Harmonogram testów kwalifikacyjnych
Studia niestacjonarne

 

Testy kwalifikacyjne dla studentów Anglistyki

 • I rok I stopień
 • I rok II stopień (tylko studenci, którzy NIE okazują się zdanym egzaminem na poziomie B2)
będą otwarte w dniach 02.10-04.10.2021
 
Testy odbywają się zdalnie.
 
 • Student rozwiązuje i przesyła test online, bez konieczności uprzedniej rejestracji i zapisów.
 • Student otwiera test korzystając z podanego linku – (linki z wykazem kierunków i języków zostaną umieszczone na tej stronie w tygodniu poprzedzającym termin testów)
 • Test trwa 100 minut i składa się ze 120 zadań. Student ma jedno podejście do testu.
 • Student zostaje zapisany do grupy na poziomie, na jaki się zakwalifikował.

Testy kwalifikacyjne dla studentów

 • Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna I rok I stopień
 • Komunikacja Wizerunkowa I rok I stopień
 • Filologia Germańska I rok I i II stopień
będą otwarte w dniach 09.10-11.10.2021
 
 • Testy odbywają się zdalnie.
 • Student rozwiązuje i przesyła test online, bez konieczności uprzedniej rejestracji i zapisów.
 • Student otwiera test korzystając z podanego linku – (linki z wykazem kierunków i języków zostaną umieszczone na tej stronie w tygodniu poprzedzającym termin testów)
 • Test trwa 100 minut i składa się ze 120 zadań. Student ma jedno podejście do testu.
 • Student zostaje zapisany do grupy na poziomie, na jaki się zakwalifikował.

 

Testy kwalifikacyjne dla studentów

 • Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe I stopień I rok
 • Filologia Polska I stopień I rok
 • Wydział Nauk Społecznych – wszystkie kierunki I stopień I rok
 • Pedagogika trzyletnia I stopień I rok
 • Pedagogika jednolita magisterska II rok
 • Kryminologia I stopień I rok
 • Prawo zaoczne jednolite magisterskie II rok
 • Prawo wieczorowe jednolite magisterskie II rok
 • Ekonomia I stopień I rok

odbędą się wg następującego harmonogramu:

Termin testu Termin zapisów
19.11 - 21.11.2021 od 08.11.2021 do 16.11.2021

 

Testy odbywają się zdalnie.

Przed przystąpieniem do testu student jest zobowiązany zapisać się poprzez odpowiedni formularz dostępny na stronie SPNJO (link aktywny w podanych dniach).

Po zamknięciu zapisów linki do testów zostaną wysłane na adres „uwr.edu.pl” tylko tym studentom, którzy zapisali się przez formularz i mają prawo przystąpić do testu. Do testu można przystąpić tylko raz.

Testy będą aktywne w podanych dniach.

Test trwa 100 minut i składa się ze 120 zadań i po tym czasie zamyka się automatycznie.

Student zostaje zapisany do grupy na poziomie, na jaki się zakwalifikował.

 

Testy kwalifikacyjne dla studentów

 • Psychologia wieczorowa jednolita magisterska I rok
 • Historia  I stopień I rok
 • Administracja zaoczna I stopień I rok

odbędą się wg następującego harmonogramu:

Termin testu Termin zapisów
25.03.2022 - 27.03.2022 od 14.03.2022 do 21.03.2022

 

Testy odbywają się zdalnie.

Przed przystąpieniem do testu student jest zobowiązany zapisać się poprzez odpowiedni formularz dostępny na stronie SPNJO (link aktywny w podanych dniach).

Po zamknięciu zapisów linki do testów zostaną wysłane na adres „uwr.edu.pl” tylko tym studentom, którzy zapisali się przez formularz i mają prawo przystąpić do testu. Do testu można przystąpić tylko raz.

Testy będą aktywne w podanych dniach.

Test trwa 100 minut i składa się ze 120 zadań i po tym czasie zamyka się automatycznie.

Student zostaje zapisany do grupy na poziomie, na jaki się zakwalifikował.