Harmonogram testów kwalifikacyjnych – studia stacjonarne

 

Testy kwalifikacyjne dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia wybranych kierunków (patrz: wymogi) odbędą się wg następującego harmonogramu:

Termin testu Termin zapisów
20 - 23 listopada 2021 8 - 16 listopada 2021

 

Do testu mogą przystąpić TYLKO studenci I roku następujących kierunków:

 • Bezpieczeństwo Narodowe
 • Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe
 • Anglistyka
 • Judaistyka
 • Dziedzictwo Kultury Materialnej
 • Historia Sztuki
 • Kulturoznawstwo
 • Militarioznawstwo
 • Muzykologia
 • Pedagogika
 • Pedagogika Specjalna
 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
 • Dyplomacja Europejska
 • Filozofia
 • Socjologia Grup Dyspozycyjnych
 • Stosunki Międzynarodowe
 • Ekonomia
 • BBA
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Indywidualne Studia Matematyczno-Informatyczne
 • Chemia Medyczna
 • Chemistry – studenci pochodzenia polskiego
 • Genetyka i biologia eksperymentalna
 • Geografia
 • Turystyka
 • Gospodarka przestrzenna
 • Inżynieria Geologiczna

oraz I roku II stopnia studiów:

 • Anglistyka
 • Filologia Klasyczna
 • Studia Śródziemnomorskie
 • Filologia Indyjska
 • Filologia Czeska
 • Filologia Rosyjska
 • Filologia Chorwacka z językiem serbskim
 • Filologia ukraińska-specjalność ukrainistyka
 • Global Communication

Testy odbywają się zdalnie.

W przypadku problemów technicznych w trakcie rozwiązywania testu proszę wysłać wiadomość na adres: pomoc@uwr.edu.pl

Przed przystąpieniem do testu student jest zobowiązany zapisać się poprzez odpowiedni formularz dostępny na stronie SPNJO (link aktywny w dniach zapisów).

Po zamknięciu zapisów linki do testów zostaną wysłane na adres „uwr.edu.pl” tylko tym studentom, którzy zapisali się przez formularz i mają prawo przystąpić do testu. Do testu można przystąpić tylko raz. Testy będą aktywne w podanych wyżej dniach.

Test trwa 100 minut i składa się ze 120 zadań. Student ma jedno podejście do testu.

Student zostaje zapisany do grupy na poziomie, na jaki się zakwalifikował, lecz nie niższym niż wymagany.