Dodatkowy egzamin B2+

Studenci V roku Prawa , II roku LLM oraz II roku MME, II roku AIO, którzy

 • uzyskali zaliczenie poziomu B2+ na UWr, ale nie przystąpili do egzaminu w terminie,
 • zostali zwolnieni z uczestnictwa w lektoracie na podstawie Transcript of Records,
 • ukończyli 180h kurs języka obcego w Pracowni Nauczania Prawa w Językach Obcych na WPAE

mogą przystąpić do egzaminu końcowego na poziomie B2+ w piątek 22.05.2020.

W związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19 egzamin odbędzie się na platformie MS TEAMS.

Student jest zobowiązany:

 • zgłosić się na egzamin punktualnie
 • włączyć kamerę i mikrofon
 • okazać dowód tożsamości ze zdjęciem przed kamerą.
Opis egzaminu Treści programowe

Studenci zapisują się od 11.05.2020 do 18.05.2020 drogą mailową na podany adres:

Język angielski

→ LISTA STUDENTÓW PRZYSTEPUJĄCYCH DO EGZAMINU 22.05.2020

Zapisując się na egzamin student zobowiązany jest przesłać wypełnioną tabelkę:

Nazwisko Imię Numer indeksu Kierunek Rok Poziom, na którym student ma obowiązek zdać egzamin na swoim kierunku
          B2+

→ Tabelka w Wordzie.

Język niemiecki

Zapisując się na egzamin student zobowiązany jest przesłać wypełnioną tabelkę:

Nazwisko Imię Numer indeksu Kierunek Rok Poziom, na którym student ma obowiązek zdać egzamin na swoim kierunku
          B2+

→ Tabelka w Wordzie.

Języki romańskie

Zapisując się na egzamin student zobowiązany jest przesłać wypełnioną tabelkę:

Nazwisko i imię Numer indeksu Kierunek i rok studiów Język Poziom
        B2+

→ Tabelka w Wordzie.

Język rosyjski

Zapisując się na egzamin student zobowiązany jest przesłać wypełnioną tabelkę:

Nazwisko i imię Numer indeksu Kierunek i rok studiów Poziom, na którym student zdaje egzamin
      B2+

→ Tabelka w Wordzie.


OPIS EGZAMINU

EGZAMIN KOŃCOWY NA POZIOMIE B2+ w sesji letniej 2019/2020

Część egzaminu Opis zadania Liczba punktów
Część ustna

Przygotowany wcześniej referat na temat związany z kierunkiem studiów (czas wygłoszenia referatu maks.10 minut).

Dłuższa wypowiedź na zadany przez lektora temat związany ze studiowanym kierunkiem (czas na przygotowanie maks. 10 minut).

20

20

Kryteria oceny - max. 40 pkt:

22-25pkt = dst, 26-29pkt = dst+, 30-33pkt = db, 34-37pkt = db+, 38-40pkt = bdb

Treści programowe


Powrót do góry

Język angielski

W związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19 egzamin odbędzie się na platformie MS TEAMS.

Egzaminator będzie Państwa kolejno wywoływał do odpowiedzi.

Student jest zobowiązany:

 • zgłosić się na egzamin punktualnie - proszę mieć włączoną aplikację 15 minut przed wyznaczoną godziną,
 • włączyć kamerę i mikrofon,
 • okazać dowód tożsamości ze zdjęciem przed kamerą.

Due to the current situation with the COVID-19 outbreak the final exam will take place online on the MS TEAMS platform and has been reduced to an oral part only.

The examiner will call you to join the conversation in the due time.

Students are obliged to:

 • join the online exam meeting on time – please get ready to take the exam 15 minutes earlier,
 • turn both the camera and the microphone on,
 • present a valid photo ID to the camera for inspection.

LISTA STUDENTÓW PRZYSTEPUJĄCYCH DO EGZAMINU 22.05.2020

L. p.
Numer indeksu
Godzina egzaminu
1.
279394
14.00
2.
309473
12.00
3.
279298
12.00
4.
269460
12.30
5.
281989
12.30
6.
312340
13.00
7.
280790
13.00
8.
282541
17.00
9.
306898
13.30
10.
282412
14.00
11.
281386
15.00
12.
280947
15.30
13.
306928
13.30
14.
255407
16.00
15.
281374
16.30

Powrót do góry