Konsultacje

Konsultacje lektorów dla studentów studiów stacjonarnych (office hours)

Semestr zimowy (Winter semester) 2017/2018

(→ Konsultacje lektorów dla studentów niestacjonarnych)

Zaktualizowane 19.01.2018

WPIS DO INDEKSU

Studenci studiów stacjonarnych zgłaszają się po wpis z egzaminu (na kartę egzaminacyjną i z przodu indeksu) do lektorów, którzy przeprowadzili egzamin (patrz-wpis w indeksie na str.78-79).

W przypadku, gdy:

 • student został zwolniony z lektoratu na podstawie certyfikatu,
 • ocena z egzaminu została przepisana z innego kierunku lub innej uczelni,
 • lektor, który przeprowadził egzamin nie jest już pracownikiem SPNJO,
 • lektor, który przeprowadził egzamin przebywa na zwolnieniu lub urlopie (macierzyńskim, wychowawczym czy zdrowotnym),

studenci zgłaszają się do:

 • język angielski - mgr Lidii Janoty
 • język angielski - mgr Justyny Urbańskiej-Ratajczak
 • język niemiecki - mgr Doroty Snoch
 • języki romańskie - mgr Katarzyny Działoszyńskiej
 • język rosyjski - mgr Wandy Męcińskiej-Kiedroń
 • języki klasyczne - mgr Beaty Machalskiej

Kierownictwo SPNJO (Management FLC)

 • Jeśli nie podano inaczej, konsultacje odbywają się w budynku SPNJO przy pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)
 • Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.
 • Studenci w kontaktach z kierownikami zespołów zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik SPNJO (Director of FLC) - mgr Aleksandra MATKOWSKA - starszy wykładowca

pok. 03, tel. 71 375 2231, e-mail: sekretariat.spnjo@uwr.edu.pl, aleksandra.matkowska@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 10:00 - 11:00
 • czwartki (THU) 10:00 - 11:00

Z-ca kierownika SPNJO (Vice Director of FLC) - mgr Elżbieta KOPEĆ - starszy wykładowca - studia stacjonarne, Erasmus, International Students

pok. 103, tel. 71 375 2362, e-mail: elzbieta.kopec@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 10.00 - 11.00
 • czwartki (THU) 10.00 - 11.00 (25.01.2018 konsultacje przesunięte na godz. 14:50 - 15:50)

Z-ca kierownika SPNJO (Vice Director of FLC) - mgr Iwona NOWICKA - starszy wykładowca - studia niestacjonarne

pok. 102, tel. 71 375 2517, e-mail: iwona.nowicka@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 16:15 - 17.15
 • czwartki (THU) 10:00 - 11:00
 • dodatkowo 20.01.2018 (sobota) 10:00 -11:00 (Proszę sprawdzić dzień wcześniej, czy nie nastąpiły zmiany)

Powrót do góry / Back to top

Zespół lektorów języka angielskiego (English Section)

 • Jeśli nie podano inaczej, konsultacje odbywają się w budynku SPNJO przy pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)
 • Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.
 • Studenci w kontaktach z kierownikami zespołów zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik zespołu (Coordinator of English Section) - mgr Lidia JANOTA - starszy wykładowca - studia stacjonarne

pok. 303, tel. 71 375 2755, e-mail: lidia.janota@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 15.15 - 16.15
 • czwartki (THU) 10.00 - 11.00

Kierownik zespołu (Coordinator of English Section) - mgr Justyna URBAŃSKA-RATAJCZAK - starszy wykładowca - studia niestacjonarne

pok. 303, tel. 71 375 2755, e-mail: justyna.urbanska-ratajczak@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 13.15 - 14.15
 • czwartki (THU) 10.00 - 11.00

mgr Marzena ADAMUS - lektor

pok. 305, tel. 71 375 2746, e-mail: marzena.adamus@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 10:10 - 11:10
 • środy (WED) 13:05 - 14:05 (s. 23, Instytut Politologii)

mgr Katarzyna BANACH - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: katarzyna.banach@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 13.05 - 14.05 (s. 216, Instytut Politologii)
 • czwartki (THU) 11.20 - 12.20

mgr Agnieszka BIERNACKA - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: agnieszka.biernacka@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 11:30 - 12:30
 • środy (WED) 13:00 - 14:00 (s. 218, Instytut Politologii, ul. Koszarowa 3)

dr Ewa BIERNACKA-DĘBSKA - lektor

pok. 305, tel. 71 375 2746, e-mail: ewa.biernacka-debska@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 13.15 - 14.15
 • środy (WED) 15.30 - 16.30

mgr Katarzyna BŁASZAK - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: katarzyna.blaszak@uwr.edu.pl

