Konsultacje lektorów / Office hours (06.07.2020 - 31.08.2020)

Zaktualizowane / Updated 31.07.2020

WPIS OCENY

Studenci studiów stacjonarnych zgłaszają się po wpis z egzaminu na kartę egzaminacyjną w przypadku, gdy jest wymagana.

W przypadku, gdy:

 • student został zwolniony z lektoratu na podstawie certyfikatu,
 • ocena z egzaminu została przepisana z innego kierunku lub innej uczelni,
 • lektor, który przeprowadził egzamin nie jest już pracownikiem SPNJO,
 • lektor, który przeprowadził egzamin przebywa na zwolnieniu lub urlopie (macierzyńskim, wychowawczym czy zdrowotnym),

studenci zgłaszają się w godzinach konsultacji do:

 • język angielski - mgr Lidii Janoty
 • język angielski - mgr Justyny Urbańskiej-Ratajczak
 • język niemiecki - mgr Doroty Snoch
 • języki romańskie - mgr Katarzyny Działoszyńskiej
 • język rosyjski - mgr Wandy Męcińskiej-Kiedroń
 • języki klasyczne - mgr Beaty Machalskiej

Studenci i doktoranci UWr mają obowiązek komunikowania się z wszystkimi pracownikami Uniwersytetu poprzez uniwersytecki adres mailowy w domenie uwr.edu.pl. oraz w celu szybkiej identyfikacji, proszeni są o podanie imienia, nazwiska, kierunku, trybu i roku studiów wraz z numeru indeksu. Uprzedzamy, że maile bez tych informacji mogą pozostać bez odpowiedzi. Dotyczy to również maili wysyłanych na adres Sekretariatu SPNJO.

Kierownictwo SPNJO (Management FLC)

Zespół lektorów języka angielskiego (English Section)

Zespół lektorów języka niemieckiego (German Section)

Zespół lektorów języków romańskich (French, Italian & Spanish Section)

Zespół lektorów języków klasycznych i języka rosyjskiego (Classical & Russian Section)

Języki klasyczne (Classical Languages)

Język rosyjski (Russian Language)

Powrót do góry / Back to top

Kierownictwo SPNJO (Management FLC)

Studenci i doktoranci UWr mają obowiązek komunikowania się z wszystkimi pracownikami Uniwersytetu poprzez uniwersytecki adres mailowy w domenie uwr.edu.pl. oraz w celu szybkiej identyfikacji, proszeni są o podanie imienia, nazwiska, kierunku, trybu i roku studiów wraz z numeru indeksu. Uprzedzamy, że maile bez tych informacji mogą pozostać bez odpowiedzi. Dotyczy to również maili wysyłanych na adres Sekretariatu SPNJO.

Powrót do góry / Back to top

Kierownik SPNJO (Director of FLC) - mgr Aleksandra MATKOWSKA - starszy wykładowca

e-mail: sekretariat.spnjo@uwr.edu.pl, aleksandra.matkowska@uwr.edu.pl

 •  

Powrót do góry / Back to top

Z-ca kierownika SPNJO (Vice Director of FLC) - mgr Elżbieta KOPEĆ - starszy wykładowca - studia stacjonarne, Erasmus, International Students

e-mail: elzbieta.kopec@uwr.edu.pl

 • 09.07.2020 czwartek (THU) 10:00 - 11:00 (zdalnie)
 • 16.07.2020 czwartek (THU) 10:00 - 11:00 (zdalnie)
 • 27.08.2020 czwartek (THU) 10:00 - 11:00 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

Z-ca kierownika SPNJO (Vice Director of FLC) - mgr Iwona NOWICKA - starszy wykładowca - studia niestacjonarne

e-mail: iwona.nowicka@uwr.edu.pl

 • 07.07.2020 wtorek (TUE) 10:00 - 11:00 (zdalnie)
 • 14.07.2020 wtorek (TUE) 10:00 - 11:00 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

Zespół lektorów języka angielskiego (English Section)

Studenci i doktoranci UWr mają obowiązek komunikowania się z wszystkimi pracownikami Uniwersytetu poprzez uniwersytecki adres mailowy w domenie uwr.edu.pl. oraz w celu szybkiej identyfikacji, proszeni są o podanie imienia, nazwiska, kierunku, trybu i roku studiów wraz z numeru indeksu. Uprzedzamy, że maile bez tych informacji mogą pozostać bez odpowiedzi. Dotyczy to również maili wysyłanych na adres Sekretariatu SPNJO.

