Terminy egzaminów końcowych w sesji letniej 2019/2020

Studenci, którzy uczęszczają na lektorat i uzyskują zaliczenie poziomu, na którym powinni zdać egzamin, nie zapisują się na egzamin końcowy. Egzamin przeprowadza lektor prowadzący zajęcia.

Do egzaminu końcowego przystępują studenci, którzy:

 • na teście kwalifikacyjnym osiągnęli poziom C1 I,
 • nie zgłosili się w wyznaczonym terminie do lektora, u którego uzyskali zaliczenie końcowego poziomu,
 • uzyskali zaliczenie poziomu uprawniającego ich do przystąpienia do egzaminu na podstawie zaliczenia uzyskanego na innej uczelni,
  • zaliczenie musi być uznane przez SPNJO UWr.

W związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19 egzamin odbędzie się na platformie MS TEAMS.

Procedura egzaminacyjna przystosowana do obecnej sytuacji.

OPIS EGZAMINU

Treści programowe

Student jest zobowiązany:

 • zgłosić się na egzamin punktualnie
 • włączyć kamerę i mikrofon
 • okazać dowód tożsamości ze zdjęciem przed kamerą.

JĘZYK ANGIELSKI

 • Część ustna egzaminów końcowych z języka angielskiego zostanie przeprowadzona w dniach 24.06.2020, 29.06.2020 & 30.06.2020 w godz. 8:00 – 18:00 ZDALNIE na platformie TEAMS. W trakcie egzaminu student zobowiązany jest do włączenia kamery. Egzaminator wywoła studenta do odpowiedzi (wystarczy mieć włączoną aplikację TEAMS).
 • Studenci zapisują się od 01.06.2020 do 19.06.2020 drogą mailową na podany adres:

Zapisując się na egzamin student zobowiązany jest przesłać wypełnioną tabelkę:

Nazwisko Imię Numer indeksu Kierunek Rok Poziom, na którym student ma obowiązek zdać egzamin na swoim kierunku Termin egzaminu - data
             

→ Tabelka w Wordzie.

OPIS EGZAMINU

Treści programowe


JĘZYK NIEMIECKI

 • Część ustna egzaminów końcowych z języka niemieckiego zostanie przeprowadzona w czwartek 25.06.2020 ZDALNIE na platformie TEAMS. W trakcie egzaminu student zobowiązany jest do włączenia kamery.

Studenci zapisują się od 01.06.2020 do 20.06.2020 drogą mailową na podany adres:

Zapisując się na egzamin student zobowiązany jest przesłać wypełnioną tabelkę:

Nazwisko Imię Numer indeksu Kierunek Rok Poziom, na którym student ma obowiązek zdać egzamin na swoim kierunku
           

→ Tabelka w Wordzie.

 • Godzina egzaminu podana będzie drogą mailową.
 • Na egzamin prosimy zgłaszać się punktualnie.

OPIS EGZAMINU

Treści programowe


JĘZYKI ROMAŃSKIE

FRANCUSKI, HISZPAŃSKI, WŁOSKI

 • Część ustna egzaminów końcowych z języka francuskiego, z języka hiszpańskiego, z języka włoskiego zostanie przeprowadzona w czwartek 25.06.2020 ZDALNIE na platformie TEAMS. W trakcie egzaminu student zobowiązany jest do włączenia kamery.

Studenci zapisują się od 01.06.2020 do 20.06.2020 drogą mailową na podany adres:

Zapisując się na egzamin student zobowiązany jest przesłać wypełnioną tabelkę:

Nazwisko i imię Numer indeksu Kierunek i rok studiów Język Poziom
         

→ Tabelka w Wordzie.

 • Godzina egzaminu podana będzie drogą mailową.
 • Na egzamin prosimy zgłaszać się punktualnie.

OPIS EGZAMINU

Treści programowe


JĘZYK ROSYJSKI

 • Część ustna egzaminów końcowych z języka rosyjskiego zostanie przeprowadzona w czwartek 25.06.2020 ZDALNIE na platformie TEAMS. W trakcie egzaminu student zobowiązany jest do włączenia kamery.

Studenci zapisują się od 01.06.2020 do 20.06.2020 drogą mailową na podany adres:

Zapisując się na egzamin student zobowiązany jest przesłać wypełnioną tabelkę:

Nazwisko i imię Numer indeksu Kierunek i rok studiów Poziom, na którym student zdaje egzamin
       

→ Tabelka w Wordzie.

 • Godzina egzaminu podana będzie drogą mailową.
 • Na egzamin prosimy zgłaszać się punktualnie.

OPIS EGZAMINU

Treści programowe


JĘZYKI STAROŻYTNE

Język łaciński

 • Część ustna egzaminów końcowych odbędzie się w czwartek 25.06.2020 ZDALNIE na platformie TEAMS. W trakcie egzaminu student zobowiązany jest do włączenia kamery.

Studenci zapisują się od 01.06.2020 do 20.06.2020 drogą mailową na podany adres:

Godzina egzaminu podana będzie drogą mailową.

Na egzamin prosimy zgłaszać się punktualnie.

Treści programowe

Powrót do góry