 • urlop macierzyński

mgr Izabela BOJARSKA - starszy wykładowca

pok. 304, tel. 71 375 2742, e-mail: izabela.bojarska@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 15.00 - 16.00
 • środy (WED) 14.00 - 15.00

mgr Marcin BORONOWSKI - starszy wykładowca

pok. 402, tel. 71 375 2757, e-mail: marcin.boronowski@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 15.45 - 16.45
 • wtorki (TUE) 11.30 - 12.30

mgr Krzysztof BRYŁA - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: krzysztof.bryla@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 12.00 - 13.00
 • środy (WED) 9.35 - 10.35

mgr Beata BUDA - starszy wykładowca

pok. 402, tel. 71 375 2757, e-mail: beata.buda@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 8.00 - 9.00
 • piątki (FRI) 13.00 - 14.00 (ul. Koszarowa 3)

mgr Marzena BURZYŃSKA - wykładowca

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: marzena.burzynska2@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 11.20 - 12.20
 • środy (WED) 13.05 - 14.05 (s. 223, Instytut Politologii)

mgr Urszula BYRA-MARCINIAK - lektor

pok. 301, tel. 71 375 2743, e-mail: urszula.byra-marciniak@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 10.20 - 11.20
 • środy (WED) 11.25 - 12.25

mgr Irena CESARZ - starszy wykładowca

pok. 301, tel. 71 375 2743, e-mail: irena.cesarz@uni.wroc.pl

 • środy (WED) 13.15 - 14.15 (s. 11, Instytut Stosunków Międzynarodowych, ul. Koszarowa 3)

mgr Ewa CHARATONIK - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: ewa.charatonik@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 11.25 - 12.25
 • piątki (FRI) 11.20 - 12.20

mgr Magdalena CHRZANOWSKA - wykładowca

pok. 305, tel. 71 375 2746, e-mail: magdalena.chrzanowska@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 15:40 - 16:40
 • środy (WED) 12:10 - 13:10

mgr Barbara DUBIŃSKA-SOŁTYS - starszy wykładowca

pok. 301, tel. 71 375 2743, e-mail: barbara.dubinska-soltys@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 11.10 - 12.10
 • czwartki (THU) 18.10 - 19.10 (s. 203, Instytut Bibliotekoznawstwa)

mgr Małgorzata GAŁUSZEWSKA - starszy wykładowca

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: malgorzata.galuszewska@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 15.00 - 16.00
 • środy (WED) 11.30 - 12.30

mgr Weronika GOŁĘBIEWICZ - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: weronika.golebiewicz@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 13.05 - 14.05 (s. 202, ul. Koszarowa)
 • czwartki (THU) 12.00 - 13.00

mgr Anna GREBLICKA-KOWALSKA - starszy wykładowca

pok. 305, tel. 71 375 2746, e-mail: anna.greblicka-kowalska@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 15.30 - 16.30
 • piątki (FRI) 11.20 - 12.20

mgr Joanna GRZEGORCZYK - starszy wykładowca

pok. 305, tel. 71 375 2746, e-mail: joanna.grzegorczyk@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 14.30 - 15.30
 • piątki (FRI) 12.30 - 13.30

mgr Anna JABŁOŃSKA - starszy wykładowca

pok. 301 , tel. 71 375 2743, e-mail: anna.jablonska@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 11.20 - 12.20
 • piątki (FRI) 15.00 - 16.00 (s. 5, Instytut Informatyki, ul. Joliot-Curie 15)

mgr Ewa JANKOWSKA - starszy wykładowca

pok. 304, tel. 71 375 2742, e-mail: ewa.jankowska@uwr.edu.pl

 •  

mgr Marlena JOHNSON - lektor

pok. 401, tel. 71 375 2844, e-mail: marlena.johnson@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 15:00 - 16:00

mgr Marek KĘDZIERSKI - wykładowca

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: marek.kedzierski@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 14.45 - 15.45
 • piątki (FRI) 11.15 - 12.15

