Biblioteka

Zawiadamiamy P.T. Użytkowników, że z dniem 1 czerwca  2020 r. przywrócona zostaje możliwość korzystania z Biblioteki Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego. Każdą zaplanowaną wizytę należy umówić telefonicznie na wybrany termin.

Informujemy, że każdy użytkownik zainteresowany skorzystaniem ze zbiorów Biblioteki SPNJO UWr zobowiązany jest do posiadania maseczki ochronnej i lateksowych rękawic. Przy wejściu do budynku Studium należy założyć maseczkę,  zdezynfekować ręce i założyć rękawice. Używanie ich wymagane jest przez cały okres przebywania w budynku. Następnie należy zgłosić na Portierni swoją wcześniej umówioną wizytę na konkretną godzinę do biblioteki.

Limit dostępnych miejsc w bibliotece:

 • jednorazowo w czytelni może przebywać do 4  użytkowników;
 • umawianie wizyt: tel.: 71 375 2744,  e-mail: biblioteka.spnjo@uwr.edu.pl;
 • godziny otwarcia w okresie wakacji:
  • 01.07.2020 - 24.07.2020: poniedziałek- piątek: 10:00-15:00
  • 27.07.2020 - 31.08.2020: biblioteka zamknięta (pilne karty obiegowe podpisuje Sekretariat
  • 01.09.2020 - 01.10.2020: poniedziałek- piątek: 10:00-15:00

Uwaga 1

 • Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne - nie dopuszcza się wnoszenia do Biblioteki  i korzystania na miejscu z własnych książek i materiałów.
 • W bibliotece istnieje możliwość korzystania z własnego sprzętu komputerowego i dostępnej w Studium sieci Wi-Fi, po uprzednim zgłoszeniu tej potrzeby dyżurnemu bibliotekarzowi. W celu wniesienia do Biblioteki własnego sprzętu komputerowego należy dokonać dezynfekcji tego sprzętu (dyżurny bibliotekarz udostępni jednorazowe chusteczki przeznaczone do wykonania bezpiecznego zabiegu dezynfekcji sprzętu elektronicznego) a następnie - ponownie zdezynfekować dłonie w rękawicach.
 • Zawiadamiamy, że w sytuacji pełnego obłożenia miejsc w czytelni, priorytet w obsłudze będzie przysługiwał pracownikom  i studentom Uniwersytetu Wrocławskiego, a pozostali użytkownicy zmuszeni będą do nieco dłuższego oczekiwania, zależnego od tempa zwalniania się miejsc.

Uwaga 2

 • Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zachęca się użytkowników do skracania czasu korzystania z biblioteki do niezbędnego minimum.
 • Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników oraz pracowników Biblioteki, prosimy wszystkich o stosowanie się do zaleceń dyżurnych bibliotekarzy i pracowników ochrony budynku.

Adres:

Pracownicy: