Lektoraty

 

Według KOMUNIKATU Nr 64/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 kształcenie w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 będzie odbywać się w formie kształcenia stacjonarnego z elementami technik zdalnego nauczania.

Lektoraty w SPNJO będą odbywały się zgodnie z planami dla danego kierunku.

Studenci i doktoranci UWr mają obowiązek komunikowania się z wszystkimi pracownikami Uniwersytetu poprzez uniwersytecki adres mailowy w domenie uwr.edu.pl. oraz w celu szybkiej identyfikacji, proszeni są o podanie imienia, nazwiska, kierunku, trybu i roku studiów wraz z numerem albumu. Uprzedzamy, że maile bez tych informacji mogą pozostać bez odpowiedzi. Dotyczy to również maili wysyłanych na adres Sekretariatu SPNJO.

COVID-19Ogólne zasady bezpieczeństwa

 

Informacje ogólne

Zarządzenie Rektora nr 42/2020.pdf (Zasady nauczania nowożytnych języków obcych i rozliczania studentów z lektoratów w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego)

Zwolnienia z lektoratu

Opłaty

Treści programowe i sylabusy

Zakładane efekty uczenia się

 

Informacje szczegółowe

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE