Konsultacje lektorów / Office hours

01.10.2020 – 03.02.2021

Zaktualizowane / Updated 11.01.2021

WPIS OCENY

Studenci studiów stacjonarnych zgłaszają się po wpis z egzaminu na kartę egzaminacyjną w przypadku, gdy jest wymagana.

W przypadku, gdy:

 • student został zwolniony z lektoratu na podstawie certyfikatu,
 • ocena z egzaminu została przepisana z innego kierunku lub innej uczelni,
 • lektor, który przeprowadził egzamin nie jest już pracownikiem SPNJO,
 • lektor, który przeprowadził egzamin przebywa na zwolnieniu lub urlopie (macierzyńskim, wychowawczym czy zdrowotnym),

studenci zgłaszają się w godzinach konsultacji do:

 • język angielski - mgr Lidii Janoty
 • język angielski - mgr Ewy Kuźbik
 • język niemiecki - mgr Doroty Snoch
 • języki romańskie - mgr Iwony Nowickiej
 • język rosyjski - mgr Wandy Męcińskiej-Kiedroń
 • języki klasyczne - mgr Beaty Machalskiej

Studenci i doktoranci UWr mają obowiązek komunikowania się z wszystkimi pracownikami Uniwersytetu poprzez uniwersytecki adres mailowy w domenie uwr.edu.pl. oraz w celu szybkiej identyfikacji, proszeni są o podanie imienia, nazwiska, kierunku, trybu i roku studiów wraz z numerem albumu. Uprzedzamy, że maile bez tych informacji mogą pozostać bez odpowiedzi. Dotyczy to również maili wysyłanych na adres Sekretariatu SPNJO.

Kierownictwo SPNJO (Management FLC)

Zespół lektorów języka angielskiego (English Section)

Zespół lektorów języka niemieckiego (German Section)

Zespół lektorów języków romańskich (French, Italian & Spanish Section)

Zespół lektorów języków klasycznych i języka rosyjskiego (Classical & Russian Section)

Języki klasyczne (Classical Languages)

Język rosyjski (Russian Language)

Powrót do góry / Back to top

Kierownictwo SPNJO (Management FLC)

Studenci i doktoranci UWr mają obowiązek komunikowania się z wszystkimi pracownikami Uniwersytetu poprzez uniwersytecki adres mailowy w domenie uwr.edu.pl. oraz w celu szybkiej identyfikacji, proszeni są o podanie imienia, nazwiska, kierunku, trybu i roku studiów wraz z numerem albumu. Uprzedzamy, że maile bez tych informacji mogą pozostać bez odpowiedzi. Dotyczy to również maili wysyłanych na adres Sekretariatu SPNJO.

Powrót do góry / Back to top

Kierownik SPNJO (Director of FLC) - mgr Elżbieta KOPEĆ - starszy wykładowca

e-mail: sekretariat.spnjo@uwr.edu.pl, elzbieta.kopec@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 10:00 - 11:00 (zdalnie)
 • czwartki (THU) 10:00 - 11:00 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

Z-ca kierownika SPNJO (Vice Director of FLC) - mgr Agnieszka ZAKRZEWSKA - starszy wykładowca - studia stacjonarne

e-mail: agnieszka.zakrzewska@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 10:00 - 11:00 (zdalnie) (21.12.2020 konsultacje odwołane, przeniesione na wtorek, 22.12.2020, godz. 11:30 - 12:30)
 • środy (WED) 11:30 - 12:30 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

Z-ca kierownika SPNJO (Vice Director of FLC) - mgr Justyna URBAŃSKA-RATAJCZAK - starszy wykładowca - studia niestacjonarne

e-mail: justyna.urbanska-ratajczak@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 17:00 - 18:00 (zdalnie)
 • czwartki (THU) 10:00 - 11:00 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

Zespół lektorów języka angielskiego (English Section)

Studenci i doktoranci UWr mają obowiązek komunikowania się z wszystkimi pracownikami Uniwersytetu poprzez uniwersytecki adres mailowy w domenie uwr.edu.pl. oraz w celu szybkiej identyfikacji, proszeni są o podanie imienia, nazwiska, kierunku, trybu i roku studiów wraz z numerem albumu. Uprzedzamy, że maile bez tych informacji mogą pozostać bez odpowiedzi. Dotyczy to również maili wysyłanych na adres Sekretariatu SPNJO.

Powrót do góry / Back to top

Kierownik zespołu (Coordinator of English Section) - mgr Lidia JANOTA - starszy wykładowca - studia stacjonarne

e-mail: lidia.janota@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 8:30 - 9:30 (na platformie Teams)
 • czwartki (THU) 10:00 - 11:00 (na platformie Teams)

dodatkowo

 • 17.10.2020 sobota (SAT) 9:00 - 10:00 (na platformie TEAMS)
 • 28.11.2020 sobota (SAT) 17:00 - 18:00 (na platformie TEAMS)
 • 17.01.2021 sobota (SAT) 9:00 - 10:00 (na platformie TEAMS)
 • 23.01.2021 sobota (SAT) 9:00 - 10:00 (na platformie TEAMS)

Powrót do góry / Back to top

Kierownik zespołu (Coordinator of English Section) - mgr Ewa KUŹBIK - wykładowca - studia niestacjonarne

e-mail: ewa.kuzbik@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 10:25 - 11:25 (MS Teams)
 • środy (WED) 13:05 - 14:05 (MS Teams)

dodatkowo

 • 24.10.2020 sobota (SAT) 16:00 - 17:00 (MS Teams)
 • 21.11.2020 sobota (SAT) 16:00 - 17:00 (MS Teams)
 • 05.12.2020 sobota (SAT) 16:00 - 17:00 (MS Teams)
 • 23.01.2021 sobota (SAT) 16:00 - 17:00 (MS Teams)

Powrót do góry / Back to top

mgr Marzena ADAMUS - lektor

e-mail: marzena.adamus@uwr.edu.pl

 • czwartki (THU) 12:00 - 13:00 (online Teams)
 • piątki (FRI) 13:05 - 14:05 (online Teams)

dodatkowo

 • 17.10.2020 sobota (SAT) 11:15 - 12:15 (zdalnie)
 • 28.11.2020 sobota (SAT) 11:15 - 12:15 (zdalnie)
 • 12.12.2020 sobota (SAT) 11:15 - 12:15 (zdalnie)
 • 30.01.2021 sobota (SAT) 11:15 - 12:15 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Katarzyna BANACH - wykładowca

e-mail: katarzyna.banach@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 8:30 - 9:30 (na TEAMS)
 • czwartki (THU) 8:30 - 9:30 (na TEAMS)

