Grupy języka angielskiego

Semestr letni 2019/2020

Uwaga!

Zanim zaczniesz szukać swojej grupy z języka angielskiego, sprawdź, czy kierunek, na którym studiujesz, rozpoczyna lektorat w tym roku akademickim. W grupach są tylko studenci, którzy rozpoczynają lektorat w letnim semestrze, kontynuują z zeszłego semestru, bądź zapisali się na zajęcia w terminie.

Jak odnaleźć swoją grupę?

 • Musimy wiedzieć, w jakim bloku nasz kierunek ma zajęcia lektoratowe. Podział na BLOKI poniżej. Studenci, którzy uczęszczali w poprzednim semestrze do grup w innym bloku, zazwyczaj kontynuują w tej samej grupie. Niektórzy mogli zostać również zapisani zgodnie ze swoim blokiem lecz do innej grupy.
 • Zwróć uwagę, że może zmienić się lektor, godziny lub Twoja grupa już nie istnieje, a studenci zostali dołączeni do innych grup.
 • Studenci, którzy nie zdążyli zapisać się na zajęcia, mogą się jeszcze zapisać u lektora, u którego w grupie są jeszcze miejsca. Zostaną dołączeni do grupy w miarę wolnych miejsc. Pierwszeństwo mają studenci kierunków przydzielonych do danego bloku.
 • Szukając wolnych miejsc najlepiej jest wejść na Skrócony wykaz grup. Przedostatnia rubryka oznacza liczbę studentów już zapisanych w grupie. Jeżeli obok jest znak „X”, oznacza to, ze miejsc już nie ma. To się może zmienić. Niektórzy zapisani studenci rezygnują z zajęć. Tutaj staramy się szybko aktualizować dane.
 • Studenci powtarzający i fakultatywni, którzy płacą za zajęcia, podpisują w Sekretariacie aneks do umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych. Pracownik Sekretariatu daje studentowi pisemne potwierdzenie dla lektora, że student podpisał aneks. Bez potwierdzenia lektor nie przyjmie do grupy. Opłatę należy wnieść na indywidualne konto wygenerowane dla SPNJO w systemie USOSWeb w terminie wskazanym w ANEKSIE do umowy.
 • Studenci z MISH i MOST i MSI – proszę znaleźć grupę, której termin nie koliduje z zajęciami kierunkowymi i zapisać się bezpośrednio u lektora wybranej grupy. W razie problemów proszę skontaktować się mailowo z mgr Lidią Janotą: lidia.janota@uwr.edu.pl
 • Informacje dotyczące terminu, lektora, i poziomu grupy są podane na początku grupy. Niektóre numery indeksów są zaznaczone kolorem. Nie ma to żadnego znaczenia dla studenta.
 • Zajęcia trwają 90 minut. Jeżeli jest inaczej, lektor wyjaśni przyczyny.

Student powinien potwierdzić swoje uczestnictwo na pierwszych zajęciach. Brak potwierdzenia może oznaczać utratę miejsca! Radzimy skontaktować się z lektorem i zarezerwować sobie miejsce, gdyby ktoś z Państwa nie mógł przyjść.

Proszę pamiętać, że limit 5 nieobecności jest liczony od pierwszych zajęć, a nie od chwili pojawienia się na pierwszych zajęciach.

W razie problemów proszę kontaktować się z Sekretariatem SPNJO lub z mgr Lidią Janotą, pok. 303, pl. Nankiera 2/3 w godzinach konsultacji albo drogą mailową (jeśli chcesz uniknąć kolejek): lidia.janota@uwr.edu.pl.

BLOKI semestr letni 2019/2020

Skrócony wykaz grup

BLOK 1

WYKAZ GRUP Z LISTAMI NUMERÓW ALBUMÓW

 • Astronomia
 • Wydział Chemii
 • Fizyka
 • ISiSP (Informatyka stosowana i systemy pomiarowe)
 • Informatyka
 • ISIM (Indywidualne studia informatyczno-matematyczne)
 • Matematyka 2°
 • Administracja / AIO 2° (tylko semestr letni)
 • Ekonomia / MME 2° (tylko semestr letni)
 • Kierunki chemiczne 2° (tylko semestr letni)
 • Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 2° (tylko semestr zimowy)
 • Komunikacja Wizerunkowa 2° (tylko semestr zimowy)

BLOK 2

WYKAZ GRUP Z LISTAMI NUMERÓW ALBUMÓW

 • Dziedzictwo Kultury Materialnej 1° i 2°
 • Historia oraz Historia nauczycielska 1° i 2°
 • Historia w Przestrzeni Publicznej 2°
 • Militarioznawstwo 1° i 2°
 • Historia Sztuki 1° i 2°
 • Psychologia
 • Prawo / LLM

BLOK 3

WYKAZ GRUP Z LISTAMI NUMERÓW ALBUMÓW

 • Archeologia 1° i 2°
 • Etnologia / Etnologia i Antropologia Kulturowa 1° i 2°
 • Kulturoznawstwo 1° i 2°
 • Muzykologia 1° i 2°
 • Kierunki pedagogiczne 1° i 2°

BLOK 4

WYKAZ GRUP Z LISTAMI NUMERÓW ALBUMÓW

 • Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 1°
 • Komunikacja Wizerunkowa 1°
 • Kultura i Praktyka Tekstu 1°
 • Fil. Indyjska 1° i 2°
 • Fil. Francuska 1° i 2°
 • Fil. Hiszpańska 1° i 2°
 • Fil. Klasyczna 1° i 2°
 • Fil. Klasyczna i Kultura Śródziemnomorska 1° i 2°
 • Fil. Polska 1° i 2°
 • Fil. Rosyjska 1° i 2°
 • Fil. Ukraińska 1° i 2°
 • Fil. Czeska 1° i 2°
 • Fil. Chorwacka z jęz. serbskim 1° i 2°
 • Niderlandystyka 1° i 2°
 • Judaistyka
 • Antropologia Literatury, Teatru i Filmu 2°
 • Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo 1° i 2°
 • Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe
 • Matematyka I sem. 2

BLOK 5

WYKAZ GRUP Z LISTAMI NUMERÓW ALBUMÓW

 • Administracja 1°
 • Ekonomia 1°
 • (studia II stopnia → BLOK 1)

BLOK 6

WYKAZ GRUP Z LISTAMI NUMERÓW ALBUMÓW

 • Biotechnologia 1° (i 2° tylko semestr zimowy)
 • Geografia 1° (i 2° tylko semestr letni)
 • Turystyka oraz Tourism and hospitality 1° (i 2° tylko semestr letni)
 • Gospodarka Przestrzenna (2° tylko semestr letni)
 • Ochrona środowiska (MSOŚ) 1° (i 2° tylko semestr letni)
 • Matematyka rok II sem. 3
 • Matematyka śród. rok I sem. 2

BLOK 7

WYKAZ GRUP Z LISTAMI NUMERÓW ALBUMÓW

 • Kierunki biologiczne 1° i 2°
 • Geologia 1° (i 2° tylko semestr zimowy)
 • Inżynieria Geologiczna 1° i 2°
 • Fil. Germańska 1° (i 2° tylko semestr zimowy)

BLOK 8

WYKAZ GRUP Z LISTAMI NUMERÓW ALBUMÓW

 • Wydział Nauk Społecznych
 • Matematyka 2° (tylko w semestrach zimowych) → BLOK 1

BLOK X

WYKAZ GRUP Z LISTAMI NUMERÓW ALBUMÓW

 • Studenci mający zajęcia indywidualne
 • Studenci MSI

Powrót do góry