Powrót do góry / Back to top

Kierownik zespołu (Coordinator of English Section) - mgr Lidia JANOTA - starszy wykładowca - studia stacjonarne

e-mail: lidia.janota@uwr.edu.pl

 • 20.07.2020 poniedziałek (MON) 9:00 - 10:00 (dyżur online)

Powrót do góry / Back to top

Kierownik zespołu (Coordinator of English Section) - mgr Justyna URBAŃSKA-RATAJCZAK - starszy wykładowca - studia niestacjonarne

e-mail: justyna.urbanska-ratajczak@uwr.edu.pl

 • 08.07.2020 środa (WED) 8:00 - 9:00 (mailowo i na platformie TEAMS)

Powrót do góry / Back to top

mgr Marzena ADAMUS - lektor

e-mail: marzena.adamus@uwr.edu.pl

 •  

Powrót do góry / Back to top

mgr Katarzyna BANACH - wykładowca

e-mail: katarzyna.banach@uwr.edu.pl

 • 28.08.2020 piątek (FRI) 9:00 - 10:00

Powrót do góry / Back to top

mgr Katarzyna BARADZIEJ - lektor

e-mail: katarzyna.baradziej@uwr.edu.pl

 • 07.07.2020 wtorek (TUE) 10:00 - 11:00 (na MS TEAMS oraz mailowo)
 • 14.07.2020 wtorek (TUE) 10:00 - 11:00 (na MS TEAMS oraz mailowo)
 • 25.08.2020 wtorek (TUE) 10:00 - 11:00 (na MS TEAMS oraz mailowo)

Powrót do góry / Back to top

mgr Joanna BIEŃ - lektor

e-mail: joanna.bien@uwr.edu.pl

 • 13.07.2020 poniedziałek (MON) 8:00 - 9:00 (mailowo)
 • 20.07.2020 poniedziałek (MON) 8:00 - 9:00 (mailowo)
 • 27.07.2020 poniedziałek (MON) 8:00 - 9:00 (mailowo)

Powrót do góry / Back to top

mgr Agnieszka BIERNACKA - wykładowca

e-mail: agnieszka.biernacka@uwr.edu.pl

 • 06.07.2020 poniedziałek (MON) 10:00 - 11:00 (zdalnie)
 • 13.07.2020 poniedziałek (MON) 10:00 - 11:00 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

dr Ewa BIERNACKA-DĘBSKA - lektor

e-mail: ewa.biernacka-debska@uwr.edu.pl

 • 31.08.2020 poniedziałek (MON) 10:00 - 11:00 (na MS TEAMS oraz mailowo)

Powrót do góry / Back to top

mgr Katarzyna BŁASZAK - lektor

e-mail: katarzyna.blaszak@uwr.edu.pl

 •  

Powrót do góry / Back to top

mgr Izabela BOJARSKA - starszy wykładowca

e-mail: izabela.bojarska@uwr.edu.pl

 • 09.07.2020 czwartek (THU) 14:00 - 15:00 (online)

Powrót do góry / Back to top

mgr Marcin BORONOWSKI - starszy wykładowca

e-mail: marcin.boronowski@uwr.edu.pl

 •  

Powrót do góry / Back to top

mgr Krzysztof BRYŁA - lektor

e-mail: krzysztof.bryla@uwr.edu.pl

 • 24.07.2020 piątek (FRI) 11:00 - 12:00
 • 29.07.2020 środa (WED) 11:00 - 12:00
 • 05.08.2020 środa (WED) 11:00 - 12:00
 • 12.08.2020 środa (WED) 11:00 - 12:00
 • 19.08.2020 środa (WED) 11:00 - 12:00
 • 26.08.2020 środa (WED) 11:00 - 12:00

Powrót do góry / Back to top

mgr Beata BUDA - starszy wykładowca

e-mail: beata.buda@uwr.edu.pl

 • 06.07.2020 poniedziałek (MON) 14:00 - 15:00 (na MS TEAMS oraz mailowo)
 • 13.07.2020 poniedziałek (MON) 14:00 - 15:00 (na MS TEAMS oraz mailowo)

Powrót do góry / Back to top

mgr Marzena BURZYŃSKA - wykładowca

e-mail: marzena.burzynska2@uwr.edu.pl

 • 20.08.2020 czwartek (THU) 8:00 - 9:00 (zdalnie)
 • 27.08.2020 czwartek (THU) 8:00 - 9:00 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Urszula BYRA-MARCINIAK - wykładowca

e-mail: urszula.byra-marciniak@uwr.edu.pl

 • 08.07.2020 środa (WED) 10:00 - 11:00 (pok. 301, budynek SPNJO, pl. Nankiera 2/3)

