Ogłoszenie

Uwaga studenci studiów niestacjonarnych!

Studenci, którzy mają zaliczony lektorat na podstawie certyfikatu bądź została im przepisana ocena z egzaminu z innego kierunku/uczelni, mogą wykorzystać przysługujący im limit godzin na naukę innego języka obcego.

Bliższych informacji udziela mgr Iwona Nowicka

iwona.nowicka@uwr.edu.pl