Zaświadczenia

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studenci i absolwenci studiów stacjonarnych, kandydaci na studia doktoranckie

Zaświadczenia potwierdzające biegłość językową, zaliczenie poziomu, zdanie egzaminu wystawiane są przez zastępcę Kierownika SPNJO mgr Elżbietę Kopeć.

Prośbę o wystawienie zaświadczenia należy wysłać na adres elzbieta.kopec@uwr.edu.pl z podaniem poniższych informacji:

  • imię i nazwisko
  • studenci - kierunek i rok studiów
  • absolwenci I, II stopnia (czy posiada tytuł magistra), kierunek, numer albumu
  • doktoranci w Szkole Doktorskiej
  • cel – w jakim celu ma być wystawione zaświadczenie i dla jakiej jednostki (dokładna nazwa jednostki)
  • czy dla jednostki zagranicznej (zaświadczenie w języku angielskim)

Zaświadczenia zgłoszone w terminie od czwartku do wtorku do godz. 10.00 będzie można odebrać w Sekretariacie SPNJO, pok.03 w środę w godz. 12.00 – 14.00, w pozostałe dni tygodnia (z wyjątkiem sobót i niedziel) w godz.9.00 – 14.00.

Studenci i absolwenci studiów niestacjonarnych

Zaświadczenia potwierdzające biegłość językową wystawiane są przez zastępcę Kierownika SPNJO mgr Iwonę Nowicką.

Prośbę o wystawienie zaświadczenia należy wysłać na adres iwona.nowicka@uwr.edu.pl z podaniem poniższych informacji:

  • imię i nazwisko
  • kierunek i rok studiów / absolwent I czy II stopnia (tytuł magistra), kierunek
  • numer albumu
  • cel – w jakim celu ma być wystawione zaświadczenie i dla kogo

Zaświadczenia zgłoszone w terminie od piątku od godz. 8.00 do środy do godz. 10.00 będzie można odebrać w Sekretariacie SPNJO, pok.03 od czwartku w godz. 9.00 – 14.00 (z wyjątkiem sobót i niedziel).