Powrót do góry / Back to top

mgr Magdalena CHRZANOWSKA - wykładowca

e-mail: magdalena.chrzanowska@uwr.edu.pl

 • 27.08.2020 czwartek (THU) 8:00 - 9:00

Powrót do góry / Back to top

dr Paulina CZUBAK-WRÓBEL - lektor

e-mail: paulina.czubak-wrobel@uwr.edu.pl

 • 09.07.2020 czwartek (THU) 11:00 - 12:00 (na MS TEAMS oraz mailowo)
 • 20.08.2020 czwartek (THU) 11:00 - 12:00 (na MS TEAMS oraz mailowo)
 • 27.08.2020 czwartek (THU) 11:00 - 12:00 (na MS TEAMS oraz mailowo)

Powrót do góry / Back to top

mgr Barbara DUBIŃSKA-SOŁTYS - starszy wykładowca

e-mail: barbara.dubinska-soltys@uwr.edu.pl

 • 08.07.2020 środa (WED) 8:00 - 9:00 (na MS TEAMS oraz mailowo)
 • 15.07.2020 środa (WED) 8:00 - 9:00 (na MS TEAMS oraz mailowo)
 • 22.07.2020 środa (WED) 8:00 - 9:00 (na MS TEAMS oraz mailowo)
 • 29.07.2020 środa (WED) 8:00 - 9:00 (na MS TEAMS oraz mailowo)

Powrót do góry / Back to top

mgr Małgorzata GAŁUSZEWSKA - starszy wykładowca

e-mail: malgorzata.galuszewska@uwr.edu.pl

 • 10.07.2020 piątek (FRI) 13:00 - 14:00 (na MS TEAMS)

Powrót do góry / Back to top

mgr Anna GREBLICKA-KOWALSKA - starszy wykładowca

e-mail: anna.greblicka-kowalska@uwr.edu.pl

 • 22.07.2020 środa (WED) 10:00 - 11:00 (zdalnie przy komputerze)

Powrót do góry / Back to top

mgr Joanna GRZEGORCZYK - starszy wykładowca

e-mail: joanna.grzegorczyk@uwr.edu.pl

 • 13.07.2020 poniedziałek (MON) 13:00 - 14:00 (mailowo i na Ms Teams)
 • 20.07.2020 poniedziałek (MON) 13:00 - 14:00 (mailowo i na Ms Teams)
 • 27.07.2020 poniedziałek (MON) 13:00 - 14:00 (mailowo i na Ms Teams)

Powrót do góry / Back to top

mgr Anna JABŁOŃSKA - starszy wykładowca

e-mail: anna.jablonska@uwr.edu.pl

 •  

Powrót do góry / Back to top

mgr Ewa JANKOWSKA - starszy wykładowca

e-mail: ewa.jankowska@uwr.edu.pl

 • 09.07.2020 czwartek (THU) 14:00 - 15:00 (online)

Powrót do góry / Back to top

mgr Marek KĘDZIERSKI - wykładowca

e-mail: marek.kedzierski@uwr.edu.pl

 • 09.07.2020 czwartek (THU) 11:00 - 12:00 (na MS TEAMS)

Powrót do góry / Back to top

mgr Elżbieta KŁÓSEK - starszy wykładowca

e-mail: elzbieta.klosek@uwr.edu.pl

 • 08.07.2020 środa (WED) 10:00 - 11:00 (przy komputerze)
 • 15.07.2020 środa (WED) 10:00 - 11:00 (przy komputerze)

Powrót do góry / Back to top

mgr Lidia KONIECZKA - starszy wykładowca

e-mail: lidia.konieczka@uwr.edu.pl

 • 07.07.2020 wtorek (TUE) 10:00 - 11:00 (przez ms teams i mailem)
 • 21.07.2020 wtorek (TUE) 10:00 - 11:00 (przez ms teams i mailem)
 • 22.09.2020 wtorek (TUE) 10:00 - 11:00 (przez ms teams i mailem)
 • 29.09.2020 wtorek (TUE) 10:00 - 11:00 (przez ms teams i mailem)

Powrót do góry / Back to top

mgr Elżbieta KOPEĆ - z-ca kierownika SPNJO - starszy wykładowca - studia stacjonarne, Erasmus, International Students

e-mail: elzbieta.kopec@uwr.edu.pl

 • 09.07.2020 czwartek (THU) 10:00 - 11:00 (zdalnie)
 • 16.07.2020 czwartek (THU) 10:00 - 11:00 (zdalnie)
 • 27.08.2020 czwartek (THU) 10:00 - 11:00 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Grzegorz KOTECKI - wykładowca

e-mail: grzegorz.kotecki@uwr.edu.pl

 • 08.07.2020 środa (WED) 11:00 - 12:00 (mailowo)