mgr Elżbieta KŁÓSEK - starszy wykładowca

pok. 302, tel. 71 375 2644, e-mail: elzbieta.klosek@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 16.00 - 17.00
 • środy (WED) 12.10 - 13.10

mgr Lidia KONIECZKA - wykładowca

pok. 402, tel. 71 375 2757, e-mail: lidia.konieczka@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 13.15 - 14.15
 • środy (WED) 13.10 - 14.10 (s. 234, Instytut Politologii, ul. Koszarowa 3)

mgr Elżbieta KOPEĆ - z-ca kierownika SPNJO - starszy wykładowca - studia stacjonarne, Erasmus, International Students

pok. 103, tel. 71 375 2362, e-mail: elzbieta.kopec@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 10.00 - 11.00
 • czwartki (THU) 10.00 - 11.00 (25.01.2018 konsultacje przesunięte na godz. 14:50 - 15:50)

mgr Grzegorz KOTECKI - wykładowca

pok. 302, tel. 71 375 2644, e-mail: grzegorz.kotecki@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 11.30 - 12.30
 • piątki (FRI) 15.00 - 16.00

mgr Gabriela KRAJEWSKA - lektor

pok. 401, tel. 71 375 2844, e-mail: gabriela.krajewska@uwr.edu.pl

 • urlop macierzyński

mgr Monika KRZEMIEŃ - starszy wykładowca

pok. 302, tel. 71 375 2644, e-mail: monika.krzemien@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 12.10 - 13.10
 • środy (WED) 14.50 - 15.50

mgr Anna KULCZYCKA-CHARUSTA - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: anna.kulczycka-charusta@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 15.30 - 16.30
 • piątki (FRI) 11.10 - 12.10

mgr Ewa KUŹBIK - wykładowca

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: ewa.kuzbik@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 13.45 - 14.45
 • czwartki (THU) 11.20 - 12.20

mgr Beata ŁAZARSKA - lektor

pok. 301, tel. 71 375 2743, e-mail: beata.lazarska@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 14.20 - 15.20
 • środy (WED) 15.30 - 16.30

mgr Hanna ŁUKASZEWICZ-GULANOWSKA - starszy wykładowca

pok. 401, tel. 71 375 2844, e-mail: hanna.lukaszewicz-gulanowska@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 15:40 - 16:40
 • piątki (FRI) 15:40 - 16:40

mgr Karolina MAŃCZYK - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: karolina.manczyk@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 10:00 - 11:00
 • środy (WED) 15:35 - 16:35

mgr Aleksandra MATKOWSKA - kierownik SPNJO - starszy wykładowca

pok. 03, tel. 71 375 2231, e-mail: sekretariat.spnjo@uwr.edu.pl, aleksandra.matkowska@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 10:00 - 11:00
 • czwartki (THU) 10:00 - 11:00

mgr Małgorzata MĄCZKA - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: malgorzata.maczka@uwr.edu.pl

 • urlop wychowawczy

mgr Marcin ORSZULAK - lektor

pok. 301, tel. 71 375 2743, e-mail: marcin.orszulak@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 15:30 - 16:30
 • piątki (FRI) 11:20 - 12:20

mgr Renata OSIŃSKA - starszy wykładowca

pok. 402, tel. 71 375 2757, e-mail: renata.osinska@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 13:55 - 14:55
 • czwartki (THU) 12:55 - 13:55

mgr Agnieszka PĘCIKIEWICZ - starszy wykładowca

pok. 302, tel. 71 375 2644, e-mail: agnieszka.pecikiewicz@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 10.25 - 11.25
 • środy (WED) 14.45 - 15.45

mgr Anna PIOTROWSKA - lektor

pok. 305, tel. 71 375 2746, e-mail: anna.piotrowska@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 11.30 - 12.30 (15.01.2018 konsultacje odwołane, przeniesione na piątek, 19.01.2018: godz. 10:30 - 11:30)
 • czwartki (THU) 15.40 - 11.40

mgr Maja PODOLSKA - wykładowca

pok. 401, tel. 71 375 2844, e-mail: maja.podolska@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 11.20 - 12.20
 • piątki (FRI) 11.20 - 12.20

mgr Maria POLKOWSKA-ZIELIŃSKA - starszy wykładowca

pok. 301, tel. 71 375 2743, e-mail: maria.polkowska-zielinska@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 10:15 - 11:15
 • wtorki (TUE) 12:00 - 13:00

mgr Katarzyna POTOCKA-BRYGIER - starszy wykładowca

pok. 402, tel. 71 375 2757, e-mail: katarzyna.potocka-brygier@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 11.30 - 12.30
 • czwartki (THU) 9.45 - 10.45

mgr Anna RAJKOWSKA - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: anna.rajkowska@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 12.00 - 13.00
 • piątki (FRI) 11.20 - 12.20

mgr Robert REISIGOVA-KIELAWSKI - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: robert.kielawski@uwr.edu.pl

