.biernacka@uwr.edu.pl

 • poniedziałki 10.00 - 11.00

mgr Katarzyna BŁASZAK - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: katarzyna.blaszak@uwr.edu.pl

 • urlop macierzyński

mgr Izabela BOJARSKA - starszy wykładowca

pok. 304, tel. 71 375 2742, e-mail: izabela.bojarska@uwr.edu.pl

 • środy 15.00 - 16.00

mgr Marcin BORONOWSKI - starszy wykładowca

pok. 402, tel. 71 375 2757, e-mail: marcin.boronowski@uwr.edu.pl

 • wtorki 14.00 - 15.00

mgr Beata BUDA - starszy wykładowca

pok. 402, tel. 71 375 2757, e-mail: beata.buda@uwr.edu.pl

 • wtorki 8.00 - 9.00

mgr Marzena BURZYŃSKA - wykładowca

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: marzena.burzynska2@uwr.edu.pl

 • piątki 9.00 - 10.00

mgr Urszula BYRA-MARCINIAK - lektor

pok. 301, tel. 71 375 2743, e-mail: urszula.byra-marciniak@uwr.edu.pl

 • środy 10.00 - 11.00

mgr Ewa CHARATONIK - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: ewa.charatonik@uwr.edu.pl

 • środy 10.00 - 11.00

mgr Magdalena CHRZANOWSKA - lektor

pok. 305, tel. 71 375 2746, e-mail: magdalena.chrzanowska@uwr.edu.pl

 • wtorki 8.00 - 9.00

mgr Barbara DUBIŃSKA-SOŁTYS - starszy wykładowca

pok. 301, tel. 71 375 2743, e-mail: barbara.dubinska-soltys@uwr.edu.pl

 • 12.09.2017 r. (wtorek) : 8.00 - 9.00
 • 14.09.2017 r. (czwartek) : 8.00 - 9.00
 • 21.09.2017 r. (czwartek) : 8.00 - 9.00
 • 28.09.2017 r. (czwartek) : 8.00 - 9.00

mgr Małgorzata GAŁUSZEWSKA - starszy wykładowca

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: malgorzata.galuszewska@uwr.edu.pl

 • czwartki 10.00 - 11.00

mgr Weronika GOŁĘBIEWICZ - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: weronika.golebiewicz@uwr.edu.pl

 • środy 8.00 - 9.00

mgr Anna GREBLICKA-KOWALSKA - starszy wykładowca

pok. 305, tel. 71 375 2746, e-mail: anna.greblicka-kowalska@uwr.edu.pl

 • urlop szkoleniowy: 09.09.2017 r. - 17.09.2017 r.
 • czwartki 11.00 - 12.00

mgr Joanna GRZEGORCZYK - starszy wykładowca

pok. 305, tel. 71 375 2746, e-mail: joanna.grzegorczyk@uwr.edu.pl

 • środy 13.00 - 14.00

mgr Anna JABŁOŃSKA - starszy wykładowca

pok. 301 , tel. 71 375 2743, e-mail: anna.jablonska@uwr.edu.pl

 • 12.09.2017 r. (wtorek) : 13.00 - 14.00
 • 21.09.2017 r. (czwartek) : 12.00 - 13.00

mgr Ewa JANKOWSKA - starszy wykładowca

pok. 304, tel. 71 375 2742, e-mail: ewa.jankowska@uwr.edu.pl

 • do 30.09.2017 r. konsultacje odwołane

mgr Marta JARZEMBOWSKA - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: marta.jarzembowska@uwr.edu.pl

 • zwolnienie lekarskie

mgr Marek KĘDZIERSKI - wykładowca

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: marek.kedzierski@uwr.edu.pl

 • czwartki 9.00 - 10.00

mgr Elżbieta KŁÓSEK - starszy wykładowca

pok. 302, tel. 71 375 2644, e-mail: elzbieta.klosek@uwr.edu.pl

 • środy 11.00 - 12.00

mgr Lidia KONIECZKA - wykładowca

pok. 402, tel. 71 375 2757, e-mail: lidia.konieczka@uwr.edu.pl

 • środy 12.30 - 13.30

mgr Elżbieta KOPEĆ - z-ca kierownika SPNJO - starszy wykładowca - studia stacjonarne, Erasmus, International Students

pok. 103, tel. 71 375 2362, e-mail: elzbieta.kopec@uwr.edu.pl

 • 11.09.2017 r. (poniedziałek) : 11.00 - 12.00
 • urlop szkoleniowy: 16.09.2017 r. - 23.09.2017 r.
 • 25.09.2017 r. (poniedziałek) : 11.00 - 12.00

mgr Grzegorz KOTECKI - wykładowca

pok. 302, tel. 71 375 2644, e-mail: grzegorz.kotecki@uwr.edu.pl

 • poniedziałki 11.00 - 12.00

mgr Gabriela KRAJEWSKA - lektor

pok. 401, tel. 71 375 2844, e-mail: gabriela.krajewska@uwr.edu.pl

 • urlop macierzyński

mgr Monika KRZEMIEŃ - starszy wykładowca

pok. 302, tel. 71 375 2644, e-mail: monika.krzemien@uwr.edu.pl

 • poniedziałki 11.00 - 12.00

mgr Ewa KUŹBIK - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: ewa.kuzbik@uwr.edu.pl

