Certyfikat SPNJO UWr

Informacje ogólne

Terminy indywidualne


Certyfikat SPNJO UWr został odłożony w czasie ze względu na obecną sytuację.

W roku akademickim 2020/2021 SPNJO, zamiast Certyfikatu SPNJO UWr, przeprowadzi egzamin płatny według procedury dostosowanej do obecnych warunków. Egzamin online odbędzie się na platformie MS TEAMS.

OPIS EGZAMINU

Na egzamin mogą zapisać się jedynie studenci Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy:

  • nie uzyskali zaliczenia lektoratu,
  • nie uzyskali zwolnienia z uczestnictwa w lektoracie,
  • przerwali uczęszczanie na lektorat lub nie uczęszczali na lektorat, a zgodnie z programem studiów zobowiązani są do zdania egzaminu i uzyskania punktów ECTS w semestrze zimowym 2020/2021.

Student, po zdanym egzaminie, nie otrzyma Certyfikatu SPNJO UWr, jedynie zaświadczenie, które jest podstawą do wprowadzenia oceny z egzaminu do systemu USOS i przyznania należnych punktów ECTS.

UWAGA! Egzamin płatny na poziomie B2+ nie zwalnia z egzaminu na poziomie B2.

Studenci, którzy przystępują do dwóch egzaminów: na poziomie B2 i B2+, zapisują się TYLKO na egzamin na poziomie B2. Dopiero po zdaniu tego egzaminu będą mogli dopełnić dalszych formalności i przystąpić do egzaminu na poziomie B2+.

W sprawie szczegółów proszę kontaktować się z koordynatorami poszczególnych języków.

opis egzaminu


Zasady przystępowania do egzaminu płatnego na platformie MS TEAMS

Kandydat przystępujący do egzaminu płatnego powinien:

  • zapoznać się z formą egzaminu płatnego oraz zakresem materiału (treściami programowymi),
  • dokonać rejestracji przesyłając z poczty w domenie @uwr.edu.pl: skan dowodu wpłaty oraz skan lub wyraźne zdjęcie wypełnionego i odręcznie podpisanego formularza zgłoszenia na adres: egzamin.platny.spnjo@uwr.edu.pl w wyznaczonym terminie,
  • zgłosić się na egzamin punktualnie - włączyć kamerę i głośnik,
  • okazać dowód tożsamości ze zdjęciem przed kamerą.

Egzamin płatny z języka angielskiego 6 i 7 lutego 2021

Lista egzaminacyjna - plan egzaminu 6-7.02.2021.

WYNIKI EGZAMINU PŁATNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMACH B2 i B2+ 06-07.02.2021

Wyniki egzaminu zostaną wprowadzone do systemu USOS do końca sesji poprawkowej.

 

Terminy egzaminu płatnego

SESJA ZIMOWA
język
egzamin B2
egzamin B2+
egzamin B2+
termin dodatkowy
zapisy
angielski
06.02.2021
07.02.2021
11.02.2021
12.01.2021 – 01.02.2021
niemiecki
05.02.2021
05.02.2021
-
rosyjski
05.02.2021
05.02.2021
-
francuski
05.02.2021
05.02.2021
-
hiszpański
05.02.2021
05.02.2021
-
włoski
05.02.2021
05.02.2021
-
łaciński
05.02.2021
05.02.2021
-
SESJA LETNIA
język
egzamin B2
egzamin B2+
egzamin B2+
termin dodatkowy
zapisy
angielski
26.06.2021
27.06.2021
30.06.2021
07.06.2021 – 21.06.2021
niemiecki
23.06.2021
23.06.2021
-
rosyjski
23.06.2021
23.06.2021
-
francuski
23.06.2021
23.06.2021
-
hiszpański
23.06.2021
23.06.2021
-
włoski
23.06.2021
23.06.2021
-
łaciński
23.06.2021
23.06.2021
-
SESJA PORAWKOWA WRZEŚNIOWA
język
egzamin B2
egzamin B2+
egzamin B2+
termin dodatkowy
zapisy
angielski
04.09.2021
05.09.2021
08.09.2021
16.08.21 – 31.08.2021
niemiecki
07.09.2021
07.09.2021
-
rosyjski
07.09.2021
07.09.2021
-
francuski
07.09.2021
07.09.2021
-
hiszpański
07.09.2021
07.09.2021
-
włoski
07.09.2021
07.09.2021
-
łaciński
07.09.2021
07.09.2021
-

 

Zapisy będą prowadzone online.

Warunkiem zapisania się na egzamin jest przesłanie skanu dowodu wpłaty oraz wypełnienie stosownego formularza (→ formularz w Wordzie) na adres: egzamin.platny.spnjo@uwr.edu.pl.

Kandydat, który nie dopełnił formalności w terminie, nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

Opłata

  • Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego - 200 zł

Opłatę należy wpłacić na konto:

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

15 1090 2503 0000 0001 3349 6327

z adnotacją: imię i nazwisko uczestnika – egzamin końcowy płatny …poziom… język.

Powrót do góry

OPIS EGZAMINU

EGZAMIN PŁATNY NA POZIOMIE B1

rok akademicki 2020/2021

Część egzaminu Opis zadania Liczba punktów

Część ustna

Spontaniczna interakcja / dyskusja z egzaminatorem na wylosowany temat z zakresu materiału objętego programem na poziomie B1.

Przygotowany wcześniej referat na temat związany z zainteresowaniami lub referat na temat z programu B1.

Dłuższa wypowiedź na wylosowany temat (czas na przygotowanie maks. 10 minut).

20

20

20

Kryteria oceny - max. 60 pkt:

33-38pkt = dst, 39-44pkt = dst+, 45-50pkt = db, 51-55pkt = db+, 56-60pkt = bdb

Treści programowe

EGZAMIN PŁATNY NA POZIOMIE B2

rok akademicki 2020/2021

Część egzaminu Opis zadania Liczba punktów

Część ustna

Spontaniczna interakcja / dyskusja z egzaminatorem na wylosowany temat z zakresu materiału objętego programem na poziomie B1 i B2.

Przygotowany wcześniej referat na temat z programu B2 (czas wygłoszenia referatu maks.10 minut).

Dłuższa wypowiedź na wylosowany temat (czas na przygotowanie maks. 10 minut).

20

20

20

Kryteria oceny - max. 60 pkt:

33-38pkt = dst, 39-44pkt = dst+, 45-50pkt = db, 51-55pkt = db+, 56-60pkt = bdb

Treści programowe

EGZAMIN PŁATNY NA POZIOMIE B2+

rok akademicki 2020/2021

Część egzaminu Opis zadania Liczba punktów

Część ustna

Spontaniczna interakcja / dyskusja z egzaminatorem na wylosowany temat z zakresu materiału objętego programem na poziomie B2+.

Przygotowany wcześniej referat na temat związany z kierunkiem studiów (czas wygłoszenia referatu maks.10 minut).

Dłuższa wypowiedź na wylosowany temat (czas na przygotowanie maks. 10 minut).

20

20

20

Kryteria oceny - max. 60 pkt:

33-38pkt = dst, 39-44pkt = dst+, 45-50pkt = db, 51-55pkt = db+, 56-60pkt = bdb

Treści programowe

Powrót do góry