Studium Praktycznej Nauki Języków prowadzi egzaminy z języków obcych przed obroną doktoratu.