Kandydaci do Szkoły Doktorskiej

I. Kandydaci (posiadający tytuł magistra) do Szkoły Doktorskiej UWr, którzy posiadają certyfikaty potwierdzające znajomość języka obcego

  • na poziomie B2 - Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury
  • na poziomie B2 - Kolegium Doktorskie Nauk Biologicznych
  • na poziomie B2 - Kolegium Doktorskie Pedagogiki
  • na poziomie B2 - Kolegia Doktorskie na WNS - Socjologii/ Filozofii/ Nauk Politycznych/ Nauk o Bezpieczeństwie
  • na poziomie B2+ - Kolegium Doktorskie Historii
  • na poziomie C1 - Kolegium Doktorskie Psychologii

lub zdany w SPNJO egzamin po poziomie B2 II, B2+ proszone są o przesłanie skanu certyfikatu lub numeru indeksu z czasów studiów (oceny z egzaminu zdanego na UWr znajdują się w bazie SPNJO) oraz potwierdzeniem posiadania tytułu magistra do zastępcy Kierownika SPNJO ds. studiów stacjonarnych mgr Elżbiety Kopeć.

Zaświadczenia nie będą wydawane w okresie urlopu mgr E. Kopeć.

Kontakt:

II. W obecnej sytuacji kandydaci, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie B2, B2 +, C1, a są zainteresowani zdaniem egzaminu potwierdzającego poziom umiejętności mogą przystąpić do egzaminu płatnego, który SPNJO organizuje w sesji letniej 2020/2021