Zaświadczenia

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studenci i absolwenci studiów stacjonarnych, kandydaci na studia doktoranckie

Zaświadczenia potwierdzające biegłość językową, zaliczenie poziomu, zdanie egzaminu wystawiane są przez zastępcę Kierownika SPNJO mgr Elżbietę Kopeć.

Prośbę o wystawienie zaświadczenia należy wysłać na adres elzbieta.kopec@uwr.edu.pl z podaniem poniższych informacji:

 • imię i nazwisko,
 • studenci - kierunek i rok studiów,
 • absolwenci I, II stopnia (czy posiada tytuł magistra), kierunek, numer albumu,
 • doktoranci w Szkole Doktorskiej,
 • cel – w jakim celu ma być wystawione zaświadczenie i dla jakiej jednostki (dokładna nazwa jednostki),
 • czy dla jednostki zagranicznej (zaświadczenie w języku angielskim),
 • czy odbiór osobisty czy wysłanie skanu.

Zaświadczenia zgłoszone w terminie do wtorku do godz. 14.00 będzie można odebrać na Portierni budunku SPNJO, od czwartku od godz. 9.00, w pozostałe dni tygodnia (z wyjątkiem sobót i niedziel) w godz. 8.00 – 18.00.

W okresie od 20.07.2020 do 21.08.2020 prośby o zaświadczenia prosimy kierować na adres: agata.losinska@uwr.edu.pl. Zaświadczenia będą przygotowane na środę 26.08.2020.

Studenci i absolwenci studiów niestacjonarnych

Zaświadczenia potwierdzające biegłość językową wystawiane są przez zastępcę Kierownika SPNJO mgr Iwonę Nowicką.

Prośbę o wystawienie zaświadczenia należy wysłać na adres iwona.nowicka@uwr.edu.pl z podaniem poniższych informacji:

 • imię i nazwisko,
 • kierunek i rok studiów / absolwent I czy II stopnia (tytuł magistra), kierunek,
 • numer albumu,
 • cel – w jakim celu ma być wystawione zaświadczenie i dla kogo.

Zaświadczenia zgłoszone w terminie od piątku od godz. 8.00 do środy do godz. 10.00 będzie można odebrać w Sekretariacie SPNJO, pok.03 od czwartku w godz. 9.00 – 14.00 (z wyjątkiem sobót i niedziel).