Powrót do góry / Back to top

dr Dominika KOZERA - lektor

e-mail: dominika.kozera@uwr.edu.pl

 • 09.07.2020 czwartek (THU) 13:00 - 14:00
 • 16.07.2020 czwartek (THU) 13:00 - 14:00
 • 23.07.2020 czwartek (THU) 13:00 - 14:00
 • 30.07.2020 czwartek (THU) 13:00 - 14:00
 • 06.08.2020 czwartek (THU) 13:00 - 14:00
 • 13.08.2020 czwartek (THU) 13:00 - 14:00
 • 20.08.2020 czwartek (THU) 13:00 - 14:00

Powrót do góry / Back to top

mgr Gabriela KRAJEWSKA - wykładowca

e-mail: gabriela.krajewska@uwr.edu.pl

 • 27.07.2020 poniedziałek (MON) 10:00 - 11:00 (na MS TEAMS)
 • 03.08.2020 poniedziałek (MON) 10:00 - 11:00 (na MS TEAMS)

Powrót do góry / Back to top

mgr Monika KRZEMIEŃ - starszy wykładowca

e-mail: monika.krzemien@uwr.edu.pl

 • 06.07.2020 poniedziałek (MON) 9:00 - 10:00
 • 20.07.2020 poniedziałek (MON) 9:00 - 10:00
 • 27.07.2020 poniedziałek (MON) 9:00 - 10:00

Powrót do góry / Back to top

mgr Anna KULCZYCKA-CHARUSTA - lektor

e-mail: anna.kulczycka-charusta@uwr.edu.pl

 • 27.07.2020 poniedziałek (MON) 9:00 - 10:00 (online)
 • 31.08.2020 poniedziałek (MON) 9:00 - 10:00 (online)

Powrót do góry / Back to top

mgr Ewa KUŹBIK - wykładowca

e-mail: ewa.kuzbik@uwr.edu.pl

 •  

Powrót do góry / Back to top

mgr Beata ŁAZARSKA - wykładowca

e-mail: beata.lazarska@uwr.edu.pl

 • 06.07.2020 poniedziałek (MON) 8:00 - 9:00
 • 01.09.2020 wtorek (TUE) 8:00 - 9:00
 • 03.09.2020 czwartek (THU) 8:00 - 9:00
 • 10.09.2020 czwartek (THU) 8:00 - 9:00
 • 11.09.2020 piątek (FRI) 8:00 - 9:00

Powrót do góry / Back to top

mgr Hanna ŁUKASZEWICZ-GULANOWSKA - starszy wykładowca

e-mail: hanna.lukaszewicz-gulanowska@uwr.edu.pl

 • 22.07.2020 środa (WED) 10:00 - 11:00 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Karolina MAŃCZYK - lektor

e-mail: karolina.manczyk@uwr.edu.pl

 • 25.08.2020 wtorek (TUE) 9:00 - 10:00

Powrót do góry / Back to top

mgr Aleksandra MATKOWSKA - kierownik SPNJO - starszy wykładowca

e-mail: sekretariat.spnjo@uwr.edu.pl, aleksandra.matkowska@uwr.edu.pl

 •  

Powrót do góry / Back to top

mgr Marek OCHREM - lektor

e-mail: marek.ochrem@uwr.edu.pl

 • 10.08.2020 poniedziałek (MON) 8:00 - 9:00 (na MS Teams)
 • 17.08.2020 poniedziałek (MON) 8:00 - 9:00 (na MS Teams)
 • 24.08.2020 poniedziałek (MON) 8:00 - 9:00 (na MS Teams)
 • 31.08.2020 poniedziałek (MON) 8:00 - 9:00 (na MS Teams)

Powrót do góry / Back to top

mgr Marcin ORSZULAK - lektor

e-mail: marcin.orszulak@uwr.edu.pl

 • 15.07.2020 środa (WED) 9:00 - 10:00 (zdalnie: mailem)
 • 22.07.2020 środa (WED) 9:00 - 10:00 (zdalnie: mailem)
 • 29.07.2020 środa (WED) 9:00 - 10:00 (zdalnie: mailem)

Powrót do góry / Back to top

mgr Renata OSIŃSKA - starszy wykładowca

e-mail: renata.osinska@uwr.edu.pl

 • 07.07.2020 wtorek (TUE) 8:00 - 9:00 (zdalnie)
 • 21.07.2020 wtorek (TUE) 8:00 - 9:00 (zdalnie)
 • 28.07.2020 wtorek (TUE) 8:00 - 9:00 (zdalnie)
 • 04.08.2020 wtorek (TUE) 8:00 - 9:00 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Michał PAPROCKI - lektor

e-mail: michal.paprocki@uwr.edu.pl

 • 18.08.2020 wtorek (TUE) 9:00 - 10:00 (zdalnie)
 • 25.08.2020 wtorek (TUE) 9:00 - 10:00 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Agnieszka PĘCIKIEWICZ - starszy wykładowca

e-mail: agnieszka.pecikiewicz@uwr.edu.pl

 • 07.07.2020 wtorek (TUE) 10:00 - 11:00 (online)
 • 14.07.2020 wtorek (TUE) 10:00 - 11:00 (online)