 • urlop rodzicielski

mgr Anna RZEPIAK - lektor

pok. 401, tel. 71 375 2844, e-mail: anna.rzepiak@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 13.50 - 14.50
 • piątki (FRI) 11.20 - 12.20

mgr Katarzyna RZEPKA - starszy wykładowca

pok. 305, tel. 71 375 2746, e-mail: katarzyna.rzepka@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 11.30 - 12.30
 • piątki (FRI) 15.00 - 16.00

mgr Anna SANKOWSKA-PINKOSZ - wykładowca

pok. 401, tel. 71 375 2844, e-mail: anna.sankowska-pinkosz@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 11.20 - 12.20 (s. 103, Instytut Informatyki, ul. Joliot-Curie 15)
 • piątki (FRI) 11.20 - 12.20 (s. 205, SPNJO, pl. Nankiera 2/3)

mgr Monika SIKORA - lektor

pok. 401, tel. 71 375 2844, e-mail: monika.sikora@uwr.edu.pl

 •  

mgr Tomasz STOKŁOSA - lektor

pok. 401, tel. 71 375 2844, e-mail: tomasz.stoklosa@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 15.30 - 16.30 (s. 208, Instytut Filologii Słowiańskiej, ul. Pocztowa 9)
 • środy (WED) 15.40 - 16.40

mgr Hanna SZELACHOWSKA - wykładowca

pok. 402, tel. 71 375 2757, e-mail: hanna.szelachowska@uwr.edu.pl

 • czwartki (THU) 11.45 - 12.45
 • piątki (FRI) 12.55 - 13.55 (s. 107, Instytut Stosunków Międzynarodowych, ul. Koszarowa 3)

mgr Anna ŚWIDERSKA - lektor

pok. 401, tel. 71 375 2844, e-mail: anna.swiderska@uwr.edu.pl

 • urlop macierzyński

mgr Magdalena TERECHA - lektor

pok. 401, tel. 71 375 2844, e-mail: magdalena.terecha@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 13.05 - 14.05
 • czwartki (THU) 15.30 - 16.30 (18.01.2018 konsultacje odwołane, przeniesione na piątek, 19.01.2018: godz. 13:30 - 14:30)

dr Magdalena URBANIAK - wykładowca

pok. 301, tel. 71 375 2743, e-mail: magdalena.urbaniak@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 13.50 - 14.50
 • środy (WED) 13.05 - 14.05 (ul. Koszarowa)

mgr Grażyna WIŃSKA - wykładowca

pok. 301, tel. 71 375 2743, e-mail: grazyna.winska@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 14.30 - 15.30
 • piątki (FRI) 13.00 - 14.00 (ISM, ul. Koszarowa)

mgr Maria WITKOWSKA - starszy wykładowca

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: maria.witkowska@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 10.15 - 11.15
 • środy (WED) 15.00 - 16.00

mgr Monika WOJNOWSKA-MALCEWICZ - starszy wykładowca

pok. 302, tel. 71 375 2644, e-mail: monika.wojnowska-malcewicz@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 10.20 - 11.20
 • środy (WED) 14.50 - 15.50

mgr Aleksandra WÓJCIK - starszy wykładowca

pok. 402, tel. 71 375 2757, e-mail: aleksandra.wojcik@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 11.45 - 12.45
 • piątki (FRI) 10.00 - 11.00 (19.01.2018 konsultacje odwołane, przeniesione na wtorek, 30.01.2018: godz. 15:00 - 16:00, s. 23, Instytut Psychologii, ul. Dawida 1)

mgr Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - lektor

pok. 402, tel. 71 375 2757, e-mail: magdalena.zajaczkowska@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 8:30 - 9:30 (s. 406, Instytut Historii Sztuki)
 • piątki (FRI) 11.20 - 12.20 (s. 405, SPNJO, pl. Nankiera 2/3)

mgr Agnieszka ZAKRZEWSKA - wykładowca

pok. 302, tel. 71 375 2644, e-mail: agnieszka.zakrzewska@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 11.30 - 12.30
 • piątki (FRI) 13.05 - 14.05 (ul. Koszarowa)

