Najczęściej zadawane pytania

STUDIA STACJONARNE

Chodzę na obowiązkowy lektorat języka angielskiego. Czy mogę zmienić język i zacząć lektorat języka niemieckiego?

Nie, język wybrany staje się językiem obowiązkowym i nie może być zmieniany.

Wybrałem język angielski i napisałem test kwalifikacyjny, a teraz chciałbym uczęszczać na lektorat języka rosyjskiego. Czy mogę napisać test z rosyjskiego?

Tak, pod warunkiem, że nie uczęszczał Pan na lektorat języka angielskiego i nie wpisał się na listę uczestnictwa w lektoracie.

Jak długo ważny jest wynik testu kwalifikacyjnego z języka obcego?

Wynik testu traci ważność po trzech semestrach.

Jeżeli przystąpię do testu kwalifikacyjnego w dniach adaptacyjnych, w jaki sposób mam zapisać się na lektorat?

Kierownik danego zespołu językowego przydziela studenta do grupy na odpowiednim poziomie na podstawie wyniku testu, jeżeli student zgodnie z programem studiów zaczyna lektorat w pierwszym lub drugim semestrze.

Pisałem test, ale nie ma mnie na żadnej liście. Co mam teraz zrobić?

Proszę skontaktować się z kierownikiem danego zespołu językowego.

Nie pisałem testu kwalifikującego we wrześniu. Co mam teraz zrobić? Kiedy będzie najbliższy termin testu?

Terminy testów kwalifikacyjnych są zamieszczone na stronie SPNJO (zob. zapisy na testy i lektoraty).

Czy mogę przystąpić do testu kwalifikacyjnego w innym terminie niż wyznaczony dla kierunku, ponieważ jestem za granicą?

Tak, ale po otrzymaniu wyniku będzie trzeba zapisać się do grupy w terminie podanym na stronie.

Czy mogę pisać test ponownie, jeśli wynik poprzedniego nie jest satysfakcjonujący?

Nie można przystąpić do testu przed upływem terminu ważności (trzy semestry).

Rozpoczynam drugi kierunek na studiach I stopnia. Czy mam pisać test ponownie?

Nie, jeżeli ten sam język ma być uznany na drugim kierunku.

Jestem na drugim roku. Pisałem test w dniach adaptacyjnych rok temu i chcę zacząć lektorat od tego semestru, ale nie ma mnie na żadnej liście. Co mam zrobić?

Jeżeli student miał przydzielone miejsce w pierwszym lub drugim semestrze i nie zgłosił się na zajęcia, traci to miejsce i chcąc uczęszczać na lektorat w późniejszym terminie, musi sam zapisać się na lektorat (zob. zapisy na testy i lektoraty)

Mam certyfikat językowy. Komu mogę go przedstawić w celu zaliczenia lektoratu?

Proszę zgłosić się z oryginałem certyfikatu do kierowników zespołów językowych w godzinach konsultacji.

Na moim kierunku lektorat przewidziany jest w późniejszym semestrze. Czy mogę wcześniej zapisać się na lektorat?

Tak, pod warunkiem, że nie będzie kolidował z zajęciami z przedmiotów kierunkowych.

Potrzebuję zaświadczenia o zdaniu egzaminu. Czy mogę otrzymać je od ręki?

Nie, zaświadczenia przygotowywane są na konkretny dzień. Termin oraz informacje, które należy podać, znajdują się w pasku ZAŚWIADCZENIA.

Jestem studentką I roku II stopnia filologii francuskiej i jestem zobowiązana do uczęszczania na drugi język romański w SPJNO w ramach zajęć wyrównawczych. Nie mogę uczęszczać u Państwa na język włoski, który jest moim przedmiotem obowiązkowym. Nie bardzo wiem, co mam w tej sytuacji robić.

Studenci Instytutu Filologii Romańskiej realizują wszystkie lektoraty z języków romańskich w swoim Instytucie. Jedynie ci studenci, którzy nie znają języka romańskiego, realizują lektorat języka angielskiego (lub niemieckiego) na poziomie B2+ w SPNJO.

Jestem doktorantką (III stopień studiów) na Uniwersytecie Wrocławskim. Na moim kierunku nie ma lektoratu. Czy mogę zapisać się na bezpłatny lektorat języka niemieckiego?

Nie przysługuje Pani bezpłatny limit godzin. Jeśli będzie miejsce w grupie, może Pani uczęszczać ze studentami I stopnia odpłatnie (480 zł za semestr).