Treści programowe

Program Nauczania Języków Obcych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego

(dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 i później)