Powrót do góry / Back to top

mgr Katarzyna BARADZIEJ - lektor

e-mail: katarzyna.baradziej@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 16:15 - 17:15 (zdalnie)
 • środy (WED) 15:45 - 16:45 (zdalnie)

dodatkowo

 • 24.10.2020 sobota (SAT) 10:15 - 11:15 (zdalnie)
 • 28.11.2020 sobota (SAT) 10:15 - 11:15 (zdalnie)
 • 09.01.2021 sobota (SAT) 10:15 - 11:15 (zdalnie)
 • 06.02.2021 sobota (SAT) 10:15 - 11:15 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Joanna BIEŃ - lektor

e-mail: joanna.bien@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 13:05 - 14:05 (Teams)
 • czwartki (THU) 16:35 - 17:35 (Teams)

dodatkowo

 • 21.11.2020 sobota (SAT) 12:50 - 13:50 (Teams)
 • 17.01.2021 niedziela (SUN) 12:50 - 13:50 (Teams)
 • 23.01.2021 sobota (SAT) 12:50 - 13:50 (Teams)

Powrót do góry / Back to top

mgr Agnieszka BIERNACKA - wykładowca

e-mail: agnieszka.biernacka@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 8:45 - 9:45 (platforma Teams)
 • środy (WED) 13:00 - 14:00 (platforma Teams)

dodatkowo

 • 17.10.2020 sobota (SAT) 9:30 - 10:30 (platforma Teams)
 • 21.11.2020 sobota (SAT) 9:30 - 10:30 (platforma Teams)
 • 13.12.2020 niedziela (SUN) 9:30 - 10:30 (platforma Teams)
 • 31.01.2021 niedziela (SUN) 9:30 - 10:30 (platforma Teams)

Powrót do góry / Back to top

dr Ewa BIERNACKA-DĘBSKA - lektor

e-mail: ewa.biernacka-debska@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 11:20 - 12:20 (zdalnie)
 • środy (WED) 15:40 - 16:40 (zdalnie)

dodatkowo

 • 10.10.2020 sobota (SAT) 11:20 - 12:20 (zdalnie)
 • 14.11.2020 sobota (SAT) 11:20 - 12:20 (zdalnie)
 • 19.12.2020 sobota (SAT) 11:20 - 12:20 (zdalnie)
 • 30.01.2021 sobota (SAT) 11:20 - 12:20 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Katarzyna BŁASZAK - lektor

e-mail: katarzyna.blaszak@uwr.edu.pl

 •  

Powrót do góry / Back to top

mgr Izabela BOJARSKA - starszy wykładowca

e-mail: izabela.bojarska@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 14:45 - 15:45 (zdalnie)
 • środy (WED) 11:15 - 12:15 (zdalnie)

dodatkowo

 • 25.10.2020 niedziela (SUN) 9:30 - 10:30 (zdalnie)
 • 15.11.2020 niedziela (SUN) 9:30 - 10:30 (zdalnie)
 • 13.12.2020 niedziela (SUN) 9:30 - 10:30 (zdalnie)
 • 31.01.2021 niedziela (SUN) 9:30 - 10:30 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Marcin BORONOWSKI - starszy wykładowca

e-mail: marcin.boronowski@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 13:05 - 14:05 (online)
 • piątki (FRI) 11:20 - 12:20 (online)

dodatkowo

 • 18.10.2020 niedziela (SUN) 12:10 - 13:10 (online, w Teams)
 • 29.11.2020 niedziela (SUN) 12:10 - 13:10 (online, w Teams)
 • 16.01.2021 sobota (SAT) 12:10 - 13:10 (online, w Teams)
 • 24.01.2021 niedziela (SUN) 12:10 - 13:10 (online, w Teams)

Powrót do góry / Back to top

mgr Krzysztof BRYŁA - lektor

e-mail: krzysztof.bryla@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 11:30 - 12:30 (zdalnie)
 • środy (WED) 15:30 - 16:30 (zdalnie)

dodatkowo

 • 17.10.2020 sobota (SAT) 11:00 - 12:00 (zdalnie)
 • 21.11.2020 sobota (SAT) 10:50 - 11:50 (zdalnie)
 • 19.12.2020 sobota (SAT) 10:50 - 11:50 (zdalnie)
 • 30.01.2021 sobota (SAT) 10:50 - 11:50 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Beata BUDA - starszy wykładowca

e-mail: beata.buda@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 13:10 - 14:10 (Telefon lub Teams)
 • piątki (FRI) 13:10 - 14:10 (Telefon lub Teams)

dodatkowo

 • 10.10.2020 sobota (SAT) 14:20 - 15:20 (na platformie Teams)
 • 07.11.2020 sobota (SAT) 14:20 - 15:20 (na platformie Teams)
 • 05.12.2020 sobota (SAT) 14:20 - 15:20 (na platformie Teams)
 • 16.01.2021 sobota (SAT) 14:20 - 15:20 (na platformie Teams)
 • 13.02.2021 sobota (SAT) 14:20 - 15:20 (na platformie Teams)

Powrót do góry / Back to top

mgr Marzena BURZYŃSKA - wykładowca

e-mail: marzena.burzynska2@uwr.edu.pl

 • czwartki (THU) 14:10 - 15:10 (zdalnie)
 • piątki (FRI) 13:05 - 14:05 (zdalnie)

dodatkowo

 • 17.10.2020 sobota (SAT) 15:35 - 16:35 (zdalnie)
 • 21.11.2020 sobota (SAT) 12:50 - 13:50 (zdalnie)
 • 12.12.2020 sobota (SAT) 15:35 - 16:35 (zdalnie)
 • 31.01.2021 niedziela (SUN) 15:35 - 16:35 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Urszula BYRA-MARCINIAK - wykładowca

e-mail: urszula.byra-marciniak@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 15:40 - 16:40 (zdalnie)
 • piątki (FRI) 13:10 - 14:10 (zdalnie)

dodatkowo

 • 11.10.2020 niedziela (SUN) (zdalnie)
 • 07.11.2020 sobota (SAT) (zdalnie)
 • 28.11.2020 sobota (SAT) (zdalnie)
 • 24.01.2021 niedziela (SUN) (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Magdalena CHRZANOWSKA - wykładowca

e-mail: magdalena.chrzanowska@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 14:50 - 15:50 (zdalnie)
 • czwartki (THU) 11:20 - 12:20 (zdalnie)

dodatkowo

 • 17.10.2020 sobota (SAT) 10:20 - 11:20 (zdalnie)
 • 21.11.2020 sobota (SAT) 10:20 - 11:20 (zdalnie)
 • 19.12.2020 sobota (SAT) 10:20 - 11:20 (zdalnie)
 • 30.01.2021 sobota (SAT) 10:20 - 11:20 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

dr Paulina CZUBAK-WRÓBEL - lektor

e-mail: paulina.czubak-wrobel@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 11:20 - 12:20 (zdalnie)
 • piątki (FRI) 11:20 - 12:20 (zdalnie)

dodatkowo

 • 25.10.2020 niedziela (SUN) 10:30 - 11:30 (zdalnie)
 • 22.11.2020 niedziela (SUN) 11:00 - 12:00 (zdalnie)
 • 20.12.2020 niedziela (SUN) 11:00 - 12:00 (zdalnie)
 • 31.01.2021 niedziela (SUN) 11:00 - 12:00 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Barbara DUBIŃSKA-SOŁTYS - starszy wykładowca

e-mail: barbara.dubinska-soltys@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 14:50 - 15:50 (on-line)
 • czwartki (THU) 18:20 - 19:20 (on-line)

dodatkowo

 • 10.10.2020 sobota (SAT) 11:15 - 12:15 (on-line)
 • 07.11.2020 sobota (SAT) 11:15 - 12:15 (on-line)
 • 12.12.2020 sobota (SAT) 11:15 - 12:15 (on-line)
 • 16.01.2021 sobota (SAT) 11:15 - 12:15 (on-line)

