Studenci stacjonarni

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych licencjackich i jednolitych magisterskich przyjętych na Uniwersytet Wrocławski w roku akademickim 2012/2013 i wcześniej

 

 • Uczęszczanie na lektorat języka obcego jest obowiązkowe,
 • student zobowiązany jest do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego,
 • student zgłasza się na zajęcia do grupy, która została mu przydzielona,
 • niezgłoszenie się na zajęcia powoduje utratę miejsca, co może skutkować niezaliczeniem lektoratu w terminie,
 • studentowi przysługuje limit bezpłatnych godzin na naukę języka zgodnie z aktualnym zarządzeniem Rektora,
 • w przypadku gdy, student nie osiągnie wymaganego poziomu w ramach przysługującego mu limitu bezpłatnych godzin, kontynuuje naukę odpłatnie,
 • powtarzanie poziomu jest odpłatne,
 • studenci posiadający międzynarodowy certyfikat językowy na poziomie takim samym lub wyższym od wymaganego, świadectwo matury dwujęzycznej lub międzynarodowej mogą być zwolnieni z lektoratu i nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W celu uzyskania wpisu z egzaminu student powinien zgłosić się z oryginałem świadectwa / certyfikatu do kierownika odpowiedniego zespołu językowego lub zastępcy kierownika SPNJO mgr Elżbiety Kopeć w godzinach konsultacji,
 • lista certyfikatów zwalniających.
 • Student, który uzyskał zaliczenie poziomu lub zdał egzamin na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie musi przystępować do testu kwalifikacyjnego, a ocena z zaliczenia czy egzaminu jest przepisywana,
 • Student, który zdał egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie musi przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem, że program był realizowany wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • po wpis oceny należy zgłosić się w godzinach konsultacji do kierowników zespołów językowych lub zastępcy kierownika SPNJO mgr Elżbiety Kopeć.
 • Studentom zwolnionym z lektoratu także przysługuje limit bezpłatnych godzin, studenci mogą fakultatywnie uczęszczać na lektorat innego języka.

 


Studenci, którzy posiadają certyfikaty na poziomie B2 zwalniające z lektoratu mogą w ramach limitu bezpłatnych godzin:

Powrót do początku strony