Wykaz grup

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Lektoraty Języków Obcych odbywają się w niżej wymienionych budynkach:

 • Biblioteka Uniwersytecka, ul. F. Joliot-Curie 12
 • Instytut Archeologii, ul. Szewska 48, tel. 71 375 2682 (portiernia)
 • Instytut Biotechnologii, ul. F. Joliot-Curie 14a, tel. 71 375 7101 (portiernia)
 • Instytut Chemii, ul. F. Joliot-Curie 14, tel. 71 375 7326 (portiernia)
 • Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, ul. F. Joliot-Curie 15, tel. 71 375 7958 (portiernia)
 • Instytut Etnologii, ul. Szewska 50/51, tel. 71 375 2595 (portiernia)
 • Instytut Filologii Germańskiej, pl. Nankiera 15, tel. 71 375 2459 (portiernia)
 • Instytut Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15, tel. 71 375 2459 (portiernia)
 • Instytut Filologii Słowiańskiej, ul. Pocztowa 9
 • Instytut Fizyki, pl. M. Borna 9, tel. 71 375 9465 (portiernia)
 • Instytut Geografii, ul. Kuźnicza 49/55 (budynek byłej szkoły), tel. 71 375 2775 (portiernia)
 • Instytut Geografii, pl. Uniwersytecki 1 (Gmach Główny), tel. 71 375 2775 (portiernia)
 • Instytut Geologii, ul. Cybulskiego 34, tel. 71 375 9329 (portiernia)
 • Instytut Historii, ul. Szewska 49, tel. 71 375 2548 (portiernia)
 • Instytut Historii Sztuki, ul. Szewska 36, tel. 71 375 2593 (portiernia)
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, pl. Uniwersytecki 9/13, tel. 71 375 2680 (portiernia)
 • Instytut Informatyki, ul. F Joliot-Curie 15, tel. 71 375 7958 (portiernia)
 • Instytut Kulturoznawstwa, ul. Kuźnicza 49/55 (budynek byłej szkoły), tel. 71 375 2775 (portiernia)
 • Instytut Matematyki, pl. Grunwaldzki 2/4, tel. 71 375 7414 (portiernia)
 • Instytut Pedagogiki, ul. Dawida 1, tel. 71 375 2269 wewn. 112 (portiernia)
 • Instytut Psychologii, ul. Dawida 1, tel. 71 375 2269 wewn. 112 (portiernia)
 • Katedra Antropologii, ul. Kuźnicza 35, tel. 71 375 2262 (portiernia)
 • SPNJO, pl. Nankiera 2/3 (kontakt)
 • Wydział Filologiczny (na Piasku), ul. Św. Jadwigi 3/4
 • Wydział Nauk Społecznych, ul. Koszarowa 3
  • Instytut Politologii, tel. 71 375 5255 (portiernia)
  • Instytut Socjologii, tel. 71 375 5255 (portiernia)
  • Instytut Stosunków Międzynarodowych, tel. 71 375 5195 (portiernia)
 • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii:
  • Budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26, tel. 71 375 2310 (portiernia)
  • Budynek B, ul. Kuźnicza 46/47, tel. 71 375 2428 (portiernia)
  • Budynek C, ul. Więzienna 12, tel. 71 375 2987 (portiernia)
  • Budynek D, ul. Uniwersytecka 7/10, tel. 71 375 2451 (portiernia)