Konsultacje

Konsultacje lektorów dla studentów studiów niestacjonarnych

Semestr zimowy 2017/2018

Zaktualizowane 29.01.2018

Kierownictwo SPNJO

 • Jeśli nie podano inaczej, konsultacje odbywają się w budynku SPNJO przy pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)
 • Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.
 • Studenci w kontaktach z kierownikami zespołów zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik SPNJO - mgr Aleksandra MATKOWSKA - starszy wykładowca

pok. 03, tel. 71 375 2231, e-mail: sekretariat.spnjo@uwr.edu.pl, aleksandra.matkowska@uwr.edu.pl

 •  

Z-ca kierownika SPNJO - mgr Elżbieta KOPEĆ - starszy wykładowca - studia stacjonarne, Erasmus, International Students

pok. 103, tel. 71 375 2362, e-mail: elzbieta.kopec@uwr.edu.pl

 •  

Z-ca kierownika SPNJO - mgr Iwona NOWICKA - starszy wykładowca - studia niestacjonarne

pok. 102, tel. 71 375 2517, e-mail: iwona.nowicka@uwr.edu.pl

 • 01.02.2018 czwartek (THU) 12:30 - 13:30
 • 06.02.2018 wtorek (TUE) 10:00 - 11:00
 • 08.02.2018 czwartek (THU) 10:00 - 11:00
 • 10.02.2018 sobota (SAT) 10:00 - 11:00 (Proszę sprawdzić dzień wcześniej, czy nie nastąpiły zmiany)
 • 13.02.2018 wtorek (TUE) 10:00 - 11:00
 • 15.02.2018 czwartek (THU) 10:00 - 11:00

Powrót do góry

Zespół lektorów języka angielskiego

 • Jeśli nie podano inaczej, konsultacje odbywają się w budynku SPNJO przy pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)
 • Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.
 • Studenci w kontaktach z kierownikami zespołów zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik zespołu - mgr Lidia JANOTA - starszy wykładowca - studia stacjonarne

pok. 303, tel. 71 375 2755, e-mail: lidia.janota@uwr.edu.pl

 •  

Kierownik zespołu - mgr Justyna URBAŃSKA-RATAJCZAK - starszy wykładowca - studia niestacjonarne

pok. 303, tel. 71 375 2755, e-mail: justyna.urbanska-ratajczak@uwr.edu.pl

 •  

mgr Marzena ADAMUS - lektor

pok. 305, tel. 71 375 2746, e-mail: marzena.adamus@uwr.edu.pl

 •  

mgr Katarzyna BANACH - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: katarzyna.banach@uwr.edu.pl

 •  

mgr Agnieszka BIERNACKA - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: agnieszka.biernacka@uwr.edu.pl

 •  

dr Ewa BIERNACKA-DĘBSKA - lektor

pok. 305, tel. 71 375 2746, e-mail: ewa.biernacka-debska@uwr.edu.pl

 •  

mgr Katarzyna BŁASZAK - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: katarzyna.blaszak@uwr.edu.pl

 •  

mgr Izabela BOJARSKA - starszy wykładowca

pok. 304, tel. 71 375 2742, e-mail: izabela.bojarska@uwr.edu.pl

 •  

mgr Marcin BORONOWSKI - starszy wykładowca

pok. 402, tel. 71 375 2757, e-mail: marcin.boronowski@uwr.edu.pl

 •  

mgr Beata BUDA - starszy wykładowca

pok. 402, tel. 71 375 2757, e-mail: beata.buda@uwr.edu.pl

 •  

mgr Marzena BURZYŃSKA - wykładowca

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: marzena.burzynska2@uwr.edu.pl

 •  

mgr Urszula BYRA-MARCINIAK - lektor

pok. 301, tel. 71 375 2743, e-mail: urszula.byra-marciniak@uwr.edu.pl

 •  

mgr Ewa CHARATONIK - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: ewa.charatonik@uwr.edu.pl

 •  

mgr Magdalena CHRZANOWSKA - wykładowca

pok. 305, tel. 71 375 2746, e-mail: magdalena.chrzanowska@uwr.edu.pl

 •  

mgr Barbara DUBIŃSKA-SOŁTYS - starszy wykładowca

pok. 301, tel. 71 375 2743, e-mail: barbara.dubinska-soltys@uwr.edu.pl

 •  

mgr Małgorzata GAŁUSZEWSKA - starszy wykładowca

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: malgorzata.galuszewska@uwr.edu.pl

 •  

mgr Weronika GOŁĘBIEWICZ - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: weronika.golebiewicz@uwr.edu.pl