 • wtorki 13.00 - 14.00

mgr Hanna ŁUKASZEWICZ-GULANOWSKA - starszy wykładowca

pok. 401, tel. 71 375 2844, e-mail: hanna.lukaszewicz-gulanowska@uwr.edu.pl

 • urlop szkoleniowy: 09.09.2017 r. - 17.09.2017 r.
 • czwartki 11.00 - 12.00

mgr Karolina MAŃCZYK - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: karolina.manczyk@uwr.edu.pl

 • środy 10.00 - 11.00

mgr Aleksandra MATKOWSKA - kierownik SPNJO - starszy wykładowca

pok. 03, tel. 71 375 2231, e-mail: sekretariat.spnjo@uwr.edu.pl, aleksandra.matkowska@uwr.edu.pl

 • 12.09.2017 r. (wtorek) : 11.00 - 12.00
 • 26.09.2017 r. (wtorek) : 11.00 - 12.00

mgr Małgorzata MĄCZKA - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: malgorzata.maczka@uwr.edu.pl

 • urlop wychowawczy

mgr Marcin ORSZULAK - lektor

pok. 301, tel. 71 375 2743, e-mail: marcin.orszulak@uwr.edu.pl

 • poniedziałki 15.00 - 16.00

mgr Renata OSIŃSKA - starszy wykładowca

pok. 402, tel. 71 375 2757, e-mail: renata.osinska@uwr.edu.pl

 • wtorki 14.00 - 15.00
 • urlop: 18.09.2017 r. - 24.09.2017 r.

mgr Agnieszka PĘCIKIEWICZ - starszy wykładowca

pok. 302, tel. 71 375 2644, e-mail: agnieszka.pecikiewicz@uwr.edu.pl

 • poniedziałki 11.00 - 12.00

mgr Anna PIOTROWSKA - lektor

pok. 305, tel. 71 375 2746, e-mail: anna.piotrowska@uwr.edu.pl

 • wtorki 10.00 - 11.00 (12.09.2017 r. przesunięte na godz. 12.00 - 13.00)

mgr Maja PODOLSKA - wykładowca

pok. 401, tel. 71 375 2844, e-mail: maja.podolska@uwr.edu.pl

 • środy 14.00 - 15.00

mgr Maria POLKOWSKA-ZIELIŃSKA - starszy wykładowca

pok. 301, tel. 71 375 2743, e-mail: maria.polkowska-zielinska@uwr.edu.pl

 • 21.09.2017 r. (czwartek) : 8.00 - 9.00

mgr Katarzyna POTOCKA-BRYGIER - starszy wykładowca

pok. 402, tel. 71 375 2757, e-mail: katarzyna.potocka-brygier@uwr.edu.pl

 • poniedziałki 10.00 - 11.00

mgr Agnieszka POZNAŃSKA - lektor

pok. 401, tel. 71 375 2844, e-mail: agnieszka.poznanska@uwr.edu.pl

 • urlop wychowawczy

mgr Anna RAJKOWSKA - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: anna.rajkowska@uwr.edu.pl

 • poniedziałki 8.00 - 9.00

mgr Robert REISIGOVA-KIELAWSKI - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: robert.kielawski@uwr.edu.pl

 • wtorki 9.00 - 10.00 (12.09.2017 r. odwołane)

mgr Anna RZEPIAK - lektor

pok. 401, tel. 71 375 2844, e-mail: anna.rzepiak@uwr.edu.pl

 • czwartki 9.30 - 10.30

mgr Katarzyna RZEPKA - starszy wykładowca

pok. 305, tel. 71 375 2746, e-mail: katarzyna.rzepka@uwr.edu.pl

 • wtorki 11.00 - 12.00 (12.09.2017 r. przesunięte na godz. 12.00 - 13.00)

