Harmonogram testów kwalifikacyjnych – studia stacjonarne

 

Testy kwalifikacyjne dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia wybranych kierunków (patrz: wymogi) odbędą się wg następującego harmonogramu:

Termin testu Termin zapisów
25 - 28 marca 2022 14 - 21 marca 2022

 

Do testu mogą przystąpić TYLKO studenci I roku następujących kierunków:

 • Kultura i Praktyka Tekstu: Twórcze Pisanie i Edytorstwo
 • Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
 • Filologia Polska
 • Filologia Klasyczna
 • Filologia Indyjska
 • Koreanistyka
 • Sinologia
 • Niderlandystyka
 • Archeologia
 • Historia
 • Praca socjalna
 • Socjologia
 • Socjologia ekonomiczna
 • Administracja
 • Criminal Justice – język inny niż angielski
 • Astronomia
 • Fizyka
 • Informatyka Stosowana i Systemy Pomiarowe
 • Chemia i Toksykologia Sądowa
 • Chemia – wszystkie specjalności
 • Biologia-wszystkie specjalności
 • Biologia człowieka
 • Mikrobiologia
 • Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
 • Ochrona Środowiska
 • Geologia

II roku:

 • Prawo

oraz I roku II stopnia:

 • Judaistyka

Testy odbywają się zdalnie.

W przypadku problemów technicznych w trakcie rozwiązywania testu proszę wysłać wiadomość na adres: pomoc@uwr.edu.pl

Przed przystąpieniem do testu student jest zobowiązany zapisać się poprzez odpowiedni formularz dostępny na stronie SPNJO (link aktywny w dniach zapisów).

Po zamknięciu zapisów linki do testów zostaną wysłane na adres „uwr.edu.pl” tylko tym studentom, którzy zapisali się przez formularz i mają prawo przystąpić do testu. Do testu można przystąpić tylko raz. Testy będą aktywne w podanych wyżej dniach.

Test trwa 100 minut i składa się ze 120 zadań. Student ma jedno podejście do testu.

Student zostaje zapisany do grupy na poziomie, na jaki się zakwalifikował, lecz nie niższym niż wymagany.