Powrót do góry / Back to top

Zespół lektorów języka niemieckiego (German Section)

 • Jeśli nie podano inaczej, konsultacje odbywają się w budynku SPNJO przy pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)
 • Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.
 • Studenci w kontaktach z kierownikami zespołów zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik zespołu (Coordinator of German Section) - mgr Dorota SNOCH - starszy wykładowca

pok. 203, tel. 71 375 2643, e-mail: dorota.snoch@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 13.15 - 14.15
 • czwartki (THU) 15.00 - 16.00

mgr Marzenna BACHORZ-BARCIK - starszy wykładowca

pok. 201, tel. 71 375 2756, e-mail: marzenna.bachorz-barcik@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 17:30 - 18:30
 • środy (WED) 8:40 - 9:40 (s. 231, Instytut Socjologii, ul. Koszarowa 3)

mgr Anna BIELECKA - wykładowca

pok. 202, tel. 71 375 2651, e-mail: anna.bielecka@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 17.20 - 18.20
 • piątki (FRI) 9.15 - 10.15 (19.01.2018 konsultacje przesunięte na godz. 15:00 - 16:00)

mgr Alicja BRZEZIŃSKA - starszy wykładowca

pok. 201, tel. 71 375 2756, e-mail: alicja.brzezinska@uwr.edu.pl

 • urlop zdrowotny

mgr Zbigniew GDOWSKI - starszy wykładowca

pok. 202, tel. 71 375 2651, e-mail: zbigniew.gdowski@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 15.00 - 16.00
 • środy (WED) 14.00 - 15.00

mgr Beata HORNUNG-GENEJA - starszy wykładowca

pok. 202, tel. 71 375 2651, e-mail: beata.hornung-geneja@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 13.30 - 14.30
 • piątki (FRI) 13.05 - 14.05 (s. 220, Instytut Politologii, ul. Koszarowa 3)

mgr Elżbieta JERUSEL - starszy wykładowca

pok. 202, tel. 71 375 2651, e-mail: elzbieta.jerusel@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 12.05 - 13.05
 • środy (WED) 13.05 - 14.05

mgr Agata KASZEWSKA - starszy wykładowca

pok. 201, tel. 71 375 2756, e-mail: agata.kaszewska@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 11.30 - 12.30
 • czwartki (THU) 15.30 - 16.30

mgr Justyna MOKRA-KOŁODZIEJ - starszy wykładowca

pok. 202, tel. 71 375 2651, e-mail: justyna.mokra-kolodziej@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 8.40 - 9.40 (sala 233, Instytut Socjologii, ul. Koszarowa 3)
 • piątki (FRI) 13.20 - 14.20

mgr Janusz MURCZKIEWICZ - starszy wykładowca

pok. 202, tel. 71 375 2651, e-mail: janusz.murczkiewicz@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 11.45 - 12.45
 • środy (WED) 15.00 - 16.00

mgr Beata MUSZYŃSKA - starszy wykładowca

pok. 201, tel. 71 375 2756, e-mail: beata.muszynska@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 15.05 - 16.05
 • czwartki (THU) 13.05 - 14.05

mgr Teresa RUKASZ - starszy wykładowca

pok. 201, tel. 71 375 2756, e-mail: teresa.rukasz@uwr.edu.pl

 • urlop zdrowotny

mgr Jolanta STYPUŁKOWSKA - starszy wykładowca

pok. 201, tel. 71 375 2756, e-mail: jolanta.stypulkowska@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 13:10 - 14:10
 • środy (WED) 8:05 - 9:05

Powrót do góry / Back to top

Zespół lektorów języków romańskich (French, Italian & Spanish Section)