Powrót do góry / Back to top

mgr Małgorzata GAŁUSZEWSKA - starszy wykładowca

e-mail: malgorzata.galuszewska@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 15:00 - 16:00 (Teams)
 • piątki (FRI) 11:00 - 12:00 (Teams)

dodatkowo

 • 11.10.2020 niedziela (SUN) 9:30 - 10:30 (Teams)
 • 25.10.2020 niedziela (SUN) 9:30 - 10:30 (Teams)
 • 29.11.2020 niedziela (SUN) 9:30 - 10:30 (Teams)
 • 13.12.2020 niedziela (SUN) 9:30 - 10:30 (Teams)
 • 31.01.2021 niedziela (SUN) 9:30 - 10:30 (Teams)

Powrót do góry / Back to top

mgr Anna GREBLICKA-KOWALSKA - starszy wykładowca

e-mail: anna.greblicka-kowalska@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 11:00 - 12:00 (online)
 • piątki (FRI) 15:00 - 16:00 (online)

dodatkowo

 • 25.10.2020 niedziela (SUN) 10:20 - 11:20 (online)
 • 08.11.2020 niedziela (SUN) 10:20 - 11:20 (online)
 • 13.12.2020 niedziela (SUN) 10:20 - 11:20 (online)
 • 31.01.2021 niedziela (SUN) 10:20 - 11:20 (online)

Powrót do góry / Back to top

mgr Anna JABŁOŃSKA - starszy wykładowca

e-mail: anna.jablonska@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 9:30 - 10:30 (zdalnie)
 • piątki (FRI) 15:30 - 16:30 (zdalnie)

dodatkowo

 • 18.10.2020 niedziela (SUN) 10:50 - 11:50 (zdalnie)
 • 22.11.2020 niedziela (SUN) 10:50 - 11:50 (zdalnie)
 • 20.12.2020 niedziela (SUN) 10:50 - 11:50 (zdalnie)
 • 31.01.2021 niedziela (SUN) 10:50 - 11:50 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Ewa JANKOWSKA - starszy wykładowca

e-mail: ewa.jankowska@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 14:45 - 15:45 (zdalnie)
 • środy (WED) 11:15 - 12:15 (zdalnie)

dodatkowo

 • 21.11.2020 sobota (SAT) 12:50 - 13:50 (zdalnie)
 • 05.12.2020 sobota (SAT) 12:50 - 13:50 (zdalnie)
 • 23.01.2021 sobota (SAT) 12:50 - 13:50 (zdalnie)
 • 30.01.2021 sobota (SAT) 12:50 - 13:50 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Marek KĘDZIERSKI - wykładowca

e-mail: marek.kedzierski@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 11:15 - 12:15 (zdalnie)
 • piątki (FRI) 11:15 - 12:15 (zdalnie)

dodatkowo

 • 10.10.2020 sobota (SAT) 15:30 - 16:30 (zdalnie)
 • 07.11.2020 sobota (SAT) 15:30 - 16:30 (zdalnie)
 • 16.01.2021 sobota (SAT) 15:30 - 16:30 (zdalnie)
 • 24.01.2021 niedziela (SUN) 15:30 - 16:30 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Elżbieta KŁÓSEK - starszy wykładowca

e-mail: elzbieta.klosek@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 12:00 - 13:00 (MS Teams)
 • środy (WED) 11:30 - 12:30 (MS Teams)

dodatkowo

 • 17.10.2020 sobota (SAT) 10:50 - 11:50 (MS Teams)
 • 22.11.2020 niedziela (SUN) 10:50 - 11:50 (MS Teams)
 • 20.12.2020 niedziela (SUN) 10:50 - 11:50 (MS Teams)
 • 31.01.2021 niedziela (SUN) 10:50 - 11:50 (MS Teams)

Powrót do góry / Back to top

mgr Lidia KONIECZKA - starszy wykładowca

e-mail: lidia.konieczka@uwr.edu.pl

 • czwartki (THU) 14:30 - 15:30 (Na MSTeams)
 • piątki (FRI) 13:00 - 14:00 (Na MSTeams)

dodatkowo

 • 17.10.2020 sobota (SAT) 12:00 - 13:00 (na czacie w MSTeams)
 • 12.12.2020 sobota (SAT) 12:00 - 13:00 (na czacie w MSTeams)
 • 09.01.2021 sobota (SAT) 12:00 - 13:00 (na czacie w MSTeams)
 • 30.01.2021 sobota (SAT) 12:00 - 13:00 (na czacie w MSTeams)

Powrót do góry / Back to top

mgr Elżbieta KOPEĆ - kierownik SPNJO - starszy wykładowca

e-mail: sekretariat.spnjo@uwr.edu.pl, elzbieta.kopec@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 10:00 - 11:00 (zdalnie)
 • czwartki (THU) 10:00 - 11:00 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Grzegorz KOTECKI - starszy wykładowca

e-mail: grzegorz.kotecki@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 11:30 - 12:30 (zdalnie)
 • wtorki (TUE) 11:30 - 12:30 (zdalnie)

dodatkowo

 • 18.10.2020 niedziela (SUN) 14:20 - 15:20 (zdalnie)
 • 22.11.2020 niedziela (SUN) 14:20 - 15:20 (zdalnie)
 • 20.12.2020 niedziela (SUN) 14:20 - 15:20 (zdalnie)
 • 24.01.2021 niedziela (SUN) 14:20 - 15:20 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Gabriela KRAJEWSKA - wykładowca

e-mail: gabriela.krajewska@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 10:20 - 11:20 (MS TEAMS oraz mailowo)
 • środy (WED) 9:00 - 10:00 (MS TEAMS oraz mailowo)

dodatkowo

 • 18.10.2020 niedziela (SUN) 10:35 - 11:35 (MS TEAMS oraz mailowo)
 • 08.11.2020 niedziela (SUN) 10:35 - 11:35 (MS TEAMS oraz mailowo)
 • 13.12.2020 niedziela (SUN) 10:35 - 11:35 (MS TEAMS oraz mailowo)
 • 24.01.2021 niedziela (SUN) 10:35 - 11:35 (MS TEAMS oraz mailowo)

