Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia

Skład zespołu

Przewodnicząca Zespołu:

  • mgr Maria Polkowska-Zielińska

Członkowie Zespołu:

  • mgr Alicja Brzezińska
  • mgr Barbara Dubińska-Sołtys
  • mgr Weronika Gołębiewicz
  • mgr Beata Hornung-Geneja - sekretarz
  • mgr Wanda Hudyma-Lewandowska
  • mgr Łucja Łuniewska
  • mgr Izabela Ponulak
  • mgr Magdalena Terecha