Treści programowe

Program Nauczania Języków Obcych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego

(dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 i później)

(dla studentów uczęszczających fakultatywnie na poziomy od A1 I do A2 II → program nauczania dotyczący studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 i wcześniej)