Certyfikat SPNJO UWr

Sesja letnia 2019/2020

Certyfikat SPNJO UWr został odłożony w czasie ze względu na obecną sytuację. Najbliższy termin planowany jest we wrześniu.

W sesji letniej 2019/2020 SPNJO, jednorazowo zamiast Certyfikatu SPNJO UWr, przeprowadzi egzamin płatny według procedury dostosowanej do obecnych warunków. Egzamin online odbędzie się na platformie MS TEAMS. W trakcie egzaminu student zobowiązany jest do włączenia kamery.

Na egzamin mogą zapisać się jedynie studenci Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy:

 • nie uzyskali zaliczenia lektoratu,
 • nie uzyskali zwolnienia z uczestnictwa w lektoracie,
 • przerwali uczęszczanie na lektorat lub nie uczęszczali na lektorat

a w semestrze letnim 2019/2020, zgodnie z programem studiów zobowiązani są do zdania egzaminu i uzyskania punktów ECTS.

Student, po zdanym egzaminie, nie otrzyma Certyfikatu SPNJO UWr, jedynie zaświadczenie, które jest podstawą do wprowadzenia oceny z egzaminu do systemu USOS i przyznania należnych punktów ECTS.

UWAGA! Egzamin płatny na poziomie B2+ nie zwalnia z egzaminu na poziomie B2.

Studenci, którzy przystępują w sesji letniej 2019/2020 do dwóch egzaminów: na poziomie B2 i B2+, zapisują się TYLKO na egzamin na poziomie B2. Dopiero po zdaniu tego egzaminu będą mogli dopełnić dalszych formalności i przystąpić do egzaminu na poziomie B2+.

W sprawie szczegółów proszę kontaktować się z kierownikami poszczególnych zespołów językowych.

Do egzaminu płatnego mogą również przystąpić kandydaci do Szkoły Doktorskiej, którzy nie zdali egzaminu na poziomie B2 / B2+ / C1 na UWr lub nie posiadają dokumentu/ certyfikatu honorowanego pzez SPNJO

 • na poziomie B2 - Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury
 • na poziomie B2 - Kolegium Doktorskie Pedagogiki
 • na poziomie B2 - Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych
 • na poziomie B2+ - Kolegium Doktorskie Historii
 • na poziomie C1 - Kolegium Doktorskie Psychologii
 • na poziomie B2 - Kolegia Doktorskie na WNS - Socjologii/ Filozofii/ Nauk Politycznych/ Nauk o Bezpieczeństwie

OPIS EGZAMINU

Treści programowe


Zasady przystępowania do egzaminu płatnego na platformie MS TEAMS

Kandydat przystępujący do egzaminu płatnego powinien:

 • zapoznać się z formą egzaminu płatnego oraz zakresem materiału (treściami programowymi),
 • dokonać rejestracji przesyłając z poczty w domenie @uwr.edu.pl: skan dowodu wpłaty oraz skan lub wyraźne zdjęcie wypełnionego i odręcznie podpisanego formularza zgłoszenia na adres: sekretariat.spnjo@uwr.edu.pl w wyznaczonym terminie,
 • zgłosić się na egzamin punktualnie - włączyć kamerę i głośnik,
 • okazać dowód tożsamości ze zdjęciem przed kamerą.

Terminy

 • Język angielski:
 • Język niemiecki na poziomie B1, B2, B2+:
  • 23.06.2020 (wtorek) od godz. 9.00.
 • Język francuski, język hiszpański i język włoski na poziomie B1, B2 i B2+
  • 23.06.2020 (wtorek) od godz. 9.00.
 • Język rosyjski na poziomie B1, B2 i B2+
  • 23.06.2020 (wtorek) od godz. 9.00.
 • Język łaciński:
  • 23.06.2020 (wtorek) od godz. 9.00.

Zapisy

Zapisy online na egzamin płatny prowadzone będą w terminie:

JĘZYK ANGIELSKI

 • od 01.06.2020 do 23.06.2020 na adres: sekretariat.spnjo@uwr.edu.pl.
 • Warunkiem zapisania się na egzamin jest przesłanie skanu dowodu wpłaty oraz wypełnienie stosownego formularza (→ formularz w Wordzie) do 23.06.2020 dod godz. 14.00.
 • Lista studentów zapisanych na egzamin z informacją o dacie i godzinie egzaminu zostanie umieszczona 26.06.2020 po godz. 10.00 na stronie SPNJO (→ Oferta dodatkowa)
 • Na egzamin proszę zgłaszać się punktualnie.
 • Proszę być gotowym 5 minut przed wyznaczonym czasem i oczekiwać na połączenie z egzaminatorem. Proszę pamiętać, że na egzaminie konieczne jest włączenie kamery.
 • Wyniki egzaminu zostaną podane w poniedziałek 29.06.2020 ok. godz. 12.00 na stronie: Oferta dodatkowa i wpisane do systemu USOS w letniej sesji egzaminacyjnej 2019/20.

JĘZYKI: NIEMIECKI, FRANCUSKI, HISZPAŃSKI, WŁOSKI, ROSYJSKI, ŁACIŃSKI

 • od 01.06.2020 do 18.06.2020 na adres: sekretariat.spnjo@uwr.edu.pl.
 • Warunkiem zapisania się na egzamin jest przesłanie skanu dowodu wpłaty oraz wypełnienie stosownego formularza (→ formularz w Wordzie) do 18.06.2020 dod godz. 14.00.

Kandydat, który nie dopełnił formalności w terminie, nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

Opłata

 • Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego - 120 zł

Opłatę należy wpłacić na konto:

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

15 1090 2503 0000 0001 3349 6327

z adnotacją: imię i nazwisko uczestnika – egzamin końcowy płatny …poziom… język.

Powrót do góry