Certyfikat SPNJO UWr

Informacje ogólne

Terminy indywidualne


Certyfikat SPNJO UWr został odłożony w czasie ze względu na obecną sytuację.

W sesji egzaminacyjnej zimowej w roku akademickim 2021/2022 zamiast Certyfikatu SPNJO UWr, przeprowadzony zostanie egzamin płatny online według procedury dostosowanej do obecnych warunków związanych z rozwojem epidemii COVID 19. Egzamin online odbędzie się na platformie MS TEAMS.

OPIS EGZAMINU

Na egzamin mogą zapisać się jedynie studenci Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy:

 • nie uzyskali zaliczenia lektoratu,
 • nie uzyskali zwolnienia z uczestnictwa w lektoracie,
 • przerwali uczęszczanie na lektorat lub nie uczęszczali na lektorat, a zgodnie z programem studiów zobowiązani są do zdania egzaminu i uzyskania punktów ECTS w danej sesji.

 

Student, po zdanym egzaminie, nie otrzyma Certyfikatu SPNJO UWr, jedynie zaświadczenie, które jest podstawą do wprowadzenia oceny z egzaminu do systemu USOS i przyznania należnych punktów ECTS.

UWAGA! Egzamin płatny na poziomie B2+ nie zwalnia z egzaminu na poziomie B2.

Studenci, którzy przystępują do dwóch egzaminów: na poziomie B2 i B2+, zapisują się TYLKO na egzamin na poziomie B2. Dopiero po zdaniu tego egzaminu będą mogli dopełnić dalszych formalności i przystąpić do egzaminu na poziomie B2+.

W sprawie szczegółów proszę kontaktować się z koordynatorami poszczególnych języków.


Zasady przystępowania do egzaminu płatnego na platformie MS TEAMS

Zapisy na egzamin będą prowadzone zdalnie.

Kandydat przystępujący do egzaminu płatnego powinien:

 • zapoznać się z formą egzaminu płatnego oraz zakresem materiału (treściami programowymi),
 • dokonać rejestracji przesyłając wypełniony formularz pod linkiem (link aktywny w podanych niżej terminach),
 • zapoznać się z treścią maila przesłanego po zamknięciu zapisów opisującego kolejne kroki postępowania,
 • po otrzymaniu potwierdzenia mailem o dopuszczeniu do egzaminu wnieść opłatę w określonym terminie (nr konta i data będą podane w treści maila) i przesłać dowód płatności w formie skanu lub jako plik pdf na adres: egzamin.platny.spnjo@uwr.edu.pl,
 • zgłosić się na egzamin punktualnie - włączyć kamerę i głośnik,
 • okazać dowód tożsamości ze zdjęciem przed kamerą.
 • udostępnić ekran/pulpit na prośbę egzaminatora.

Kandydat, który nie dopełnił formalności w terminie, nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

 

Opłata

 • Opłata za egzamin: 200 zł
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w egzaminie płatnym kandydat może uzyskać zwrot opłaty (po odjęciu kosztów opłaty manipulacyjnej w wysokości 30 zł), jeżeli zgłosi rezygnację co najmniej 3 dni przed terminem egzaminu.
 • Osobie, która nie przystąpiła do egzaminu płatnego nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.

 

 

DROGA STUDENTKO / DROGI STUDENCIE – TO INFORMACJE WAŻNE DLA CIEBIE
PRZECZYTAJ ZANIM WYŚLESZ DO NAS PYTANIE

 