Powrót do góry / Back to top

mgr Monika KRZEMIEŃ - starszy wykładowca

e-mail: monika.krzemien@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 11:15 - 12:15 (zdalnie)
 • środy (WED) 10:30 - 11:30 (zdalnie)

dodatkowo

 • 24.10.2020 sobota (SAT) 10:15 - 11:15 (zdalnie)
 • 28.11.2020 sobota (SAT) 10:15 - 11:15 (zdalnie)
 • 19.12.2020 sobota (SAT) 10:50 - 11:50 (zdalnie)
 • 09.01.2021 sobota (SAT) 10:15 - 11:15 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Anna KULCZYCKA-CHARUSTA - lektor

e-mail: anna.kulczycka-charusta@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 16:00 - 17:00 (na MS Teams)
 • piątki (FRI) 16:00 - 17:00 (na MS Teams)

dodatkowo

 • 18.10.2020 niedziela (SUN) 9:20 - 10:20 (na MS Teams)
 • 08.11.2020 niedziela (SUN) 9:20 - 10:20 (na MS Teams)
 • 29.11.2020 niedziela (SUN) 9:20 - 10:20 (na MS Teams)
 • 24.01.2021 niedziela (SUN) 9:20 - 10:20 (na MS Teams)

Powrót do góry / Back to top

mgr Kaja KUREK - lektor

e-mail: kaja.kurek@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 13:05 - 14:05 (zdalnie)
 • piątki (FRI) 13:05 - 14:05 (zdalnie)

dodatkowo

 • 17.10.2020 sobota (SAT) 10:30 - 11:30 (zdalnie)
 • 21.11.2020 sobota (SAT) 10:30 - 11:30 (zdalnie)
 • 19.12.2020 sobota (SAT) 10:30 - 11:30 (zdalnie)
 • 30.01.2021 sobota (SAT) 10:30 - 11:30 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Beata ŁAZARSKA-KALOTA - wykładowca

e-mail: beata.lazarska@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 7:05 - 8:05 (przez Ms Teams)
 • wtorki (TUE) 7:05 - 8:05 (przez Ms Teams)

dodatkowo

 • 10.10.2020 sobota (SAT) 15:45 - 16:45 (przez Ms Teams)
 • 07.11.2020 sobota (SAT) 15:45 - 16:45 (przez Ms Teams)
 • 12.12.2020 sobota (SAT) 15:45 - 16:45 (przez Ms Teams)
 • 30.01.2021 sobota (SAT) 15:45 - 16:45 (przez Ms Teams)

Powrót do góry / Back to top

mgr Hanna ŁUKASZEWICZ-GULANOWSKA - starszy wykładowca

e-mail: hanna.lukaszewicz-gulanowska@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 16:30 - 17:30 (zdalnie)
 • środy (WED) 13:00 - 14:00 (zdalnie)

dodatkowo

 • 25.10.2020 niedziela (SUN) 9:30 - 10:30 (zdalnie)
 • 29.11.2020 niedziela (SUN) 9:30 - 10:30 (zdalnie)
 • 13.12.2020 niedziela (SUN) 9:30 - 10:30 (zdalnie)
 • 31.01.2021 niedziela (SUN) 9:30 - 10:30 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Karolina MAŃCZYK - lektor

e-mail: karolina.manczyk@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 13:55 - 14:55 (MS Teams)
 • czwartki (THU) 11:20 - 12:20 (MS Teams)

dodatkowo

 • 18.10.2020 niedziela (SUN) 10:35 - 11:35 (MS Teams)
 • 22.11.2020 niedziela (SUN) 10:35 - 11:35 (MS Teams)
 • 13.12.2020 niedziela (SUN) 10:35 - 11:35 (MS Teams)
 • 10.01.2021 niedziela (SUN) 10:35 - 11:35 (MS Teams)

Powrót do góry / Back to top

mgr Aleksandra MATKOWSKA - starszy wykładowca

e-mail: aleksandra.matkowska@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 8:30 - 9:30 (TEAMS)
 • czwartki (THU) 10:00 - 11:00 (TEAMS)

Powrót do góry / Back to top

mgr Marek OCHREM - lektor

e-mail: marek.ochrem@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 11:20 - 12:20 (na MS Teams)
 • wtorki (TUE) 11:20 - 12:20 (na MS Teams)

dodatkowo

 • 11.10.2020 niedziela (SUN) 14:25 - 15:25 (na MS Teams)
 • 07.11.2020 sobota (SAT) 9:40 - 10:40 (na MS Teams)
 • 05.12.2020 sobota (SAT) 9:40 - 10:40 (na MS Teams)
 • 31.01.2021 niedziela (SUN) 14:25 - 15:25 (na MS Teams)

Powrót do góry / Back to top

mgr Marcin ORSZULAK - lektor

e-mail: marcin.orszulak@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 11:30 - 12:30 (Teams)
 • wtorki (TUE) 16:00 - 17:00 (Teams)

dodatkowo

 • 18.10.2020 niedziela (SUN) 13:00 - 14:00 (Teams)
 • 28.11.2020 sobota (SAT) 13:00 - 14:00 (Teams)
 • 19.12.2020 sobota (SAT) 10:00 - 11:00 (Teams)
 • 16.01.2021 sobota (SAT) 13:00 - 14:00 (Teams)

Powrót do góry / Back to top

mgr Renata OSIŃSKA - starszy wykładowca

e-mail: renata.osinska@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 11:30 - 12:30 (zdalnie)
 • czwartki (THU) 11:30 - 12:30 (zdalnie)

dodatkowo

 • 24.10.2020 sobota (SAT) 10:30 - 11:30 (zdalnie)
 • 28.11.2020 sobota (SAT) 10:30 - 11:30 (zdalnie)
 • 20.12.2020 niedziela (SUN) 10:30 - 11:30 (zdalnie)
 • 30.01.2021 sobota (SAT) 10:30 - 11:30 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Michał PAPROCKI - lektor

e-mail: michal.paprocki@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 11:20 - 12:20 (Na platformie MS Teams)
 • piątki (FRI) 13:05 - 14:05 (Na platformie MS Teams)

dodatkowo

 • 18.10.2020 niedziela (SUN) 14:25 - 15:25 (na platformie MS Teams)
 • 22.11.2020 niedziela (SUN) 14:25 - 15:25 (na platformie MS Teams)
 • 20.12.2020 niedziela (SUN) 14:25 - 15:25 (na platformie MS Teams)
 • 31.01.2021 niedziela (SUN) 14:25 - 15:25 (na platformie MS Teams)