 •  

mgr Anna GREBLICKA-KOWALSKA - starszy wykładowca

pok. 305, tel. 71 375 2746, e-mail: anna.greblicka-kowalska@uwr.edu.pl

 •  

mgr Joanna GRZEGORCZYK - starszy wykładowca

pok. 305, tel. 71 375 2746, e-mail: joanna.grzegorczyk@uwr.edu.pl

 •  

mgr Anna JABŁOŃSKA - starszy wykładowca

pok. 301 , tel. 71 375 2743, e-mail: anna.jablonska@uwr.edu.pl

 •  

mgr Ewa JANKOWSKA - starszy wykładowca

pok. 304, tel. 71 375 2742, e-mail: ewa.jankowska@uwr.edu.pl

 •  

mgr Marek KĘDZIERSKI - wykładowca

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: marek.kedzierski@uwr.edu.pl

 •  

mgr Elżbieta KŁÓSEK - starszy wykładowca

pok. 302, tel. 71 375 2644, e-mail: elzbieta.klosek@uwr.edu.pl

 •  

mgr Lidia KONIECZKA - wykładowca

pok. 402, tel. 71 375 2757, e-mail: lidia.konieczka@uwr.edu.pl

 •  

mgr Elżbieta KOPEĆ - z-ca kierownika SPNJO - starszy wykładowca - studia stacjonarne, Erasmus, International Students

pok. 103, tel. 71 375 2362, e-mail: elzbieta.kopec@uwr.edu.pl

 •  

mgr Grzegorz KOTECKI - wykładowca

pok. 302, tel. 71 375 2644, e-mail: grzegorz.kotecki@uwr.edu.pl

 •  

mgr Gabriela KRAJEWSKA - lektor

pok. 401, tel. 71 375 2844, e-mail: gabriela.krajewska@uwr.edu.pl

 • urlop macierzyński

mgr Monika KRZEMIEŃ - starszy wykładowca

pok. 302, tel. 71 375 2644, e-mail: monika.krzemien@uwr.edu.pl

 •  

mgr Anna KULCZYCKA-CHARUSTA - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: anna.kulczycka-charusta@uwr.edu.pl

 •  

mgr Ewa KUŹBIK - wykładowca

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: ewa.kuzbik@uwr.edu.pl

 •  

mgr Beata ŁAZARSKA - lektor

pok. 301, tel. 71 375 2743, e-mail: beata.lazarska@uwr.edu.pl

 •  

mgr Hanna ŁUKASZEWICZ-GULANOWSKA - starszy wykładowca

pok. 401, tel. 71 375 2844, e-mail: hanna.lukaszewicz-gulanowska@uwr.edu.pl

 •  

mgr Karolina MAŃCZYK - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: karolina.manczyk@uwr.edu.pl

 • 10.02.2018 (sobota) 14:25 - 15:25, s. 4, Instytut Informatyki, ul. Joliot-Curie 15

mgr Aleksandra MATKOWSKA - kierownik SPNJO - starszy wykładowca

pok. 03, tel. 71 375 2231, e-mail: sekretariat.spnjo@uwr.edu.pl, aleksandra.matkowska@uwr.edu.pl

 •  

mgr Małgorzata MĄCZKA - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: malgorzata.maczka@uwr.edu.pl

 • urlop wychowawczy

mgr Marcin ORSZULAK - lektor

pok. 301, tel. 71 375 2743, e-mail: marcin.orszulak@uwr.edu.pl

 •  

mgr Renata OSIŃSKA - starszy wykładowca

pok. 402, tel. 71 375 2757, e-mail: renata.osinska@uwr.edu.pl

 •  

mgr Agnieszka PĘCIKIEWICZ - starszy wykładowca

pok. 302, tel. 71 375 2644, e-mail: agnieszka.pecikiewicz@uwr.edu.pl

 •  

mgr Anna PIOTROWSKA - lektor

pok. 305, tel. 71 375 2746, e-mail: anna.piotrowska@uwr.edu.pl

 •  

mgr Maja PODOLSKA - wykładowca

pok. 401, tel. 71 375 2844, e-mail: maja.podolska@uwr.edu.pl

 •  

mgr Maria POLKOWSKA-ZIELIŃSKA - starszy wykładowca

pok. 301, tel. 71 375 2743, e-mail: maria.polkowska-zielinska@uwr.edu.pl

 •  

mgr Katarzyna POTOCKA-BRYGIER - starszy wykładowca

pok. 402, tel. 71 375 2757, e-mail: katarzyna.potocka-brygier@uwr.edu.pl

 • 10.02.2018 (sobota) 10:20 - 11:20, s. 140, Instytut Dziennikarstwa, ul. Joliot-Curie

mgr Anna RAJKOWSKA - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: anna.rajkowska@uwr.edu.pl

 •  

mgr Robert REISIGOVA-KIELAWSKI - lektor

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: robert.kielawski@uwr.edu.pl

