Studia niestacjonarne zasady uczestnictwa

Zasady uczestnictwa w lektoratach

obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2012/13 i wcześniej.

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego

Studia niestacjonarne I stopnia i studia niestacjonarne jednolite magisterskie

 1. Uczęszczanie na lektorat języka obcego jest obowiązkowe.
 2. Student otrzymuje taki limit godzin, jaki jest przewidziany w programie studiów na danym kierunku (patrz: wymagany poziom i termin egzaminu).
 3. Student ma obowiązek uzyskania zaliczenia zgodnie z programem nauczania na danym kierunku oraz zdania egzaminu po zakończeniu lektoratu.
 4. Student zgłasza się do grupy, która została mu przydzielona.
 5. Student potwierdza swoje uczestnictwo w grupie najpóźniej na trzecich zajęciach wpisując się na listę uczestnictwa zwaną "cyrografem".
 6. Student, który rozpoczął naukę wybranego języka i wpisał się na "cyrograf", nie może już go zmienić na inny.
 7. Student ma prawo do:
  • 20% nieobecności na studiach zaocznych,
  • 5 nieobecności na kierunku Prawo Wieczorowe i Filologia Niderlandzka Wieczorowa,
  • 3 nieobecności na kierunku Psychologia Wieczorowa,
 8. Student otrzymuje ocenę z zaliczenia na ostatnich zajęciach w semestrze, o ile spełnił warunki zaliczenia i nie przekroczył limitu nieobecności.
 9. W przypadku, gdy student nie uzyska zaliczenia, powtarza semestr odpłatnie.
 10. Program zajęć oraz warunki zaliczenia i uczestnictwa w zajęciach są podane przez lektora na pierwszych zajęciach.
 11. Student może być zwolniony z uczestnictwa w lektoracie i egzaminu końcowego, jeśli okaże jeden z wymienionych na stronie Studium certyfikatów Lista certyfikatów zwalniających.
 12. W celu uzyskania wpisu do indeksu i do USOS, student powinien zgłosić się z certyfikatem i indeksem do mgr Iwony Nowickiej, Zastępcy Kierownika SPNJO ds. studiów niestacjonarnych w godzinach konsultacji.
 13. Niewykorzystane godziny z limitu godzin na lektorat języka obcego, student może przeznaczyć na naukę innego języka.
 14. Studenta winna cechować wysoka kultura osobista.