Powrót do góry / Back to top

mgr Agnieszka PĘCIKIEWICZ - starszy wykładowca

e-mail: agnieszka.pecikiewicz@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 10:25 - 11:25 (zdalnie)
 • środy (WED) 14:50 - 15:50 (zdalnie)

dodatkowo

 • 11.10.2020 niedziela (SUN) 12:10 - 13:10 (zdalnie)
 • 08.11.2020 niedziela (SUN) 12:10 - 13:10 (zdalnie)
 • 29.11.2020 niedziela (SUN) 12:10 - 13:10 (zdalnie)
 • 24.01.2021 niedziela (SUN) 12:10 - 13:10 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Anna PIOTROWSKA - wykładowca

e-mail: anna.piotrowska@uwr.edu.pl

 • czwartki (THU) 15:40 - 16:40 (email, TEAMS)
 • piątki (FRI) 8:40 - 9:40 (email, TEAMS)

dodatkowo

 • 11.10.2020 niedziela (SUN) 14:25 - 15:25 (email, TEAMS)
 • 07.11.2020 sobota (SAT) 14:25 - 15:25 (email, TEAMS)
 • 05.12.2020 sobota (SAT) 14:25 - 15:25 (email, TEAMS)
 • 16.01.2021 sobota (SAT) 14:25 - 15:25 (email, TEAMS)

Powrót do góry / Back to top

mgr Maja PODOLSKA - wykładowca

e-mail: maja.podolska@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 17:00 - 18:00 (zdalnie)
 • czwartki (THU) 17:00 - 18:00 (zdalnie)

dodatkowo

 • 18.10.2020 niedziela (SUN) 10:15 - 11:15 (zdalnie)
 • 21.11.2020 sobota (SAT) 10:15 - 11:15 (zdalnie)
 • 19.12.2020 sobota (SAT) 10:15 - 11:15 (zdalnie)
 • 30.01.2021 sobota (SAT) 10:15 - 11:15 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Maria POLKOWSKA-ZIELIŃSKA - starszy wykładowca

e-mail: maria.polkowska-zielinska@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 16:35 - 17:35 (zdalnie)
 • środy (WED) 13:20 - 14:20 (zdalnie)

dodatkowo

 • 17.10.2020 sobota (SAT) 11:15 - 12:15 (zdalnie)
 • 28.11.2020 sobota (SAT) 11:15 - 12:15 (zdalnie)
 • 12.12.2020 sobota (SAT) 11:15 - 12:15 (zdalnie)
 • 16.01.2021 sobota (SAT) 11:15 - 12:15 (zdalnie)
 • 10.01.2021 niedziela (SUN) 13:00 - 14:00 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Katarzyna POTOCKA-BRYGIER - starszy wykładowca

e-mail: katarzyna.potocka-brygier@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 10:00 - 11:00 (online)
 • czwartki (THU) 10:00 - 11:00 (online)

dodatkowo

 • 17.10.2020 sobota (SAT) 10:20 - 11:20 (zdalnie)
 • 21.11.2020 sobota (SAT) 10:20 - 11:20 (zdalnie)
 • 19.12.2020 sobota (SAT) 10:20 - 11:20 (zdalnie)
 • 30.01.2021 sobota (SAT) 10:20 - 11:20 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Anna RAJKOWSKA - lektor

e-mail: anna.rajkowska@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 15:30 - 16:30 (TEAMS)
 • piątki (FRI) 11:30 - 12:30 (TEAMS)

dodatkowo

 • 18.10.2020 niedziela (SUN) 13:00 - 14:00 (TEAMS)
 • 07.11.2020 sobota (SAT) 13:00 - 14:00 (TEAMS)
 • 05.12.2020 sobota (SAT) 13:00 - 14:00 (TEAMS)
 • 16.01.2021 sobota (SAT) 13:00 - 14:00 (TEAMS)

Powrót do góry / Back to top

mgr Robert REISIGOVA-KIELAWSKI - wykładowca

e-mail: robert.kielawski@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 15:00 - 16:00 (MS Teams)
 • czwartki (THU) 13:15 - 14:15 (MS Teams)

dodatkowo

 • 10.10.2020 sobota (SAT) 9:00 - 10:00 (MS Teams)
 • 07.11.2020 sobota (SAT) 9:00 - 10:00 (MS Teams)
 • 05.12.2020 sobota (SAT) 9:00 - 10:00 (MS Teams)
 • 09.01.2021 sobota (SAT) 10:20 - 11:20 (MS Teams)
 • 07.02.2021 niedziela (SUN) 10:20 - 11:20 (MS Teams)

Powrót do góry / Back to top

mgr Anna RZEPIAK - wykładowca

e-mail: anna.rzepiak@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 11:20 - 12:20 (Teams/mail)
 • czwartki (THU) 9:30 - 10:30 (Teams/mail)

Powrót do góry / Back to top

mgr Katarzyna RZEPKA - starszy wykładowca

e-mail: katarzyna.rzepka@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 18:15 - 19:15 (przez Teams)
 • czwartki (THU) 18:00 - 19:00 (przez Teams)

Powrót do góry / Back to top

dr Anna SANKOWSKA-PINKOSZ - starszy wykładowca

e-mail: anna.sankowska-pinkosz@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 10:00 - 11:00 (zdalnie - online, MS Teams)
 • czwartki (THU) 10:00 - 11:00 (zdalnie - online, MS Teams)

Powrót do góry / Back to top

mgr Tomasz STOKŁOSA - lektor

e-mail: tomasz.stoklosa@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 13:15 - 14:15 (zdalnie Teams)
 • piątki (FRI) 11:30 - 12:30 (zdalnie Teams)

dodatkowo

 • 24.10.2020 sobota (SAT) 12:10 - 13:10 (zdalnie Teams)
 • 12.12.2020 sobota (SAT) 12:10 - 13:10 (zdalnie Teams)
 • 17.01.2021 niedziela (SUN) 12:10 - 13:10 (zdalnie Teams)
 • 30.01.2021 sobota (SAT) 12:10 - 13:10 (zdalnie Teams)

Powrót do góry / Back to top

mgr Hanna SZELACHOWSKA - starszy wykładowca

e-mail: hanna.szelachowska@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 15:40 - 16:40 (przez Ms Teams)
 • piątki (FRI) 13:05 - 14:05 (przez Ms Teams)

dodatkowo

 • 25.10.2020 niedziela (SUN) 9:35 - 10:35 (zdalnie)
 • 15.11.2020 niedziela (SUN) 9:35 - 10:35 (zdalnie)
 • 13.12.2020 niedziela (SUN) 9:35 - 10:35 (zdalnie)
 • 24.01.2021 niedziela (SUN) 9:35 - 10:35 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Anna ŚWIDERSKA - wykładowca

e-mail: anna.swiderska@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 13:00 - 14:00 (MS Teams i mailowo)
 • piątki (FRI) 13:00 - 14:00 (MS Teams i mailowo)

dodatkowo

 • 17.10.2020 sobota (SAT) 10:20 - 11:20 (MS Teams i mailowo)
 • 21.11.2020 sobota (SAT) 10:20 - 11:20 (MS Teams i mailowo)
 • 19.12.2020 sobota (SAT) 10:20 - 11:20 (MS Teams i mailowo)
 • 09.01.2021 sobota (SAT) 7:30 - 8:30 (MS Teams i mailowo)