 • Jeśli nie podano inaczej, konsultacje odbywają się w budynku SPNJO przy pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)
 • Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.
 • Studenci w kontaktach z kierownikami zespołów zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik zespołu (Coordinator of French, Italian & Spanish Section) - mgr Katarzyna DZIAŁOSZYŃSKA - wykładowca - j. francuski

pok. 101, tel. 71 375 2754, e-mail: katarzyna.dzialoszynska@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 13.45 - 14.45
 • czwartki (THU) 14.00 - 15.00

mgr Agnieszka KOROBCZAK-DOMINGUEZ - wykładowca - j. hiszpański

pok. 101, tel. 71 375 2754, e-mail: agnieszka.korobczak-dominguez@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 9:40 - 10:40
 • czwartki (THU) 11:15 - 12:15

mgr Joanna KOTECKA - wykładowca - j. francuski, j. włoski

pok. 101, tel. 71 375 2754, e-mail: joanna.kotecka@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 8.00 - 9.00
 • wtorki (TUE) 8.00 - 9.00

mgr Iwona NOWICKA - z-ca kierownika SPNJO - starszy wykładowca - studia niestacjonarne - j. francuski

pok. 102, tel. 71 375 2517, e-mail: iwona.nowicka@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 16:15 - 17.15
 • czwartki (THU) 10:00 - 11:00
 • dodatkowo 20.01.2018 (sobota) 10:00 -11:00 (Proszę sprawdzić dzień wcześniej, czy nie nastąpiły zmiany)

mgr Izabela PONULAK - wykładowca - j. hiszpański

pok. 101, tel. 71 375 2754, e-mail: izabela.ponulak@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 15:15 - 16:15
 • środy (WED) 15:15 - 16:15

mgr Elżbieta WOJTASZAK - starszy wykładowca - j. francuski, j. włoski

pok. 101, tel. 71 375 2754, e-mail: elzbieta.wojtaszak@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 17:45 - 18:45
 • czwartki (THU) 15.15 - 16.15

Powrót do góry / Back to top

Zespół lektorów języków klasycznych i języka rosyjskiego (Classical & Russian Section)

 • Jeśli nie podano inaczej, konsultacje odbywają się w budynku SPNJO przy pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)
 • Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.
 • Studenci w kontaktach z kierownikami zespołów zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik zespołu (Coordinator of Classical & Russian Section) - mgr Beata MACHALSKA - starszy wykładowca

pok. 403, tel. 71 375 2758, e-mail: beata.machalska@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 13.15 - 14.15
 • czwartki (THU) 7.45 - 8.45

Języki klasyczne (Classical Languages)

mgr Izabela BARNAT - starszy wykładowca

pok. 403, tel. 71 375 2758, e-mail: izabela.barnat@uwr.edu.pl

 •  

mgr Aleksandra KRAJCZYK - starszy wykładowca

pok. 403, tel. 71 375 2758, e-mail: aleksandra.krajczyk@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 10.15 - 11.15
 • piątki (FRI) 13.15 - 14.15 (19.01.2018 konsultacje odwołane, przeniesione na poniedziałek, 22.01.2018: godz. 11:15 - 12:15)

mgr Dorota KUBICA - starszy wykładowca

pok. 403, tel. 71 375 2758, e-mail: dorota.kubica@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 9.00 - 10.00
 • czwartki (THU) 9.00 - 10.00

mgr Lucja ŁUNIEWSKA - starszy wykładowca

pok. 403, tel. 71 375 2758, e-mail: lucja.luniewska@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 10.15 - 11.15
 • piątki (FRI) 10.15 - 11.15

mgr Beata MACHALSKA - starszy wykładowca

pok. 403, tel. 71 375 2758, e-mail: beata.machalska@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 13.15 - 14.15
 • czwartki (THU) 7.45 - 8.45

Język rosyjski (Russian Language)

mgr Alina DAMS - starszy wykładowca

pok. 304, tel. 71 375 2742, e-mail: alina.dams@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 10.00 - 11.00
 • czwartki (THU) 12.00 - 13.00

mgr Wanda HUDYMA-LEWANDOWSKA - starszy wykładowca

pok. 304, tel. 71 375 2742, e-mail: wanda.hudyma-lewandowska@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 15:00 - 16:00
 • czwartki (THU) 16:45 - 17:45

mgr Wanda MĘCIŃSKA-KIEDROŃ - starszy wykładowca, Koordynator języka rosyjskiego

pok. 304, tel. 71 375 2742, e-mail: wanda.mecinska-kiedron@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 15.00 - 16.00
 • czwartki (THU) 15.00 - 16.00

Powrót do góry / Back to top