III Konferencja naukowo-dydaktyczna

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Zakład Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej

Dolnośląskie Koło Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

 

III Konferencja naukowo-dydaktyczna

INNOWACJE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

Kształcenie językowe w Polsce a kluczowe kompetencje XXI wieku

 

 

INNOWACJE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

Kształcenie językowe w Polsce a kluczowe kompetencje XXI wieku

24-25 lutego 2020 r.

 


Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego

Katedra Pedagogiki i Innowacyjnej Edukacji Politechniki Lwowskiej

mają zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowo-dydaktycznej

 

Formuła sukcesu w nauce i kształceniu językowym

 

organizowanej z okazji 75-lecia nauki polskiej we Wrocławiu

pod patronatem

Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. Cezarego Madryasa

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adama Jezierskiego

Rektora Politechniki Lwowskiej prof. dr hab. Yuriya Bobalo

 

Konferencja odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2020 r. we Wrocławiu

List intencyjny