Zakres materiału

EGZAMIN CERTYFIKUJĄCY Z JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO - ZAKRES MATERIAŁU

EGZAMIN PO LEKTORACIE:

18 godzin 30 godzin 40 godzin 60 godzin 120 godzin

 

EGZAMIN PO LEKTORACIE (18 godzin)

Podręcznik: Prima via. Wstępna nauka języka łacińskiego. (Wprowadzenie, Gramatyka, Słownik, Ćwiczenia) A. Krajczyk, D. Kubica, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

ZAKRES MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO

 • alfabet, wymowa, akcent wyrazowy
 • rozpoznawanie czterech koniugacji, wyróżnianie tematów czasownika
 • budowa zdania łacińskiego (podmiot, orzeczenie czasownikowe i imienne, dopełnienie)
 • czasownik posiłkowy sum, esse, fui
 • czasowniki regularne (koniugacja I – IV) w formach:
  • indicativus praesentis activi i passivi
  • indicativus imperfecti activi i passivi
  • imperativus praesentis activi
  • infinitivus praesentis activi i passivi
  •  participium perfecti passivi
 • rzeczowniki i przymiotniki: deklinacja I, II
 • zaimki: osobowe, zwrotny, dzierżawcze
 • przyimki
 • składnia: ACI, ablativus auctoris

ZAKRES MATERIAŁU LEKSYKALNEGO

Obowiązuje znajomość słownictwa i sentencji z zakresu podręcznika Prima via. Wstępna nauka języka łacińskiego. Wprowadzenie (lekcje I – VIII).

 


Powrót do początku strony

EGZAMIN PO LEKTORACIE (30 godzin)

Podręcznik: Prima via. Wstępna nauka języka łacińskiego. (Wprowadzenie, Gramatyka, Słownik, Ćwiczenia) A. Krajczyk, D. Kubica, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

ZAKRES MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO

 • alfabet, wymowa, akcent wyrazowy
 • rozpoznawanie czterech koniugacji, wyróżnianie tematów czasownika
 • budowa zdania łacińskiego (podmiot, orzeczenie czasownikowe i imienne, dopełnienie)
 • czasownik posiłkowy sum, esse, fui
 • czasowniki regularne (koniugacja I – IV) w formach:
  • indicativus praesentis activi i passivi
  • indicativus imperfecti activi i passivi
  • indicativus perfecti activi i passivi
  • coniunctivus praesentis activi i passivi
  • infinitivus praesentis activi i passivi
  • imperativus praesentis activi
  • participium perfecti passivi
  • participium praesentis activi
 •  rzeczowniki i przymiotniki: deklinacja I, II, III
 • zaimki: osobowe, zwrotny, dzierżawcze, względny
 • przyimki
 • składnia: ACI, ablativus auctoris

ZAKRES MATERIAŁU LEKSYKALNEGO

Obowiązuje znajomość słownictwa i sentencji z zakresu podręcznika Prima via. Wstępna nauka języka łacińskiego. Wprowadzenie.

 


Powrót do początku strony

EGZAMIN PO LEKTORACIE (40 godzin)

Podręcznik: Prima via. Wstępna nauka języka łacińskiego. (Wprowadzenie, Gramatyka, Słownik, Ćwiczenia) A. Krajczyk, D. Kubica, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

ZAKRES MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO

 • alfabet, wymowa, akcent wyrazowy
 • rozpoznawanie czterech koniugacji, wyróżnianie tematów czasownika
 • budowa zdania łacińskiego (podmiot, orzeczenie czasownikowe i imienne, dopełnienie bliższe i dalsze, okolicznik, przydawka)
 • podstawowe funkcje przypadków
 • czasownik posiłkowy sum, esse, fui
 • czasowniki regularne (koniugacja I – IV) w formach:
  • indicativus praesentis activi i passivi
  • indicativus imperfecti activi i passivi
  • indicativus perfecti activi i passivi
  • coniunctivus praesentis activi i passivi
  • infinitivus praesentis activi i passivi
  • imperativus praesentis activi
  • participium perfecti passivi
  • participium praesentis activi
 • rzeczowniki i przymiotniki: deklinacja I, II, III
 • zaimki: osobowe, zwrotny, dzierżawcze, względny
 • przyimki
 • składnia: ACI, ablativus auctoris

ZAKRES MATERIAŁU LEKSYKALNEGO

Obowiązuje znajomość słownictwa i sentencji z zakresu podręcznika Prima via. Wstępna nauka języka łacińskiego. Wprowadzenie.

