Data ostatnich zmian: 23.06.2022

COVID-19Ogólne zasady bezpieczeństwa

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 31/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim w semestrze letnim, w roku akademickim 2021/2022:

§ 3.1. W okresie od dnia 4 kwietnia 2022 r. do dnia 26 czerwca 2022 r. kształcenie na studiach (stacjonarnych, niestacjonarnych: zaocznych i wieczorowych): pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich; w szkole doktorskiej; w ramach studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia kształcenie prowadzi się stacjonarnie.

Wykaz sal na zajęcia od 4 kwietnia:


Konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego (3 stanowiska)

Konkurs na stanowisko lektora języka hiszpańskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego

Konkurs na stanowisko lektora języka włoskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego

Konkurs na stanowisko starszego referenta w Sekretariacie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego


W przypadku problemów technicznych w trakcie rozwiązywania testów kwalifikacyjnych proszę wysłać wiadomość na adres: pomoc@uwr.edu.pl


Studia stacjonarne – wpisy do systemu USOS

  • Od semestru letniego 2020/2021 w systemie USOS tworzone są protokoły zaliczeniowe na poziomie B1, B2I i B2II dla grup studentów studiów stacjonarnych.*
  • Oceny z zaliczenia informują, w którym semestrze i jaki poziom lektoratu student zaliczył.
* Filologie obce I stopień: protokoły zaliczeniowe są tworzone też na poziomach A2I i A2II.
* Ekonomia I rok I stopnia: protokoły zaliczeniowe na poziomie B1 w sesji letniej 2020/2021 są tworzone dla wszystkich studentów.
 

Dodatkowe terminy testów kwalifikacyjnych dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy nie mogli przystąpić do testu w terminie wyznaczonym dla ich kierunku oraz studentów przeniesieni z innych uczelni.

 


Studenci studiów stacjonarnych przyjęci na studia w roku akademickim 2021/2022 → INFORMACJA

KALENDARIUM ROK AKADEMICKI 2021/2022

ZAPROSZENIE NA LEKTORATY INNYCH JĘZYKÓW NIŻ JĘZYK ANGIELSKI (oferta tylko dla studentów studiów stacjonarnych)


Studenci i doktoranci UWr mają obowiązek komunikowania się z wszystkimi pracownikami Uniwersytetu poprzez uniwersytecki adres mailowy w domenie uwr.edu.pl. oraz w celu szybkiej identyfikacji, proszeni są o podanie imienia, nazwiska, kierunku, trybu i roku studiów wraz z numerem albumu. Uprzedzamy, że maile bez tych informacji mogą pozostać bez odpowiedzi. Dotyczy to również maili wysyłanych na adres Sekretariatu SPNJO.


INFORMACJA O TRYBIE PUBLIKOWANIA PODZIAŁU NA GRUPY ZGODNIE Z POZIOMEM ZAKWALIFIKOWANIA STUDENTA

Listy studentów w poszczególnych grupach będą się składać wyłącznie z numerów albumów. Na listach grup studenci nie będą wymienieni z imienia i nazwiska, identyfikacja studentów będzie możliwa poprzez numery albumów. Jeśli student I roku nie posiada numeru albumu, podane zostanie tylko jego imię i nazwisko.

INFORMACJA O TRYBIE PUBLIKOWANIA OCEN

Oceny mogą być umieszczane na stronie SPNJO przy nazwisku lub numerze albumu tylko w sytuacji, gdy student (osoba zdająca egzamin) wyrazi zgodę poprzez wypełnienie klauzuli zgody (zarządzenie Rektora UWr 79/2018, załącznik nr 5). W przypadku, gdy zgoda nie zostanie wyrażona, student będzie informowany o wyniku indywidualnie.