Opłaty - studia niestacjonarne

Studenci powtarzający semestr lektoratu lub wykupujący dodatkowe godziny

Zarządzenia Nr 84/2019 z późn.zm. oraz Nr 144/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego określają obowiązujące zasady dotyczące opłat za powtarzanie/dodatkowe godziny lektoratu.

Student powtarzający semestr lektoratu lub wykupujący dodatkowe godziny, jest zobowiązany:

  1. do zgłoszenia się do Sekretariatu SPNJO celem podpisania ANEKSU do Umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach niestacjonarnych w terminie od 07.10.2020 , ale nie później niż do drugich zajęć,
  2. do wniesienia opłaty na indywidualne konto wygenerowane dla SPNJO w systemie USOSWeb w terminie wskazanym w ANEKSIE do umowy.
    • Jest to konto inne niż wydziałowe!

Opłaty za zajęcia i egzaminy z języka obcego w przypadku studentów studiów niestacjonarnych:

  • 360,00 zł - za powtarzany semestr z powodu uzyskania niezadowalających wyników w nauce oraz po wykorzystaniu limitu godzin (40 godzin w semestrze),

  • 270,00 zł- za powtarzany semestr z powodu uzyskania niezadowalających wyników w nauce oraz po wykorzystaniu limitu godzin (30 godzin w semestrze),

  • 180 zł - za powtarzany semestr z powodu uzyskania niezadowalających wyników w nauce oraz po wykorzystaniu limitu godzin (20 godzin w semestrze).