Opis egzaminu

Języki nowożytne.pdf

Język łaciński.pdf

Student jest zobowiązany przystąpić do egzaminu końcowego u lektora prowadzącego zajęcia bezpośrednio po uzyskaniu zaliczenia, ale nie później niż w sesji poprawkowej.