Studia Doktoranckie Nauk Biologicznych

Egzaminy dla kandydatów na studia doktoranckie

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje egzamin certyfikujący (płatny) dla zainteresowanych zdaniem egzaminu z języka angielskiego potwierdzającego poziom umiejętności na poziomie B2.

Zasady przystępowania do egzaminów certyfikujących SPNJO, zapisy, opis egzaminu oraz treści programowe znajdują się na stronie

http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/egzaminy-certyfikujące-odpłatne

Miejsce i termin egzaminu

Egzamin odbędzie się w czerwcu i we wrześniu.

 • I termin 17.06.2017 r (sobota) o godz. 9.00 w budynku Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, pl.Nankiera 2/3
 • II termin 02.09.2017 r. (sobota) o godz. 9.00 w budynku Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, pl.Nankiera 2/3

Zapisy na egzamin prowadzone będą w Sekretariacie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, pl. Nankiera 2/3, pok. 03 na parterze

Termin zapisów:

 • zapisy na I termin - od czwartku 01.06.2017 do poniedziałku 12.06.2017 w godz.10.00 - 15.00 osobiście.
 • zapisy na II termin - od poniedziałku 14.08.2017 do poniedziałku 28.08.2017 w godz.10.00 - 15.00 osobiście.

Warunkiem zapisania się na egzamin jest okazanie dowodu wpłaty w Sekretariacie SPNJO

 • I termin - do poniedziałku 12.06.2017 do godz. 15.00.
 • II termin - do poniedziałku 28.08.2017 do godz. 15.00.

Kandydat , który nie dopełni formalności w terminie , nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

Opłata

Pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego - 190 zł

Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego - 190 zł

Pozostali kandydaci - 200 zł

Opłatę należy wpłacić na konto:

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

15 1090 2503 0000 0001 3349 6327

z adnotacją - imię i nazwisko uczestnika - EGZ. CERT. …poziom… język … W SPNJO.

Na egzamin należy zgłosić się z dowodem tożsamości.


Zasady przystępowania do egzaminów certyfikujących SPNJO

 1. Kandydat przystępujący do egzaminu powinien:
  • zapoznać się z formą egzaminu oraz zakresem materiału (treściami programowymi),
  • dokonać rejestracji przedkładając oryginał dowodu wpłaty oraz wypełniając formularz zgłoszenia w Sekretariacie Studium w wyznaczonym terminie,
  • zgłosić się na egzamin 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu,
  • okazać dowód tożsamości ze zdjęciem przed wejściem do sali.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w egzaminie certyfikującym kandydat może uzyskać zwrot opłaty (po odjęciu kosztów opłaty manipulacyjnej w wysokości 30 zł), jeżeli zgłosi rezygnację co najmniej 3 dni przed egzaminem.
 3. Osobie, która nie przystąpiła do egzaminu certyfikującego nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.
 4. Egzamin uważa się za zdany, jeżeli kandydat przystąpi do dwóch części egzaminu:
  • a) pisemno-słuchowej
  • b) ustnej
  • i z całości uzyska min. 55%.
 5. Kandydat, który zrezygnuje z przystąpienia do jednej z części egzaminu nie otrzymuje zwrotu opłat.