Jakość kształcenia

Zespół ds. Jakości Kształcenia

Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia

 


REGULAMIN ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I ZESPOŁU DS. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA


DOKUMENTY


ANKIETA oceniająca pracę SEKRETARIATU SPNJO

  • Ankieta ma na celu podniesienie jakości pracy sekretariatu Studium.
  • Ankietę można pobrać w czasie trwania roku akademickiego, wypełnić i wrzucić w Sekretariacie SPNJO, do specjalnie przygotowanych pojemników.
  • Ankieta jest anonimowa i nieobowiązkowa.
  • Wynik ankiety zostanie umieszczony na stronie internetowej Studium po zakończeniu roku akademickiego.