Powrót do góry / Back to top

mgr Anna PIOTROWSKA - wykładowca

e-mail: anna.piotrowska@uwr.edu.pl

 • 09.07.2020 czwartek (THU) 9:00 - 10:00 (zdalnie)
 • 14.07.2020 wtorek (TUE) 9:00 - 10:00 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Maja PODOLSKA - wykładowca

e-mail: maja.podolska@uwr.edu.pl

 • 08.07.2020 środa (WED) 11:00 - 12:00 (s. 405, budynek SPNJO, pl. Nankiera 2/3)

Powrót do góry / Back to top

mgr Maria POLKOWSKA-ZIELIŃSKA - starszy wykładowca

e-mail: maria.polkowska-zielinska@uwr.edu.pl

 • 20.07.2020 poniedziałek (MON) 8:00 - 9:00 (online)
 • 27.07.2020 poniedziałek (MON) 8:00 - 9:00 (online)
 • 03.08.2020 poniedziałek (MON) 8:00 - 9:00 (online)
 • 10.08.2020 poniedziałek (MON) 8:00 - 9:00 (online)
 • 07.09.2020 poniedziałek (MON) 8:00 - 9:00 (online)
 • 14.09.2020 poniedziałek (MON) 8:00 - 9:00 (online)

Powrót do góry / Back to top

mgr Katarzyna POTOCKA-BRYGIER - starszy wykładowca

e-mail: katarzyna.potocka-brygier@uwr.edu.pl

 • 06.07.2020 poniedziałek (MON) 9:00 - 10:00 (online: MS TEAMS, mailowo i telefonicznie)
 • 13.07.2020 poniedziałek (MON) 9:00 - 10:00 (online: MS TEAMS, mailowo i telefonicznie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Anna RAJKOWSKA - lektor

e-mail: anna.rajkowska@uwr.edu.pl

 •  

Powrót do góry / Back to top

mgr Robert REISIGOVA-KIELAWSKI - lektor

e-mail: robert.kielawski@uwr.edu.pl

 • 20.08.2020 czwartek (THU) 18:00 - 19:00 (na MS TEAMS)
 • 27.08.2020 czwartek (THU) 9:30 - 10:30 (na MS TEAMS)

Powrót do góry / Back to top

mgr Anna RZEPIAK - wykładowca

e-mail: anna.rzepiak@uwr.edu.pl

 • 07.07.2020 wtorek (TUE) 13:30 - 14:30 (zdalnie)
 • 13.07.2020 poniedziałek (MON) 13:30 - 14:30 (zdalnie)
 • 21.07.2020 wtorek (TUE) 13:30 - 14:30 (zdalnie)
 • 28.07.2020 wtorek (TUE) 13:30 - 14:30 (zdalnie)
 • 18.08.2020 wtorek (TUE) 13:30 - 14:30 (zdalnie)
 • 25.08.2020 wtorek (TUE) 13:30 - 14:30 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Katarzyna RZEPKA - starszy wykładowca

e-mail: katarzyna.rzepka@uwr.edu.pl

 • 06.07.2020 poniedziałek (MON) 11:00 - 12:00 (mailowo)
 • 13.07.2020 poniedziałek (MON) 11:00 - 12:00 (mailowo)

Powrót do góry / Back to top

dr Anna SANKOWSKA-PINKOSZ - starszy wykładowca

e-mail: anna.sankowska-pinkosz@uwr.edu.pl

 • 07.07.2020 wtorek (TUE) 9:00 - 10:00 (online)

Powrót do góry / Back to top

mgr Tomasz STOKŁOSA - lektor

e-mail: tomasz.stoklosa@uwr.edu.pl

 • 07.07.2020 wtorek (TUE) 13:00 - 14:00 (zdalnie, telefonicznie, na MS TEAMS oraz mailowo)