 


Powrót do początku strony

EGZAMIN PO LEKTORACIE (60 godzin)

Podręcznik: Prima via. Wstępna nauka języka łacińskiego. (Teksty, Gramatyka, Słownik, Ćwiczenia) A. Krajczyk, D. Kubica, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

ZAKRES MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO

 • alfabet, wymowa, akcent wyrazowy
 • rozpoznawanie czterech koniugacji, wyróżnianie tematów czasownika
 • budowa zdania łacińskiego (podmiot, orzeczenie czasownikowe i imienne, dopełnienie bliższe i dalsze, okolicznik, przydawka)
 • czasownik posiłkowy sum, esse, fui i złożenia
 • czasowniki regularne (koniugacja I – IV) w formach:
  • indicativus praesentis activi i passivi
  • indicativus imperfecti activi i passivi
  • indicativus futuri I activi i passivi
  • indicativus perfecti activi
  • indicativus plusquamperfecti activi
  • indicativus futuri II activi
  • coniunctivus praesentis activi i passivi
  • coniunctivus imperfecti activi i passivi
  • imperativus praesentis activi i passivi
  • infinitivus praesentis activi i passivi
  • infinitivus perfecti activi
  • participium perfecti passivi
  • participium praesentis activi
 • czasowniki nieregularne: prosum, possum
 • rzeczowniki i przymiotniki: deklinacja I, II, III
 • zaimki: osobowe, zwrotny, dzierżawcze, wskazujące, względny
 • przyimki
 • składnia : ACI, genetivus partitivus, dativus possessivus, ablativus auctoris, accusativus duplex, składnia nazw miast, coniunctivus w zdaniu niezależnym i podrzędnym, zdania celowe i dopełnieniowe

ZAKRES MATERIAŁU LEKSYKALNEGO

Obowiązuje znajomość słownictwa z następujących tekstów (Prima via. Wstępna nauka języka łacińskiego. Teksty.):

 • De Lacedaemoniis
 • Amicus certus in re incerta cernitur
 • Daphne in arborem commutatur
 • De Bucephalo
 • De Themistocle

 


Powrót do początku strony

EGZAMIN PO LEKTORACIE (120 godzin)

Podręcznik: Prima via. Wstępna nauka języka łacińskiego. (Wprowadzenie, Gramatyka, Słownik, Ćwiczenia) A. Krajczyk, D. Kubica, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010

ZAKRES MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO

 • alfabet, wymowa, akcent wyrazowy
 • rozpoznawanie czterech koniugacji, wyróżnianie tematów czasownika
 • budowa zdania łacińskiego (podmiot, orzeczenie czasownikowe i imienne, dopełnienie bliższe i dalsze, okolicznik, przydawka)
 • czasownik posiłkowy sum, esse, fui i złożenia
 • czasowniki regularne (koniugacja I – IV) w formach:
  • indicativus praesentis activi i passivi
  • indicativus imperfecti activi i passivi
  • indicativus futuri I activi i passivi
  • indicativus perfecti activi i passivi
  • indicativus plusquamperfecti activi i passivi
  • indicativus futuri II activi i passivi
  • coniunctivus praesentis activi i passivi
  • coniunctivus imperfecti activi i passivi
  • coniunctivus perfecti activi i passivi
  • coniunctivus plusquamperfecti activi i passivi
  • imperativus praesentis activi i passivi
  • infinitivus praesentis activi i passivi
  • infinitivus perfecti activi i passivi
  • infinitivus futuri activi i passivi
  • participium perfecti passivi
  • participium praesentis activi
  • participium futuri activi i passivi (gerundivum)
  • gerundium
  • supinum
 • verba deponentia i semideponentia
 • czasowniki nieregularne: volo, nolo, malo, eo, fero,fio, prosum, possum
 • rzeczowniki i przymiotniki: deklinacja I, II, III, IV,V
 • stopniowanie przymiotników
 • tworzenie i stopniowanie przysłówków
 • zaimki: osobowe, zwrotny, dzierżawcze, wskazujące, względny
 • przyimki
 • składnia: ACI, NCI, genetivus partitivus, dativus possessivus, ablativus auctoris, nominativus duplex, accusativus duplex, składnia nazw miast, ablativus absolutus, coniugatio periphrastica activa i passiva, coniunctivus w zdaniu niezależnym i podrzędnym, consecutio temporum, zdania pytające zależne, zdania celowe i dopełnieniowe, zdania czasowe, zdania względne, zdania warunkowe, zdania przyczynowe, zdania przyzwalające, zdania skutkowe,

ZAKRES MATERIAŁU LEKSYKALNEGO

Obowiązuje znajomość słownictwa z następujących tekstów (Prima via. Wstępna nauka języka łacińskiego. Teksty.):

 • Equus Troianus
 • De Arione
 • De Alexandro Magno
 • Musarum simulacra
 • Paridis iudicium

 

Powrót do początku strony