Polscy studenci

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przeprowadza rozmowy kwalifikujące z języków obcych na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

Kontakt w SPNJO - mgr Justyna Urbańska-Ratajczak, e-mail: justyna.urbanska-ratajczak@uwr.edu.pl

W innych kwestiach (m.in. informacje dotyczące możliwości wyboru kraju, wyboru języka) proszę się kontaktować z koordynatorami wydziałowymi lub Biurem Współpracy Międzynarodowej.