Powrót do góry / Back to top

mgr Hanna SZELACHOWSKA - wykładowca

e-mail: hanna.szelachowska@uwr.edu.pl

 • 08.07.2020 środa (WED) 13:00 - 14:00 (mailowo i telefonicznie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Anna ŚWIDERSKA - lektor

e-mail: anna.swiderska@uwr.edu.pl

 • 07.07.2020 wtorek (TUE) 8:00 - 9:00 (na MS TEAMS oraz mailowo)
 • 14.07.2020 wtorek (TUE) 8:00 - 9:00 (na MS TEAMS oraz mailowo)
 • 21.07.2020 wtorek (TUE) 8:00 - 9:00 (na MS TEAMS oraz mailowo)
 • 28.07.2020 wtorek (TUE) 8:00 - 9:00 (na MS TEAMS oraz mailowo)
 • 04.08.2020 wtorek (TUE) 8:00 - 9:00 (na MS TEAMS oraz mailowo)
 • 11.08.2020 wtorek (TUE) 8:00 - 9:00 (na MS TEAMS oraz mailowo)
 • 18.08.2020 wtorek (TUE) 8:00 - 9:00 (na MS TEAMS oraz mailowo)
 • 25.08.2020 wtorek (TUE) 8:00 - 9:00 (na MS TEAMS oraz mailowo)

Powrót do góry / Back to top

mgr Magdalena TERECHA - lektor

e-mail: magdalena.terecha@uwr.edu.pl

 • 18.08.2020 wtorek (TUE) 11:00 - 12:00 (na MS TEAMS oraz mailowo)
 • 25.08.2020 wtorek (TUE) 11:00 - 12:00 (na MS TEAMS oraz mailowo)

Powrót do góry / Back to top

dr Magdalena URBANIAK - wykładowca

e-mail: magdalena.urbaniak@uwr.edu.pl

 • 27.08.2020 czwartek (THU) 14:00 - 15:00 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Grażyna WIŃSKA - wykładowca

e-mail: grazyna.winska@uwr.edu.pl

 • 09.07.2020 czwartek (THU) 9:00 - 10:00 (zdalnie)
 • 14.07.2020 wtorek (TUE) 9:00 - 10:00 (zdalnie)
 • 21.07.2020 wtorek (TUE) 9:00 - 10:00 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Maria WITKOWSKA - starszy wykładowca

e-mail: maria.witkowska@uwr.edu.pl

 • 08.07.2020 środa (WED) 8:00 - 9:00
 • 25.08.2020 wtorek (TUE) 8:00 - 9:00
 • 31.08.2020 poniedziałek (MON) 8:00 - 9:00

Powrót do góry / Back to top

mgr Monika WOJNOWSKA-MALCEWICZ - starszy wykładowca

e-mail: monika.wojnowska-malcewicz@uwr.edu.pl

 • 14.07.2020 wtorek (TUE) 10:30 - 11:30
 • 21.07.2020 wtorek (TUE) 10:30 - 11:30

Powrót do góry / Back to top

mgr Aleksandra WÓJCIK - starszy wykładowca

e-mail: aleksandra.wojcik@uwr.edu.pl

 • 21.07.2020 wtorek (TUE) 10:00 - 11:00 (telefoniczne, mailowo i online)
 • 28.07.2020 wtorek (TUE) 10:00 - 11:00 (telefoniczne, mailowo i online)
 • 04.08.2020 wtorek (TUE) 10:00 - 11:00 (telefoniczne, mailowo i online)

Powrót do góry / Back to top

mgr Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - lektor

e-mail: magdalena.zajaczkowska@uwr.edu.pl

 • 20.08.2020 czwartek (THU) 10:00 - 11:00 (pok. 201, budynek SPNJO, pl. Nankiera 2/3)
 • 27.08.2020 czwartek (THU) 10:00 - 11:00 (pok. 201, budynek SPNJO, pl. Nankiera 2/3)

Powrót do góry / Back to top

mgr Agnieszka ZAKRZEWSKA - starszy wykładowca

e-mail: agnieszka.zakrzewska@uwr.edu.pl

 •  

Powrót do góry / Back to top

Zespół lektorów języka niemieckiego (German Section)

Studenci i doktoranci UWr mają obowiązek komunikowania się z wszystkimi pracownikami Uniwersytetu poprzez uniwersytecki adres mailowy w domenie uwr.edu.pl. oraz w celu szybkiej identyfikacji, proszeni są o podanie imienia, nazwiska, kierunku, trybu i roku studiów wraz z numeru indeksu. Uprzedzamy, że maile bez tych informacji mogą pozostać bez odpowiedzi. Dotyczy to również maili wysyłanych na adres Sekretariatu SPNJO.