Powrót do góry / Back to top

mgr Magdalena TERECHA - wykładowca

e-mail: magdalena.terecha@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 9:00 - 10:00 (→ MS Teams)
 • czwartki (THU) 9:00 - 10:00 (→ MS Teams)

dodatkowo

 • 17.10.2020 sobota (SAT) 15:00 - 16:00 (→ MS Teams)
 • 14.11.2020 sobota (SAT) 15:00 - 16:00 (→ MS Teams)
 • 19.12.2020 sobota (SAT) 15:00 - 16:00 (→ MS Teams)
 • 30.01.2021 sobota (SAT) 15:00 - 16:00 (→ MS Teams)

Powrót do góry / Back to top

dr Magdalena URBANIAK - wykładowca

e-mail: magdalena.urbaniak@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 8:00 - 9:00 (zdalnie)
 • czwartki (THU) 8:00 - 9:00 (zdalnie)

dodatkowo

 • 24.10.2020 sobota (SAT) 9:00 - 10:00 (zdalnie)
 • 14.11.2020 sobota (SAT) 9:00 - 10:00 (zdalnie)
 • 12.12.2020 sobota (SAT) 9:00 - 10:00 (zdalnie)
 • 23.01.2021 sobota (SAT) 9:00 - 10:00 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Justyna URBAŃSKA-RATAJCZAK - z-ca kierownika SPNJO - starszy wykładowca - studia niestacjonarne

e-mail: justyna.urbanska-ratajczak@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 17:00 - 18:00 (zdalnie)
 • czwartki (THU) 10:00 - 11:00 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Grażyna WIŃSKA - starszy wykładowca

e-mail: grazyna.winska@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 11:00 - 12:00 (zdalnie)
 • piątki (FRI) 13:00 - 14:00 (zdalnie)

dodatkowo

 • 25.10.2020 niedziela (SUN) 14:30 - 15:30 (zdalnie)
 • 08.11.2020 niedziela (SUN) 14:30 - 15:30 (zdalnie)
 • 06.12.2020 niedziela (SUN) 14:30 - 15:30 (zdalnie)
 • 31.01.2021 niedziela (SUN) 14:30 - 15:30 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Maria WITKOWSKA - starszy wykładowca

e-mail: maria.witkowska@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 10:25 - 11:25 (zdalnie)
 • środy (WED) 13:05 - 14:05 (zdalnie)

dodatkowo

 • 28.11.2020 sobota (SAT) 12:50 - 13:50 (zdalnie)
 • 16.01.2021 sobota (SAT) 12:50 - 13:50 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Monika WOJNOWSKA-MALCEWICZ - starszy wykładowca

e-mail: monika.wojnowska-malcewicz@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 14:00 - 15:00 (zdalnie)
 • czwartki (THU) 14:00 - 15:00 (zdalnie)

dodatkowo

 • 17.10.2020 sobota (SAT) 10:15 - 11:15 (zdalnie)
 • 21.11.2020 sobota (SAT) 10:15 - 11:15 (zdalnie)
 • 05.12.2020 sobota (SAT) 10:15 - 11:15 (zdalnie)
 • 30.01.2021 sobota (SAT) 10:15 - 11:15 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Aleksandra WÓJCIK - starszy wykładowca

e-mail: aleksandra.wojcik@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 11:20 - 12:20 (zdalnie)
 • piątki (FRI) 11:20 - 12:20 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - wykładowca

e-mail: magdalena.zajaczkowska@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 14:50 - 15:50 (zdalnie)
 • czwartki (THU) 10:20 - 11:20 (zdalnie)

dodatkowo

 • 10.10.2020 sobota (SAT) 14:25 - 15:25 (zdalnie)
 • 07.11.2020 sobota (SAT) 14:25 - 15:25 (zdalnie)
 • 17.01.2021 niedziela (SUN) 14:25 - 15:25 (zdalnie)
 • 13.02.2021 sobota (SAT) 14:25 - 15:25 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Agnieszka ZAKRZEWSKA - z-ca kierownika SPNJO - starszy wykładowca - studia stacjonarne

e-mail: agnieszka.zakrzewska@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 10:00 - 11:00 (zdalnie) (21.12.2020 konsultacje odwołane, przeniesione na wtorek, 22.12.2020, godz. 11:30 - 12:30)
 • środy (WED) 11:30 - 12:30 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

Zespół lektorów języka niemieckiego (German Section)

Studenci i doktoranci UWr mają obowiązek komunikowania się z wszystkimi pracownikami Uniwersytetu poprzez uniwersytecki adres mailowy w domenie uwr.edu.pl. oraz w celu szybkiej identyfikacji, proszeni są o podanie imienia, nazwiska, kierunku, trybu i roku studiów wraz z numerem albumu. Uprzedzamy, że maile bez tych informacji mogą pozostać bez odpowiedzi. Dotyczy to również maili wysyłanych na adres Sekretariatu SPNJO.

Powrót do góry / Back to top

Kierownik zespołu (Coordinator of German Section) - mgr Dorota SNOCH - starszy wykładowca

e-mail: dorota.snoch@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 8:00 - 9:00 (MS Teams oraz kontakt mailowy)
 • czwartki (THU) 8:00 - 9:00 (MS Teams oraz kontakt mailowy)

dodatkowo

 • 25.10.2020 niedziela (SUN) 14:35 - 15:35 (MS Teams oraz kontakt mailowy)
 • 22.11.2020 niedziela (SUN) 14:35 - 15:35 (MS Teams oraz kontakt mailowy)
 • 13.12.2020 niedziela (SUN) 14:35 - 15:35 (MS Teams oraz kontakt mailowy)
 • 10.01.2021 niedziela (SUN) 14:35 - 15:35 (MS Teams oraz kontakt mailowy)

Powrót do góry / Back to top

mgr Marzenna BACHORZ-BARCIK - starszy wykładowca

e-mail: marzenna.bachorz-barcik@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 17:35 - 18:35 (MS TEAMS i mailowo)
 • środy (WED) 17:25 - 18:25 (MS TEAMS i mailowo)

dodatkowo

 • 10.10.2020 sobota (SAT) 17:15 - 18:15 (MS TEAMS i mailowo)
 • 07.11.2020 sobota (SAT) 17:15 - 18:15 (MS TEAMS i mailowo)
 • 05.12.2020 sobota (SAT) 17:15 - 18:15 (MS TEAMS i mailowo)
 • 13.02.2021 sobota (SAT) 17:15 - 18:15 (MS TEAMS i mailowo)