mgr Anna SANKOWSKA-PINKOSZ - wykładowca

pok. 401, tel. 71 375 2844, e-mail: anna.sankowska-pinkosz@uwr.edu.pl

 • 12.09.2017 (wtorek) 14.00 - 15.00
 • 22.09.2017 (piątek) 9.00 - 10.00

mgr Tomasz STOKŁOSA - lektor

pok. 401, tel. 71 375 2844, e-mail: tomasz.stoklosa@uwr.edu.pl

 • środy 13.00 - 14.00

mgr Hanna SZELACHOWSKA - wykładowca

pok. 402, tel. 71 375 2757, e-mail: hanna.szelachowska@uwr.edu.pl

 • środy 11.00 - 12.00

mgr Anna ŚWIDERSKA - lektor

pok. 401, tel. 71 375 2844, e-mail: anna.swiderska@uwr.edu.pl

 • urlop macierzyński

mgr Magdalena TERECHA - lektor

pok. 401, tel. 71 375 2844, e-mail: magdalena.terecha@uwr.edu.pl

 • środy 12.00 - 13.00

dr Magdalena URBANIAK - lektor

pok. 301, tel. 71 375 2743, e-mail: magdalena.urbaniak@uwr.edu.pl

 • wtorki 13.00 - 14.00

mgr Grażyna WIŃSKA - wykładowca

pok. 301, tel. 71 375 2743, e-mail: grazyna.winska@uwr.edu.pl

 • środy 10.00 - 11.00

mgr Maria WITKOWSKA - starszy wykładowca

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: maria.witkowska@uwr.edu.pl

 • wtorki 10.00 - 11.00

mgr Monika WOJNOWSKA-MALCEWICZ - starszy wykładowca

pok. 302, tel. 71 375 2644, e-mail: monika.wojnowska-malcewicz@uwr.edu.pl

 • wtorki 11.00 - 12.00

mgr Aleksandra WÓJCIK - wykładowca

pok. 402, tel. 71 375 2757, e-mail: aleksandra.wojcik@uwr.edu.pl

 • wtorki 12.00 - 13.00

mgr Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - lektor

pok. 402, tel. 71 375 2757, e-mail: magdalena.zajaczkowska@uwr.edu.pl

 • wtorki 10.00 - 11.00 (12.09.2017 r. przesunięte na godz. 8.00 - 9.00)

mgr Agnieszka ZAKRZEWSKA - wykładowca

pok. 302, tel. 71 375 2644, e-mail: agnieszka.zakrzewska@uwr.edu.pl

 • wtorki 9.30 - 10.30 (12.09.2017 r. przesunięte na godz. 13.00 - 14.00)

Powrót do góry

Zespół lektorów języka niemieckiego

 • Jeśli nie podano inaczej, konsultacje odbywają się w budynku SPNJO przy pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)
 • Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.
 • Studenci w kontaktach z kierownikami zespołów zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik zespołu - mgr Dorota SNOCH - starszy wykładowca

pok. 203, tel. 71 375 2643, e-mail: dorota.snoch@uwr.edu.pl

 • 14.09.2017 r. (czwartek) : 9.00 - 10.00
 • 18.09.2017 r. (poniedziałek) : 9.00 - 10.00
 • wyjazd służbowy: 19.09.2017 r. - 21.09.2017 r.
 • 28.09.2017 r. (czwartek) : 9.00 - 10.00

mgr Marzenna BACHORZ-BARCIK - starszy wykładowca

pok. 201, tel. 71 375 2756, e-mail: marzenna.bachorz-barcik@uwr.edu.pl

 • czwartki 12.00 - 13.00

mgr Anna BIELECKA - wykładowca

pok. 202, tel. 71 375 2651, e-mail: anna.bielecka@uwr.edu.pl

 • piątki 15.00 - 16.00

mgr Alicja BRZEZIŃSKA - starszy wykładowca

pok. 201, tel. 71 375 2756, e-mail: alicja.brzezinska@uwr.edu.pl

 •  

mgr Zbigniew GDOWSKI - starszy wykładowca

pok. 202, tel. 71 375 2651, e-mail: zbigniew.gdowski@uwr.edu.pl

 • poniedziałki 14.00 - 15.00

mgr Beata HORNUNG-GENEJA - starszy wykładowca

pok. 202, tel. 71 375 2651, e-mail: beata.hornung-geneja@uwr.edu.pl

 • poniedziałki 11.00 - 12.00
 • urlop: 18.09.2017 r. - 22.09.2017 r.