Powrót do góry / Back to top

Kierownik zespołu (Coordinator of German Section) - mgr Dorota SNOCH - starszy wykładowca

e-mail: dorota.snoch@uwr.edu.pl

 • 09.07.2020 czwartek (THU) 10:00 - 11:00

Powrót do góry / Back to top

mgr Marzenna BACHORZ-BARCIK - starszy wykładowca

e-mail: marzenna.bachorz-barcik@uwr.edu.pl

 • 08.07.2020 środa (WED) 10:00 - 11:00 (online)
 • 15.07.2020 środa (WED) 10:00 - 11:00 (online)
 • 22.07.2020 środa (WED) 10:00 - 11:00 (online)

Powrót do góry / Back to top

mgr Anna BIELECKA - starszy wykładowca

e-mail: anna.bielecka@uwr.edu.pl

 •  

Powrót do góry / Back to top

mgr Zbigniew GDOWSKI - starszy wykładowca

e-mail: zbigniew.gdowski@uwr.edu.pl

 • 06.07.2020 poniedziałek (MON) 16:00 - 17:00 (online)
 • 13.07.2020 poniedziałek (MON) 16:00 - 17:00 (online)
 • 24.08.2020 poniedziałek (MON) 16:00 - 17:00 (online)
 • 31.08.2020 poniedziałek (MON) 16:00 - 17:00 (online)

Powrót do góry / Back to top

mgr Beata HORNUNG-GENEJA - starszy wykładowca

e-mail: beata.hornung-geneja@uwr.edu.pl

 • 06.07.2020 poniedziałek (MON) 11:00 - 12:00 (mailowo)
 • 26.08.2020 środa (WED) 11:00 - 12:00

Powrót do góry / Back to top

mgr Elżbieta JERUSEL - starszy wykładowca

e-mail: elzbieta.jerusel@uwr.edu.pl

 • 20.08.2020 czwartek (THU) 13:15 - 14:15
 • 27.08.2020 czwartek (THU) 13:15 - 14:15

Powrót do góry / Back to top

mgr Agata KASZEWSKA - starszy wykładowca

e-mail: agata.kaszewska@uwr.edu.pl

 • 29.07.2020 środa (WED) 15:00 - 16:00 (online)
 • 05.08.2020 środa (WED) 15:00 - 16:00 (online)

Powrót do góry / Back to top

mgr Justyna MOKRA-KOŁODZIEJ - starszy wykładowca

e-mail: justyna.mokra-kolodziej@uwr.edu.pl

 • 06.07.2020 poniedziałek (MON) 10:00 - 11:00 (mailowo i telefonicznie: 600824628)

Powrót do góry / Back to top

mgr Janusz MURCZKIEWICZ - starszy wykładowca

e-mail: janusz.murczkiewicz@uwr.edu.pl

 •  

Powrót do góry / Back to top

mgr Beata MUSZYŃSKA - starszy wykładowca

e-mail: beata.muszynska@uwr.edu.pl

 • 10.07.2020 piątek (FRI) 14:00 - 15:00

Powrót do góry / Back to top

mgr Jolanta STYPUŁKOWSKA - starszy wykładowca

e-mail: jolanta.stypulkowska@uwr.edu.pl

 • 06.07.2020 poniedziałek (MON) 9:00 - 10:00 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

Zespół lektorów języków romańskich (French, Italian & Spanish Section)

Studenci i doktoranci UWr mają obowiązek komunikowania się z wszystkimi pracownikami Uniwersytetu poprzez uniwersytecki adres mailowy w domenie uwr.edu.pl. oraz w celu szybkiej identyfikacji, proszeni są o podanie imienia, nazwiska, kierunku, trybu i roku studiów wraz z numeru indeksu. Uprzedzamy, że maile bez tych informacji mogą pozostać bez odpowiedzi. Dotyczy to również maili wysyłanych na adres Sekretariatu SPNJO.

Powrót do góry / Back to top

Kierownik zespołu (Coordinator of French, Italian & Spanish Section) - mgr Katarzyna DZIAŁOSZYŃSKA - starszy wykładowca - j. francuski

e-mail: katarzyna.dzialoszynska@uwr.edu.pl

 • 10.07.2020 piątek (FRI) 8:00 - 9:00 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Katarzyna BARADZIEJ - lektor - j. hiszpański

e-mail: katarzyna.baradziej@uwr.edu.pl

 • 07.07.2020 wtorek (TUE) 10:00 - 11:00 (na MS TEAMS oraz mailowo)
 • 14.07.2020 wtorek (TUE) 10:00 - 11:00 (na MS TEAMS oraz mailowo)
 • 25.08.2020 wtorek (TUE) 10:00 - 11:00 (na MS TEAMS oraz mailowo)

Powrót do góry / Back to top

mgr Joanna KOTECKA - wykładowca - j. francuski, j. włoski

e-mail: joanna.kotecka@uwr.edu.pl

 • 08.07.2020 środa (WED) 10:00 - 11:00 (mailowo)

