Opłaty - studia niestacjonarne

 

Płatności za powtarzanie lektoratu lub dodatkowe godziny są naliczane w systemie USOS.
 
Zarządzenia Nr 84/2019 z późn.zm. oraz Nr 144/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego określają obowiązujące zasady dotyczące opłat za powtarzanie/dodatkowe godziny lektoratu.
 
Student powtarzający semestr lektoratu lub wykupujący dodatkowe godziny, jest zobowiązany:
1. do zgłoszenia się do Sekretariatu SPNJO celem podpisania ANEKSU do Umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych w terminie od 01.03.2021, ale nie później niż do drugich zajęć,
2. do wniesienia opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla SPNJO w systemie USOSWeb w terminie wskazanym w ANEKSIE do umowy. Jest to konto inne niż wydziałowe.
 
Opłaty za zajęcia i egzaminy z języka obcego w przypadku studentów studiów niestacjonarnych:
• 360,00 zł - za powtarzany semestr z powodu uzyskania niezadowalających wyników w nauce oraz po wykorzystaniu limitu godzin (40 godzin w semestrze),
• 270,00 zł - za powtarzany semestr z powodu uzyskania niezadowalających wyników w nauce oraz po wykorzystaniu limitu godzin (30 godzin w semestrze),
• 180 zł - za powtarzany semestr z powodu uzyskania niezadowalających wyników w nauce oraz po wykorzystaniu limitu godzin (20 godzin w semestrze).