Lektoraty

Studenci i doktoranci UWr mają obowiązek komunikowania się z wszystkimi pracownikami Uniwersytetu poprzez uniwersytecki adres mailowy w domenie uwr.edu.pl. oraz w celu szybkiej identyfikacji, proszeni są o podanie imienia, nazwiska, kierunku, trybu i roku studiów wraz z numeru indeksu. Uprzedzamy, że maile bez tych informacji mogą pozostać bez odpowiedzi. Dotyczy to również maili wysyłanych na adres Sekretariatu SPNJO.

Informacje ogólne

Zarządzenie Rektora nr 42/2020.pdf

Zwolnienia

Opłaty

Treści programowe i sylabusy

Zakładane efekty uczenia się

Informacje szczegółowe

Lektoraty - studia stacjonarne Lektoraty - studia niestacjonarne