mgr Elżbieta JERUSEL - starszy wykładowca

pok. 202, tel. 71 375 2651, e-mail: elzbieta.jerusel@uwr.edu.pl

 • poniedziałki 12.15 - 13.15

mgr Agata KASZEWSKA - starszy wykładowca

pok. 201, tel. 71 375 2756, e-mail: agata.kaszewska@uwr.edu.pl

 • poniedziałki 15.45 - 16.45

mgr Justyna MOKRA-KOŁODZIEJ - starszy wykładowca

pok. 202, tel. 71 375 2651, e-mail: justyna.mokra-kolodziej@uwr.edu.pl

 • środy 10.00 - 11.00

mgr Janusz MURCZKIEWICZ - starszy wykładowca

pok. 202, tel. 71 375 2651, e-mail: janusz.murczkiewicz@uwr.edu.pl

 • środy 10.00 - 11.00

mgr Beata MUSZYŃSKA - starszy wykładowca

pok. 201, tel. 71 375 2756, e-mail: beata.muszynska@uwr.edu.pl

 • wtorki 12.45 - 13.45

mgr Teresa RUKASZ - starszy wykładowca

pok. 201, tel. 71 375 2756, e-mail: teresa.rukasz@uwr.edu.pl

 • poniedziałki 9.30 - 10.30

mgr Jolanta STYPUŁKOWSKA - starszy wykładowca

pok. 201, tel. 71 375 2756, e-mail: jolanta.stypulkowska@uwr.edu.pl

 • wtorki 10.00 - 11.00

Powrót do góry

Zespół lektorów języków romańskich

 • Jeśli nie podano inaczej, konsultacje odbywają się w budynku SPNJO przy pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)
 • Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.
 • Studenci w kontaktach z kierownikami zespołów zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik zespołu - mgr Katarzyna DZIAŁOSZYŃSKA - wykładowca - j. francuski

pok. 101, tel. 71 375 2754, e-mail: katarzyna.dzialoszynska@uwr.edu.pl

 • środy 11.30 - 12.30

mgr Agnieszka KOROBCZAK-DOMINGUEZ - wykładowca - j. hiszpański

pok. 101, tel. 71 375 2754, e-mail: agnieszka.korobczak-dominguez@uwr.edu.pl

 • czwartki 12.15 - 13.15

mgr Joanna KOTECKA - wykładowca - j. francuski, j. włoski

pok. 101, tel. 71 375 2754, e-mail: joanna.kotecka@uwr.edu.pl

 • poniedziałki 15.30 - 16.30

mgr Iwona NOWICKA - z-ca kierownika SPNJO - starszy wykładowca - studia niestacjonarne - j. francuski

pok. 102, tel. 71 375 2517, e-mail: iwona.nowicka@uwr.edu.pl

 • środy 10.00 - 11.00

mgr Izabela PONULAK - wykładowca - j. hiszpański

pok. 101, tel. 71 375 2754, e-mail: izabela.ponulak@uwr.edu.pl

 • poniedziałki 13.45 - 14.45

mgr Elżbieta WOJTASZAK - starszy wykładowca - j. francuski, j. włoski

pok. 101, tel. 71 375 2754, e-mail: elzbieta.wojtaszak@uwr.edu.pl

 • wtorki 14.00 - 15.00

Powrót do góry

Zespół lektorów języków klasycznych i języka rosyjskiego

 • Jeśli nie podano inaczej, konsultacje odbywają się w budynku SPNJO przy pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)
 • Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.
 • Studenci w kontaktach z kierownikami zespołów zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik zespołu - mgr Beata MACHALSKA - starszy wykładowca

pok. 403, tel. 71 375 2758, e-mail: beata.machalska@uwr.edu.pl

 • wtorki 8.00 - 9.00

Języki klasyczne

mgr Izabela BARNAT - starszy wykładowca

pok. 403, tel. 71 375 2758, e-mail: izabela.barnat@uwr.edu.pl

 • poniedziałki 13.00 - 14.00

mgr Aleksandra KRAJCZYK - starszy wykładowca

pok. 403, tel. 71 375 2758, e-mail: aleksandra.krajczyk@uwr.edu.pl

 • piątki 12.00 - 13.00

mgr Dorota KUBICA - starszy wykładowca

pok. 403, tel. 71 375 2758, e-mail: dorota.kubica@uwr.edu.pl

 • poniedziałki 8.00 - 9.00

mgr Lucja ŁUNIEWSKA - starszy wykładowca

pok. 403, tel. 71 375 2758, e-mail: lucja.luniewska@uwr.edu.pl

 • czwartki 10.45 - 11.45

mgr Beata MACHALSKA - starszy wykładowca

pok. 403, tel. 71 375 2758, e-mail: beata.machalska@uwr.edu.pl

 • wtorki 8.00 - 9.00

Język rosyjski

mgr Alina DAMS - starszy wykładowca

pok. 304, tel. 71 375 2742, e-mail: alina.dams@uwr.edu.pl

 • wtorki 11.00 - 12.00

mgr Wanda HUDYMA-LEWANDOWSKA - starszy wykładowca

pok. 304, tel. 71 375 2742, e-mail: wanda.hudyma-lewandowska@uwr.edu.pl

 • środy 15.15 - 16.15

mgr Wanda MĘCIŃSKA-KIEDROŃ - starszy wykładowca, Koordynator języka rosyjskiego

pok. 304, tel. 71 375 2742, e-mail: wanda.mecinska-kiedron@uwr.edu.pl

 • wtorki 12.00 - 13.00

Powrót do góry