Studium Praktycznej Nauki Języków prowadzi egzaminy z języków obcych przed obroną doktoratu.

Egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego jest potwierdzeniem kompetencji językowej kandydata.

Osoba, któa otworzyła przewód doktorski przed 30 kwietnia 2019 r., może być zwolniona z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego co najmniej na poziomie B2 (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora: Dziennik Ustaw, rok 2018, pozycja 261 - Załącznik 1).

Egzamin przed obroną pracy doktorskiej w roku akademickim 2021/2022

W związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19 egzamin odbędzie się na platformie MS TEAMS.

Osoba przystępująca do egzaminu jest zobowiązana:

  • zgłosić się na egzamin punktualnie
  • włączyć kamerę i mikrofon
  • okazać dowód tożsamości ze zdjęciem przed kamerą.

Zapisy na egzamin odbywają się mailowo.

Studenci i doktoranci UWr mają obowiązek komunikowania się z wszystkimi pracownikami Uniwersytetu poprzez uniwersytecki adres mailowy w domenie uwr.edu.pl. oraz w celu szybkiej identyfikacji, proszeni są o podanie imienia, nazwiska, kierunku, trybu i roku studiów wraz z numeru indeksu. Uprzedzamy, że maile bez tych informacji mogą pozostać bez odpowiedzi. Dotyczy to również maili wysyłanych na adres Sekretariatu SPNJO.

Język angielski

mgr Agnieszka Pęcikiewicz - e-mail: agnieszka.pecikiewicz@uwr.edu.pl

  • (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Matematyki i Informatyki oraz Wydział Fizyki i Astronomii).

mgr Hanna Szelachowska - e-mail: hanna.szelachowska@uwr.edu.pl

  • (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydział Chemii, Wydział Nauk Biologicznych i Wydział Biotechnologii oraz Wydział Nauk Społecznych).

Język niemiecki

mgr Zbigniew Gdowski - e-mail: zbigniew.gdowski@uwr.edu.pl

Języki romańskie

mgr Katarzyna Działoszyńska - katarzyna.dzialoszynska@uwr.edu.pl

Język rosyjski

mgr Wanda Męcińska-Kiedroń - wanda.mecinska-kiedron@uwr.edu.pl

Opis egzaminu

Część egzaminu Opis zadania

Część ustna

Krótka ustna prezentacja pracy doktorskiej.

Czytanie i tłumaczenie z języka obcego na język polski tekstu specjalistycznego (otrzymanego pół godziny przed egzaminem) oraz streszczenie go.

Ogólna konwersacja.