Warunki zwolnienia z rozmowy kwalifikującej

Student może być zwolniony z rozmowy kwalifikującej jeśli zdał egzamin w SPNJO na poziomie B2II lub jeśli może okazać honorowany przez SPNJO certyfikat na poziomie co najmniej B2.

W celu wpisania wyniku egzaminu na listę koordynatora:

a) studenci, którzy zdali egzamin w SPNJO na poziomie minimum B2 II lub będą zdawać egzamin w sesji zimowej 2021/2022, proszeni są o wypełnienie i przesłanie formularza + egzamin SPNJO (link czynny w terminach zapisów na rozmowę kwalifikującą);

b) studenci, którzy posiadają dokument zwalniający z egzaminu na poziomie min. B2 honorowany przez SPNJO (patrz wykaz na stronie SPNJO: Wykaz dokumentów zwalniających), proszeni są o wypełnienie i przesłanie formularza + certyfikat (link czynny w terminach zapisów na rozmowę kwalifikującą), do którego należy załączyć skan dokumentu zwalniającego.

Nazwiska studentów zwolnionych z rozmowy i oceny z egzaminu lub wystawione na podstawie certyfikatu zostaną umieszczone na zbiorczym protokole i przesłane koordynatorom.

Terminy zapisów – wypełnienia formularza:

Termin
Zapisy
I
30.11.2021-07.12.2021
II
11.01.2022-18.01.2022