Lektoraty - studia stacjonarne


LEKTORATY JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO

  • Lektoraty języka łacińskiego w semestrze letnim 2019/2020 będą się odbywały według harmonogramów zajęć wywieszonych w poszczególnych instytutach. Tam też (lub na stronie danego instytutu) proszę szukać ogłoszeń o pierwszych zajęciach.
  • Na łacinę nie ma zapisów on-line.

ŁACINA - POWTARZANIE LEKTORATU (dotyczy studentów II i III roku)

Studenci, którzy muszą powtórzyć lektorat języka łacińskiego, proszeni są o pilny kontakt z kierownikiem Zespołu Lektorów Języków Klasycznych i Języka Rosyjskiego w celu zapisu do grupy (oczywiście pod warunkiem, że są wolne miejsca).

Zapisy odbywają się w SPNJO w sali 403 (pl. Nankiera 2/3) w dniach:

  • 3 II (poniedziałek) godz. 7.45-8.45.
  • 6 II (czwartek) godz. 7.45-8.45,
  • 10 II (poniedziałek) godz. 7.45-8.45.
  • 12 II (środa) godz. 7.45-8.45,
  • 18 II (wtorek) godz. 7.45-8.45,
  • 20 II (czwartek) godz. 7.45-8.45,
  • Ostateczny termin zapisu to 27 II (czwartek) godz. 7.45-8.45.