INFORMACJE BIEŻĄCE

Data ostatnich zmian: 18.11.2019

Studenci i doktoranci UWr mają obowiązek komunikowania się z wszystkimi pracownikami Uniwersytetu poprzez uniwersytecki adres mailowy w domenie uwr.edu.pl. oraz w celu szybkiej identyfikacji, proszeni są o podanie imienia, nazwiska, kierunku, trybu i roku studiów wraz z numeru indeksu. Uprzedzamy, że maile bez tych informacji mogą pozostać bez odpowiedzi.


  • mgr Katarzyna DZIAŁOSZYŃSKA: 20.11.2019 (środa) konsultacje odwołane, przeniesione na wtorek, 19.11.2019, godz. 11:15 - 12:15.
  • mgr Justyna MOKRA-KOŁODZIEJ: do 24.11.2019 konsultacje odwołane – zwolnienie lekarskie.

Studenci studiów stacjonarnych przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020 → INFORMACJA


INFORMACJA O TRYBIE PUBLIKOWANIA PODZIAŁU NA GRUPY ZGODNIE Z POZIOMEM ZAKWALIFIKOWANIA STUDENTA

Listy studentów w poszczególnych grupach będą się składać wyłącznie z numerów albumów. Na listach grup studenci nie będą wymienieni z imienia i nazwiska, identyfikacja studentów będzie możliwa poprzez numery albumów. Jeśli student I roku nie posiada numeru albumu, podane zostanie tylko jego imię i nazwisko.

INFORMACJA O TRYBIE PUBLIKOWANIA OCEN

Oceny mogą być umieszczane na stronie SPNJO przy nazwisku lub numerze albumu tylko w sytuacji, gdy student (osoba zdająca egzamin) wyrazi zgodę poprzez wypełnienie klauzuli zgody (zarządzenie Rektora UWr 79/2018, załącznik nr 5). W przypadku, gdy zgoda nie zostanie wyrażona, student będzie informowany o wyniku indywidualnie.