Terminy egzaminu płatnego w roku akademickim 2021/2022

SESJA ZIMOWA
język
egzamin B2
egzamin B2+
egzamin B2+
termin dodatkowy
zapisy
angielski
12.02.2022
13.02.2022
17.02.2022
10.01.2022 – 31.01.2022
niemiecki
14.02.2022
14.02.2022
17.02.2022
rosyjski
14.02.2022
14.02.2022
17.02.2022
francuski
14.02.2022
14.02.2022
17.02.2022
hiszpański
14.02.2022
14.02.2022
17.02.2022
włoski
14.02.2022
14.02.2022
17.02.2022
łaciński
14.02.2022
14.02.2022
17.02.2022
SESJA LETNIA
język
egzamin B2
egzamin B2+
egzamin B2+
termin dodatkowy
zapisy
angielski
02.07.2022
03.07.2022
07.07.2022
06.06.2022 – 19.06.2022
niemiecki
30.06.2022
30.06.2022
07.07.2022
rosyjski
30.06.2022
30.06.2022
07.07.2022
francuski
30.06.2022
30.06.2022
07.07.2022
hiszpański
30.06.2022
30.06.2022
07.07.2022
włoski
30.06.2022
30.06.2022
07.07.2022
łaciński
30.06.2022
30.06.2022
07.07.2022

 

* Termin dodatkowy przeznaczony jest jedynie dla studentów studiów jednolitych magisterskich prawa i psychologii, którzy muszą zdać dwa egzaminy płatne w jednej sesji, zarówno B2, jak i B2+ aby móc ukończyć studia

 

Pytania i wątpliwości prosimy kierować do następujących osób:

 • język angielski

mgr Karolina Mańczyk

karolina.manczyk@uwr.edu.pl

 • język niemiecki

mgr Dorota Snoch

dorota.snoch@uwr.edu.pl

 • języki romańskie

mgr Iwona Nowicka

iwona.nowicka@uwr.edu.pl

 • język rosyjski

mgr Wanda Męcińska-Kiedroń

wanda.mecinska-kiedron@uwr.edu.pl

 • język łaciński

mgr Dorota Kubica

dorota.kubica@uwr.edu.pl

 

OPIS EGZAMINU

 

EGZAMIN PŁATNY NA POZIOMIE B1

Część egzaminu Opis zadania Liczba punktów

Część ustna

Spontaniczna interakcja / dyskusja z egzaminatorem na wylosowany temat z zakresu materiału objętego programem na poziomie B1.

Przygotowany wcześniej referat na temat związany z zainteresowaniami lub referat na temat z programu B1. Referat powinien być gotowy do wygłoszenia z pamięci w chwili przystępowania do egzaminu.

Dłuższa wypowiedź na wylosowany temat (czas na przygotowanie maks. 10 minut).

20

20

20

Kryteria oceny - max. 60 pkt:

33-38pkt = dst, 39-44pkt = dst+, 45-50pkt = db, 51-55pkt = db+, 56-60pkt = bdb

Egzamin trwa max. 40 minut

Treści programowe

 

EGZAMIN PŁATNY NA POZIOMIE B2

Część egzaminu Opis zadania Liczba punktów

Część ustna

Spontaniczna interakcja / dyskusja z egzaminatorem na wylosowany temat z zakresu materiału objętego programem na poziomie B1 i B2.

Przygotowany wcześniej referat na temat z programu B2 (czas wygłoszenia referatu maks.10 minut). Referat powinien być gotowy do wygłoszenia z pamięci w chwili przystępowania do egzaminu.

Dłuższa wypowiedź na wylosowany temat (czas na przygotowanie maks. 10 minut).

20

20

20

Kryteria oceny - max. 60 pkt:

33-38pkt = dst, 39-44pkt = dst+, 45-50pkt = db, 51-55pkt = db+, 56-60pkt = bdb

Egzamin trwa max. 40 minut

Treści programowe

 

EGZAMIN PŁATNY NA POZIOMIE B2+

Część egzaminu Opis zadania Liczba punktów

Część ustna

Spontaniczna interakcja / dyskusja z egzaminatorem na wylosowany temat z zakresu materiału objętego programem na poziomie B2+.

Przygotowany wcześniej referat na temat związany z kierunkiem studiów (czas wygłoszenia referatu maks.10 minut). Referat powinien być gotowy do wygłoszenia z pamięci w chwili przystępowania do egzaminu.

Dłuższa wypowiedź na wylosowany temat (czas na przygotowanie maks. 10 minut).

20

20

20

Kryteria oceny - max. 60 pkt:

33-38pkt = dst, 39-44pkt = dst+, 45-50pkt = db, 51-55pkt = db+, 56-60pkt = bdb

Egzamin trwa max. 40 minut

Treści programowe