Adres:

pl. Biskupa Nankiera 2/3

50-140 Wrocław

zobacz na planie

Portiernia

pok. 01 na parterze

Telefon: 71-375-2470

Sekretariat SPNJO

Godziny otwarcia: 9.00 - 14.00 (od poniedziałku do piątku)

pok. 03 na parterze

Telefon: 71-375-2745, 71-375-2698, 71-375-2300

Fax: 71-344-4987

e-mail: sekretariat.spnjo@uwr.edu.pl

Studenci i doktoranci UWr mają obowiązek komunikowania się z wszystkimi pracownikami Uniwersytetu poprzez uniwersytecki adres mailowy w domenie uwr.edu.pl. oraz w celu szybkiej identyfikacji, proszeni są o podanie imienia, nazwiska, kierunku, trybu i roku studiów wraz z numeru indeksu. Uprzedzamy, że maile bez tych informacji mogą pozostać bez odpowiedzi. Dotyczy to również maili wysyłanych na adres Sekretariatu SPNJO.