Powrót do góry / Back to top

mgr Anna BIELECKA - starszy wykładowca

e-mail: anna.bielecka@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 16:00 - 17:00 (zdalnie przez Teams)
 • środy (WED) 18:30 - 19:30 (zdalnie przez Teams)

dodatkowo

 • 24.10.2020 sobota (SAT) 10:15 - 11:15 (zdalnie przez Teams)
 • 28.11.2020 sobota (SAT) 10:15 - 11:15 (zdalnie przez Teams)
 • 05.12.2020 sobota (SAT) 16:00 - 17:00 (zdalnie przez Teams)
 • 09.01.2021 sobota (SAT) 10:15 - 11:15 (zdalnie przez Teams)
 • 06.02.2021 sobota (SAT) 10:15 - 11:15 (zdalnie przez Teams)

Powrót do góry / Back to top

mgr Zbigniew GDOWSKI - starszy wykładowca

e-mail: zbigniew.gdowski@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 15:30 - 16:30 (na platformie TEAMS)
 • środy (WED) 11:30 - 12:30 (na platformie TEAMS)

dodatkowo

 • 03.10.2020 sobota (SAT) 15:30 - 16:30 (na platformie TEAMS)
 • 07.11.2020 sobota (SAT) 15:30 - 16:30 (na platformie TEAMS)
 • 05.12.2020 sobota (SAT) 15:30 - 16:30 (na platformie TEAMS)
 • 23.01.2021 sobota (SAT) 15:30 - 16:30 (na platformie TEAMS)

Powrót do góry / Back to top

mgr Beata HORNUNG-GENEJA - starszy wykładowca

e-mail: beata.hornung-geneja@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 15:00 - 16:00 (zdalnie)
 • środy (WED) 15:00 - 16:00 (zdalnie)

dodatkowo

 • 24.10.2020 sobota (SAT) 10:15 - 11:15 (zdalnie)
 • 21.11.2020 sobota (SAT) 10:15 - 11:15 (zdalnie)
 • 12.12.2020 sobota (SAT) 10:15 - 11:15 (zdalnie)
 • 23.01.2021 sobota (SAT) 10:15 - 11:15 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Agata KASZEWSKA - starszy wykładowca

e-mail: agata.kaszewska@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 15:45 - 16:45 (zdalnie, mailowo)
 • piątki (FRI) 9:30 - 10:30 (zdalnie, mailowo)

Powrót do góry / Back to top

mgr Justyna MOKRA-KOŁODZIEJ - starszy wykładowca

e-mail: justyna.mokra-kolodziej@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 8:30 - 9:30 (MS TEAMS, telefonicznie: 600824628, mailowo)
 • piątki (FRI) 8:30 - 9:30 (MS TEAMS, telefonicznie: 600824628, mailowo)

dodatkowo

 • 17.10.2020 sobota (SAT) 12:10 - 13:10 (zdalnie)
 • 28.11.2020 sobota (SAT) 10:20 - 11:20 (zdalnie)
 • 12.12.2020 sobota (SAT) 12:10 - 13:10 (zdalnie)
 • 23.01.2021 sobota (SAT) 12:10 - 13:10 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Janusz MURCZKIEWICZ - starszy wykładowca

e-mail: janusz.murczkiewicz@uwr.edu.pl

 •  

Powrót do góry / Back to top

mgr Beata MUSZYŃSKA - starszy wykładowca

e-mail: beata.muszynska@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 11:40 - 12:40 (online)
 • czwartki (THU) 15:40 - 16:40 (online)

dodatkowo

 • 10.10.2020 sobota (SAT) 9:45 - 10:45 (zdalnie)
 • 14.11.2020 sobota (SAT) 9:45 - 10:45 (zdalnie)
 • 12.12.2020 sobota (SAT) 9:45 - 10:45 (zdalnie)
 • 09.01.2021 sobota (SAT) 9:45 - 10:45 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Jolanta STYPUŁKOWSKA - starszy wykładowca

e-mail: jolanta.stypulkowska@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 8:40 - 9:40 (online)
 • czwartki (THU) 15:40 - 16:40 (online)

dodatkowo

 • 03.10.2020 sobota (SAT) 9:25 - 10:25 (online)
 • 08.11.2020 niedziela (SUN) 9:25 - 10:25 (online)
 • 05.12.2020 sobota (SAT) 9:25 - 10:25 (online)
 • 16.01.2021 sobota (SAT) 9:25 - 10:25 (online)

Powrót do góry / Back to top

Zespół lektorów języków romańskich (French, Italian & Spanish Section)

Studenci i doktoranci UWr mają obowiązek komunikowania się z wszystkimi pracownikami Uniwersytetu poprzez uniwersytecki adres mailowy w domenie uwr.edu.pl. oraz w celu szybkiej identyfikacji, proszeni są o podanie imienia, nazwiska, kierunku, trybu i roku studiów wraz z numerem albumu. Uprzedzamy, że maile bez tych informacji mogą pozostać bez odpowiedzi. Dotyczy to również maili wysyłanych na adres Sekretariatu SPNJO.

Powrót do góry / Back to top

Kierownik zespołu (Coordinator of French, Italian & Spanish Section) - mgr Iwona NOWICKA - starszy wykładowca - j. francuski

e-mail: iwona.nowicka@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 16:15 - 17:15 (na Teams i mailowo)
 • czwartki (THU) 9:15 - 10:15 (na Teams i mailowo)

dodatkowo

 • 25.10.2020 niedziela (SUN) 13:00 - 14:00 (zdalnie)
 • 22.11.2020 niedziela (SUN) 13:00 - 14:00 (zdalnie)
 • 06.12.2020 niedziela (SUN) 13:00 - 14:00 (zdalnie)
 • 24.01.2021 niedziela (SUN) 13:00 - 14:00 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Katarzyna DZIAŁOSZYŃSKA - starszy wykładowca - j. francuski

e-mail: katarzyna.dzialoszynska@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 9:40 - 10:40 (na MS Teams)
 • środy (WED) 9:40 - 10:40 (na MS Teams)

Powrót do góry / Back to top

mgr Joanna KOTECKA - starszy wykładowca - j. francuski, j. włoski

e-mail: joanna.kotecka@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 11:30 - 12:30 (zdalnie)
 • wtorki (TUE) 11:30 - 12:30 (zdalnie)

dodatkowo

 • 18.10.2020 niedziela (SUN) 18:40 - 19:40 (zdalnie)
 • 22.11.2020 niedziela (SUN) 18:40 - 19:40 (zdalnie)
 • 20.12.2020 niedziela (SUN) 18:40 - 19:40 (zdalnie)
 • 24.01.2021 niedziela (SUN) 18:40 - 19:40 (zdalnie)

Powrót do góry / Back to top

mgr Anna SZELĄG - lektor - j. hiszpański

e-mail: anna.szelag@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 17:30 - 18:30 (na aplikacji Teams)
 • środy (WED) 9:30 - 10:30 (na aplikacji Teams)

dodatkowo

 • 21.11.2020 sobota (SAT) 16:00 - 17:00 (online na platformie teams)
 • 05.12.2020 sobota (SAT) 16:00 - 17:00 (online na platformie teams)
 • 09.01.2021 sobota (SAT) 16:00 - 17:00 (online na platformie teams)

