Wykaz grup

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

ZAPROSZENIE NA LEKTORATY INNYCH JĘZYKÓW NIŻ JĘZYK ANGIELSKI

Lektoraty języków nowożytnych w semestrze zimowym 2020/2021 będą prowadzone zdalnie na platformie MS TEAMS lub za pomocą innych narzędzi dostępnych w pakiecie Office 365.