 • urlop rodzicielski

mgr Anna RZEPIAK - lektor

pok. 401, tel. 71 375 2844, e-mail: anna.rzepiak@uwr.edu.pl

 • 10.02.2018 (sobota) 18.40 - 19.40, s. 103, Inst. Dziennikarstwa, ul. Joliot-Curie

mgr Katarzyna RZEPKA - starszy wykładowca

pok. 305, tel. 71 375 2746, e-mail: katarzyna.rzepka@uwr.edu.pl

 •  

mgr Anna SANKOWSKA-PINKOSZ - wykładowca

pok. 401, tel. 71 375 2844, e-mail: anna.sankowska-pinkosz@uwr.edu.pl

 •  

mgr Tomasz STOKŁOSA - lektor

pok. 401, tel. 71 375 2844, e-mail: tomasz.stoklosa@uwr.edu.pl

 •  

mgr Hanna SZELACHOWSKA - wykładowca

pok. 402, tel. 71 375 2757, e-mail: hanna.szelachowska@uwr.edu.pl

 •  

mgr Anna ŚWIDERSKA - lektor

pok. 401, tel. 71 375 2844, e-mail: anna.swiderska@uwr.edu.pl

 • urlop macierzyński

mgr Magdalena TERECHA - lektor

pok. 401, tel. 71 375 2844, e-mail: magdalena.terecha@uwr.edu.pl

 •  

dr Magdalena URBANIAK - wykładowca

pok. 301, tel. 71 375 2743, e-mail: magdalena.urbaniak@uwr.edu.pl

 •  

mgr Grażyna WIŃSKA - wykładowca

pok. 301, tel. 71 375 2743, e-mail: grazyna.winska@uwr.edu.pl

 •  

mgr Maria WITKOWSKA - starszy wykładowca

pok. 07, tel. 71 375 2642, e-mail: maria.witkowska@uwr.edu.pl

 •  

mgr Monika WOJNOWSKA-MALCEWICZ - starszy wykładowca

pok. 302, tel. 71 375 2644, e-mail: monika.wojnowska-malcewicz@uwr.edu.pl

 •  

mgr Aleksandra WÓJCIK - starszy wykładowca

pok. 402, tel. 71 375 2757, e-mail: aleksandra.wojcik@uwr.edu.pl

 •  

mgr Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - lektor

pok. 402, tel. 71 375 2757, e-mail: magdalena.zajaczkowska@uwr.edu.pl

 •  

mgr Agnieszka ZAKRZEWSKA - wykładowca

pok. 302, tel. 71 375 2644, e-mail: agnieszka.zakrzewska@uwr.edu.pl

 •  

Powrót do góry

Zespół lektorów języka niemieckiego

 • Jeśli nie podano inaczej, konsultacje odbywają się w budynku SPNJO przy pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)
 • Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.
 • Studenci w kontaktach z kierownikami zespołów zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik zespołu - mgr Dorota SNOCH - starszy wykładowca

pok. 203, tel. 71 375 2643, e-mail: dorota.snoch@uwr.edu.pl

 •  

mgr Marzenna BACHORZ-BARCIK - starszy wykładowca

pok. 201, tel. 71 375 2756, e-mail: marzenna.bachorz-barcik@uwr.edu.pl

 •  

mgr Anna BIELECKA - wykładowca

pok. 202, tel. 71 375 2651, e-mail: anna.bielecka@uwr.edu.pl

 • 10.02.2018 (sobota) 14:30 - 15:30, s. 104, Inst. Dziennikarstwa, ul. Joliot-Curie 15

mgr Alicja BRZEZIŃSKA - starszy wykładowca

pok. 201, tel. 71 375 2756, e-mail: alicja.brzezinska@uwr.edu.pl

 • urlop zdrowotny

mgr Zbigniew GDOWSKI - starszy wykładowca

pok. 202, tel. 71 375 2651, e-mail: zbigniew.gdowski@uwr.edu.pl

 •  

mgr Beata HORNUNG-GENEJA - starszy wykładowca

pok. 202, tel. 71 375 2651, e-mail: beata.hornung-geneja@uwr.edu.pl

 •  

mgr Elżbieta JERUSEL - starszy wykładowca

pok. 202, tel. 71 375 2651, e-mail: elzbieta.jerusel@uwr.edu.pl

 •  

mgr Agata KASZEWSKA - starszy wykładowca

pok. 201, tel. 71 375 2756, e-mail: agata.kaszewska@uwr.edu.pl

 •  

mgr Justyna MOKRA-KOŁODZIEJ - starszy wykładowca

pok. 202, tel. 71 375 2651, e-mail: justyna.mokra-kolodziej@uwr.edu.pl

 •  

mgr Janusz MURCZKIEWICZ - starszy wykładowca

pok. 202, tel. 71 375 2651, e-mail: janusz.murczkiewicz@uwr.edu.pl

 •  

mgr Beata MUSZYŃSKA - starszy wykładowca

pok. 201, tel. 71 375 2756, e-mail: beata.muszynska@uwr.edu.pl

 •  

mgr Teresa RUKASZ - starszy wykładowca

pok. 201, tel. 71 375 2756, e-mail: teresa.rukasz@uwr.edu.pl

 • urlop zdrowotny

mgr Jolanta STYPUŁKOWSKA - starszy wykładowca

pok. 201, tel. 71 375 2756, e-mail: jolanta.stypulkowska@uwr.edu.pl

 •  

Powrót do góry

Zespół lektorów języków romańskich

 • Jeśli nie podano inaczej, konsultacje odbywają się w budynku SPNJO przy pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)
 • Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.
 • Studenci w kontaktach z kierownikami zespołów zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik zespołu - mgr Katarzyna DZIAŁOSZYŃSKA - wykładowca - j. francuski

pok. 101, tel. 71 375 2754, e-mail: katarzyna.dzialoszynska@uwr.edu.pl

 •  

mgr Agnieszka KOROBCZAK-DOMINGUEZ - wykładowca - j. hiszpański

pok. 101, tel. 71 375 2754, e-mail: agnieszka.korobczak-dominguez@uwr.edu.pl

 •  

mgr Joanna KOTECKA - wykładowca - j. francuski, j. włoski

pok. 101, tel. 71 375 2754, e-mail: joanna.kotecka@uwr.edu.pl

 •  

mgr Iwona NOWICKA - z-ca kierownika SPNJO - starszy wykładowca - studia niestacjonarne - j. francuski

pok. 102, tel. 71 375 2517, e-mail: iwona.nowicka@uwr.edu.pl

 • 01.02.2018 czwartek (THU) 12:30 - 13:30
 • 06.02.2018 wtorek (TUE) 10:00 - 11:00
 • 08.02.2018 czwartek (THU) 10:00 - 11:00
 • 10.02.2018 sobota (SAT) 10:00 - 11:00 (Proszę sprawdzić dzień wcześniej, czy nie nastąpiły zmiany)
 • 13.02.2018 wtorek (TUE) 10:00 - 11:00
 • 15.02.2018 czwartek (THU) 10:00 - 11:00

mgr Izabela PONULAK - wykładowca - j. hiszpański

pok. 101, tel. 71 375 2754, e-mail: izabela.ponulak@uwr.edu.pl

 •  

mgr Elżbieta WOJTASZAK - starszy wykładowca - j. francuski, j. włoski

pok. 101, tel. 71 375 2754, e-mail: elzbieta.wojtaszak@uwr.edu.pl

 •  

Powrót do góry

Zespół lektorów języków klasycznych i języka rosyjskiego

 • Jeśli nie podano inaczej, konsultacje odbywają się w budynku SPNJO przy pl. Nankiera 2/3 (zobacz na planie)
 • Studenci zgłaszający się do kierowników zespołów powinni wcześniej założyć konto w bazie SPNJO.
 • Studenci w kontaktach z kierownikami zespołów zobowiązani są do wysyłania maili w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl).

Kierownik zespołu - mgr Beata MACHALSKA - starszy wykładowca

pok. 403, tel. 71 375 2758, e-mail: beata.machalska@uwr.edu.pl

 •  

Języki klasyczne

mgr Aleksandra KRAJCZYK - starszy wykładowca

pok. 403, tel. 71 375 2758, e-mail: aleksandra.krajczyk@uwr.edu.pl

 •  

mgr Dorota KUBICA - starszy wykładowca

pok. 403, tel. 71 375 2758, e-mail: dorota.kubica@uwr.edu.pl

 •  

mgr Lucja ŁUNIEWSKA - starszy wykładowca

pok. 403, tel. 71 375 2758, e-mail: lucja.luniewska@uwr.edu.pl

 •  

mgr Beata MACHALSKA - starszy wykładowca

pok. 403, tel. 71 375 2758, e-mail: beata.machalska@uwr.edu.pl

 •  

Język rosyjski

mgr Alina DAMS - starszy wykładowca

pok. 304, tel. 71 375 2742, e-mail: alina.dams@uwr.edu.pl

 •  

mgr Wanda HUDYMA-LEWANDOWSKA - starszy wykładowca

pok. 304, tel. 71 375 2742, e-mail: wanda.hudyma-lewandowska@uwr.edu.pl

 •  

mgr Wanda MĘCIŃSKA-KIEDROŃ - starszy wykładowca, Koordynator języka rosyjskiego

pok. 304, tel. 71 375 2742, e-mail: wanda.mecinska-kiedron@uwr.edu.pl

 •  

Powrót do góry