Powrót do góry / Back to top

mgr Marta WALESIAK - lektor - j. hiszpański

e-mail: marta.walesiak@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 8:00 - 9:00 (na platformie TEAMS)
 • środy (WED) 8:00 - 9:00 (na platformie TEAMS)

dodatkowo

 • 10.10.2020 sobota (SAT) 12:35 - 13:35 (na platformie TEAMS)
 • 07.11.2020 sobota (SAT) 12:35 - 13:35 (na platformie TEAMS)
 • 05.12.2020 sobota (SAT) 12:35 - 13:35 (na platformie TEAMS)
 • 09.01.2021 sobota (SAT) 12:35 - 13:35 (na platformie TEAMS)
 • 13.02.2021 sobota (SAT) 12:35 - 13:35 (na platformie TEAMS)

Powrót do góry / Back to top

mgr Elżbieta WOJTASZAK - starszy wykładowca - j. francuski, j. włoski

e-mail: elzbieta.wojtaszak@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 15:25 - 16:25 (on-line)
 • czwartki (THU) 15:25 - 16:25 (on-line)

dodatkowo

 • 17.10.2020 sobota (SAT) 14:10 - 15:10 (online)
 • 21.11.2020 sobota (SAT) 14:10 - 15:10 (online)
 • 19.12.2020 sobota (SAT) 14:10 - 15:10 (online)
 • 23.01.2021 sobota (SAT) 14:10 - 15:10 (online)

Powrót do góry / Back to top

Zespół lektorów języków klasycznych i języka rosyjskiego (Classical & Russian Section)

Studenci i doktoranci UWr mają obowiązek komunikowania się z wszystkimi pracownikami Uniwersytetu poprzez uniwersytecki adres mailowy w domenie uwr.edu.pl. oraz w celu szybkiej identyfikacji, proszeni są o podanie imienia, nazwiska, kierunku, trybu i roku studiów wraz z numerem albumu. Uprzedzamy, że maile bez tych informacji mogą pozostać bez odpowiedzi. Dotyczy to również maili wysyłanych na adres Sekretariatu SPNJO.

Powrót do góry / Back to top

Kierownik zespołu (Coordinator of Classical & Russian Section) - mgr Wanda MĘCIŃSKA-KIEDROŃ - starszy wykładowca

e-mail: wanda.mecinska-kiedron@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 10:00 - 11:00 (zdalnie)
 • czwartki (THU) 10:00 - 11:00 (zdalnie)

dodatkowo

 • 17.10.2020 sobota (SAT) 12:00 - 13:00 (zdalnie, mail)
 • 07.11.2020 sobota (SAT) 12:00 - 13:00 (zdalnie, mail)
 • 19.12.2020 sobota (SAT) 12:00 - 13:00 (zdalnie, mail)
 • 23.01.2021 sobota (SAT) 12:00 - 13:00 (zdalnie, mail)

Języki klasyczne (Classical Languages)

Powrót do góry / Back to top

mgr Aleksandra KRAJCZYK - starszy wykładowca

e-mail: aleksandra.krajczyk@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 11:30 - 12:30 (online - Teams)
 • piątki (FRI) 12:00 - 13:00 (online - Teams)

dodatkowo konsultacje dla I roku FILOZOFII ZAOCZNEJ

 • 24.10.2020 sobota (SAT) 11:55 - 12:55 (online - Teams)
 • 07.11.2020 sobota (SAT) 14:20 - 15:20 (online - Teams)
 • 12.12.2020 sobota (SAT) 18:35 - 19:35 (online - Teams)
 • 30.01.2021 sobota (SAT) 14:35 - 15:35 (online - Teams)

Powrót do góry / Back to top

mgr Dorota KUBICA - starszy wykładowca

e-mail: dorota.kubica@uwr.edu.pl

 • wtorki (TUE) 9:45 - 10:45 (budynek SPNJO, pl. Nankiera 3/3, pok. 403, tel. 71 375 2758 oraz online - Teams)
 • czwartki (THU) 8:00 - 9:00 (online - Teams)

dodatkowo

 • 17.10.2020 sobota (SAT) 18:30 - 19:30 (Teams)
 • 07.11.2020 sobota (SAT) 18:30 - 19:30 (Teams)
 • 05.12.2020 sobota (SAT) 18:30 - 19:30 (Teams)
 • 09.01.2021 sobota (SAT) 18:30 - 19:30 (Teams)

Powrót do góry / Back to top

mgr Łucja ŁUNIEWSKA - starszy wykładowca

e-mail: lucja.luniewska@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 11:15 - 12:15 (TEAMS)
 • czwartki (THU) 10:00 - 11:00 (TEAMS)

Powrót do góry / Back to top

mgr Beata MACHALSKA - starszy wykładowca, Koordynator

e-mail: beata.machalska@uwr.edu.pl

 • środy (WED) 7:45 - 8:45 (TEAMS)
 • czwartki (THU) 11:40 - 12:40 (TEAMS) (26.11.2020 konsultacje odwołane, przeniesione na poniedziałek, 23.11.2020, godz. 11:40 - 12:40)

Język rosyjski (Russian Language)

Powrót do góry / Back to top

mgr Alina DAMS - starszy wykładowca

e-mail: alina.dams@uwr.edu.pl

 • czwartki (THU) 15:45 - 16:45 (zdalnie: mail)
 • piątki (FRI) 8:30 - 9:30 (zdalnie: mail)

dodatkowo

 • 11.10.2020 niedziela (SUN) 15:55 - 16:55 (zdalnie na Teams i mail)
 • 08.11.2020 niedziela (SUN) 15:55 - 16:55 (zdalnie na Teams i mail)
 • 06.12.2020 niedziela (SUN) 15:55 - 16:55 (zdalnie na Teams i mail)
 • 10.01.2021 niedziela (SUN) 15:55 - 16:55 (zdalnie na Teams i mail)

Powrót do góry / Back to top

mgr Wanda MĘCIŃSKA-KIEDROŃ - starszy wykładowca

e-mail: wanda.mecinska-kiedron@uwr.edu.pl

 • poniedziałki (MON) 10:00 - 11:00 (zdalnie)
 • czwartki (THU) 10:00 - 11:00 (zdalnie)

dodatkowo

 • 17.10.2020 sobota (SAT) 12:00 - 13:00 (zdalnie, mail)
 • 07.11.2020 sobota (SAT) 12:00 - 13:00 (zdalnie, mail)
 • 19.12.2020 sobota (SAT) 12:00 - 13:00 (zdalnie, mail)
 • 23.01.2021 sobota (SAT) 12:00 - 13:00 (zdalnie, mail)

Powrót do góry / Back to top