Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Zakład Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej

Dolnośląskie Koło Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

 

III Konferencja naukowo-dydaktyczna

 

INNOWACJE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

Kształcenie językowe w Polsce a kluczowe kompetencje XXI wieku

24-25 lutego 2020 r.