Powrót do góry / Back to top

mgr Iwona NOWICKA - z-ca kierownika SPNJO - starszy wykładowca - studia niestacjonarne - j. francuski

e-mail: iwona.nowicka@uwr.edu.pl

 • 07.07.2020 wtorek (TUE) 10:00 - 11:00 (zdalnie)
 • 14.07.2020 wtorek (TUE) 10:00 - 11:00 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Marta WALESIAK - lektor - j. hiszpański

e-mail: marta.walesiak@uwr.edu.pl

 • 09.07.2020 czwartek (THU) 10:00 - 11:00 (na MS TEAMS)
 • 16.07.2020 czwartek (THU) 10:00 - 11:00 (na MS TEAMS)
 • 23.07.2020 czwartek (THU) 10:00 - 11:00 (na MS TEAMS)

Powrót do góry / Back to top

mgr Elżbieta WOJTASZAK - starszy wykładowca - j. francuski, j. włoski

e-mail: elzbieta.wojtaszak@uwr.edu.pl

 • 18.08.2020 wtorek (TUE) 10:00 - 11:00 (on-line i telefonicznie)
 • 25.08.2020 wtorek (TUE) 10:00 - 11:00 (on-line i telefonicznie)

Powrót do góry / Back to top

Zespół lektorów języków klasycznych i języka rosyjskiego (Classical & Russian Section)

Studenci i doktoranci UWr mają obowiązek komunikowania się z wszystkimi pracownikami Uniwersytetu poprzez uniwersytecki adres mailowy w domenie uwr.edu.pl. oraz w celu szybkiej identyfikacji, proszeni są o podanie imienia, nazwiska, kierunku, trybu i roku studiów wraz z numeru indeksu. Uprzedzamy, że maile bez tych informacji mogą pozostać bez odpowiedzi. Dotyczy to również maili wysyłanych na adres Sekretariatu SPNJO.

Powrót do góry / Back to top

Kierownik zespołu (Coordinator of Classical & Russian Section) - mgr Beata MACHALSKA - starszy wykładowca

e-mail: beata.machalska@uwr.edu.pl

 • 07.07.2020 wtorek (TUE) 8:00 - 9:00
 • 04.08.2020 wtorek (TUE) 7:45 - 8:45

Języki klasyczne (Classical Languages)

Powrót do góry / Back to top

mgr Aleksandra KRAJCZYK - starszy wykładowca

e-mail: aleksandra.krajczyk@uwr.edu.pl

 • 06.07.2020 poniedziałek (MON) 13:00 - 14:00

Powrót do góry / Back to top

mgr Dorota KUBICA - starszy wykładowca

e-mail: dorota.kubica@uwr.edu.pl

 • 06.07.2020 poniedziałek (MON) 8:00 - 9:00

Powrót do góry / Back to top

mgr Łucja ŁUNIEWSKA - starszy wykładowca

e-mail: lucja.luniewska@uwr.edu.pl

 • 06.07.2020 poniedziałek (MON) 8:00 - 9:00 (mailowo)

Powrót do góry / Back to top

mgr Beata MACHALSKA - starszy wykładowca

e-mail: beata.machalska@uwr.edu.pl

 • 07.07.2020 wtorek (TUE) 8:00 - 9:00
 • 04.08.2020 wtorek (TUE) 7:45 - 8:45

Język rosyjski (Russian Language)

Powrót do góry / Back to top

mgr Alina DAMS - starszy wykładowca

e-mail: alina.dams@uwr.edu.pl

 • 08.07.2020 środa (WED) 11:00 - 12:00

Powrót do góry / Back to top

mgr Wanda HUDYMA-LEWANDOWSKA - starszy wykładowca

e-mail: wanda.hudyma-lewandowska@uwr.edu.pl

 • 15.07.2020 środa (WED) 12:00 - 13:00
 • 22.07.2020 środa (WED) 12:00 - 13:00
 • 29.07.2020 środa (WED) 12:00 - 13:00
 • 05.08.2020 środa (WED) 12:00 - 13:00
 • 12.08.2020 środa (WED) 12:00 - 13:00
 • 19.08.2020 środa (WED) 12:00 - 13:00
 • 26.08.2020 środa (WED) 12:00 - 13:00

Powrót do góry / Back to top

mgr Wanda MĘCIŃSKA-KIEDROŃ - starszy wykładowca, Koordynator języka rosyjskiego

e-mail: wanda.mecinska-kiedron@uwr.edu.pl

 • 09.07.2020 czwartek (THU) 10:00 - 11:00

Powrót do góry / Back to top