Lektoraty - studia stacjonarne


LEKTORATY JĘZYKÓW niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego na kierunkach STACJONARNYCH

LEKTORATY JĘZYKA ANGIELSKIEGO na kierunkach STACJONARNYCH

  • Lektoraty rozpoczynają się w piątek 04.10.2019 r.
  • Listy studentów z podziałem na grupy zostaną zamieszczone w czwartek 03.10.2019 po godz.12.00 na stronie SPNJO.

LEKTORATY JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO

  • Lektoraty języka łacińskiego w semestrze zimowym 2019/2020 będą się odbywały według harmonogramów zajęć wywieszonych w poszczególnych instytutach. Tam też (lub na stronie danego instytutu) proszę szukać ogłoszeń o pierwszych zajęciach.
  • Na łacinę nie ma zapisów on-line.

ŁACINA - POWTARZANIE LEKTORATU (dotyczy studentów II i III roku)

Studenci, którzy muszą powtórzyć lektorat języka łacińskiego, proszeni są o pilny kontakt z kierownikiem Zespołu Lektorów Języków Klasycznych i Języka Rosyjskiego mgr Beatą Machalską w celu zapisu do grupy (oczywiście pod warunkiem, że są wolne miejsca).

  • Zapisy odbywają się w SPNJO w sali 403 (pl. Nankiera 2/3)
    • 30.09.2019 (poniedziałek) godz. 7.45-8.45.
    • Ostateczny termin zapisu to: 03.10.2019 (czwartek) godz. 7.45-8.45.