LEKTORAT JĘZYKA NOWOŻYTNEGO - POZIOM B2+

Studia II stopnia 2021/22

Wydział Biotechnologii

Wydział Chemii

Wydział Filologiczny

Wydział Fizyki i Astronomii

Wydział Matematyki i Informatyki

Wydział Nauk Biologicznych

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Międzyobszarowe Studia Indywidualne

Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska


Powrót do góry

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII

Biotechnologia

Studenci Biotechnologii przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w trzecim semestrze (semestr zimowy 2022/2023). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium (język angielski zalecany przez Wydział).

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego.

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronach:

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.

Powrót do góry

Medical Biotechnology

Studenci Medical Biotechnology przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w trzecim semestrze (semestr zimowy 2022/2023). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium (język angielski zalecany przez Wydział).

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego.

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronach:

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.

Powrót do góry

WYDZIAŁ CHEMII

Chemia

Studenci kierunku Chemia przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego (angielski, niemiecki, francuski) na poziomie B2+ w drugim semestrze (semestr letni 2021/2022). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego.

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.

Powrót do góry

Chemia Medyczna

Studenci kierunku Chemia Medyczna przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w czwartym semestrze (semestr letni 2022/2023). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego.

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.

Powrót do góry

Chemia i Toksykologia Sądowa

Studenci kierunku Chemia i Toksykologia Sądowa przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w czwartym semestrze (semestr letni 2022/2023). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego.

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.

Powrót do góry

Advanced Synthesis in Chemistry

Studenci Advanced Synthesis in Chemistry przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w drugim semestrze (semestr letni 2021/2022). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego.

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.

Powrót do góry

Advanced Synthesis in Chemistry - English

The 1st year full-time students of Advanced Synthesis in Chemistry are required to attend the course at B2+ level in the second semester (summer term 2021/2022).

Students do not take any placement test, they will be informed how to sign up for the course in January 2022.

Powrót do góry

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Antropologia Literatury, Filmu i Teatru

Studenci Antropologii Literatury, Filmu i Teatru przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w drugim semestrze (semestr letni 2021/2022). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego.

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronach:

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (→ wykaz dokumentów zwalniających).

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu do kierowników zespołów językowych (zob. konsultacje) przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.

Powrót do góry

Communication Management, Journalism and Social Communication

Polscy studenci Communication Management oraz Journalism and Social Communication przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego w pierwszym semestrze (semestr zimowy 2021/2022).

Studenci zobowiązani są do zaliczenia jednego semestru lektoratu języka obcego na dowolnym poziomie oraz zdania egzaminu na tym poziomie.

Studenci mogą zapisać się na lektorat na poziomie A1 I w terminie podanym na stronie SPNJO (→ Zapisy uzupełniające na lektoraty) lub przystąpić do testu kwalifikacyjnego z języka innego niż angielski.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego online w dniu 30.09.2021 do godz.23.59. Student ma obowiązek wypełnić test SAMODZIELNIE.

Testy odbywają się bez uprzednich zapisów i konieczności rejestracji konta w SPNJO. Linki do formularzy z testami zostaną umieszczone na stronie SPNJO.

Po napisaniu testu kwalifikacyjnego studenci zostaną przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie. Listy studentów i WYKAZ GRUP dla kierunków, które zgodnie z programem rozpoczynają lektorat w pierwszym semestrze ukażą się na stronie SPNJO w kafelku WYKAZ GRUP przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022.

Powrót do góry

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Komunikacja Wizerunkowa

Studenci przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022, którzy zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w pierwszym semestrze (semestr zimowy 2021/2022).

Studenci proszeni są o zapisanie się na lektorat w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie: 20.09.2021 – 30.09.2021 do godz.23.59.

Studenci, którzy zostaną przyjęci po tym terminie proszeni są o kontakt mailowy z kierownikami zespołów językowych w celu zapisania się na lektorat:

Wyboru języka nowożytnego dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

UWAGA! Studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie: Lektoraty - studia stacjonarne

Instrukcja dla studenta określająca sposób zapisów na lektoraty na poziomie B2+:

 • Student wchodzi na stronę USOS UL: https://zapisy.uni.wroc.pl (jest to jedyna możliwość zapisania się na lektorat B2+)
 • Loguje się na stronie – ten sam login i hasło co do USOSWeb [otwiera się okienko z widokiem ‘Twój koszyk’ – jest to tabela z informacją m.in. o wydanych dotąd żetonach, liczbą pozostałych żetonów, itd.]
 • Przechodzi do zakładki ‘Rejestracje’ (60 żetonów przypada dla B2+)
 • Student wybiera kolejno: turę > grupę przedmiotów > przedmiot > grupę, do której chce się zapisać (opis grupy pokaże się po najechaniu na nią kursorem myszki lub jako ‘Dodatkowa informacja” po kliknięciu na nią; będzie tam informacja o kierunku/kierunkach, z których studenci mogą się zapisać do danej grupy)
 • Student zapisuje się do wybranej grupy poprzez dodanie jej do ‘Koszyka’ [dodane do koszyka = zapisanie do grupy]
 • Po migracji danych student będzie widoczny w grupie w USOSWeb.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium (→ Wykaz dokumentów zwalniających) nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium i nie zapisują się na lektorat na poziomie B2+

Ci studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego.

Powrót do góry

Filologia Polska

Studenci Filologii Polskiej, którzy zgodnie z programem studiów uczęszczają na lektorat na poziomie B2+ w semestrze 3 (semestr zimowy 2022/2023) zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego.

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronach:

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (→ Wykaz dokumentów zwalniających)

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu w godzinach konsultacji do kierowników zespołów językowych przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.

Powrót do góry

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo, Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe

 • Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo semestr 2 lub 3,
 • Publikowanie cyfrowe i sieciowe semestr 2 lub 3.

Studenci, którzy zgodnie z programem studiów uczęszczają na lektorat na poziomie B2+ w semestrze 2 (letnim 2021/2022) lub 3 (zimowym 2022/2023) zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego.

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronach:

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (→ Wykaz dokumentów zwalniających)

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu w godzinach konsultacji do kierowników zespołów językowych przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.

Powrót do góry

Filologia Germańska

Na studiach stacjonarnych II stopnia lektorat języka obcego nowożytnego, innego niż stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności, prowadzi do uzyskania umiejętności językowych na poziomie B2 I (poziom minimalny), B2 II lub B2+ (poziom maksymalny).

Studenci, którzy w trakcie studiów I stopnia na UWr, zdali egzamin na poziomie B2 II i chcą kontynuować naukę tego samego języka, powinni zapisać się na lektorat na poziomie B2+.

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na UWr i zdali egzamin na poziomie B2 II, ale chcieliby wybrać lektorat innego języka oraz absolwenci innej uczelni zobowiązani są przystąpić do testu kwalifikacyjnego online w dniu 30.09.2021 do godz.23.59. Test należy wypełnić SAMODZIELNIE.

Testy odbywają się bez uprzednich zapisów i konieczności rejestracji konta w SPNJO. Linki do formularzy z testami zostaną umieszczone na stronie SPNJO.

Po napisaniu testu kwalifikacyjnego studenci zostaną przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie. Listy studentów i wykaz grup dla kierunków, które zgodnie z programem rozpoczynają lektorat w pierwszym semestrze ukażą się na stronie SPNJO w kafelku WYKAZ GRUP przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022.

LEKTORAT JĘZYKA NOWOŻYTNEGO - POZIOM B2+

Studenci przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022, którzy zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w pierwszym semestrze (semestr zimowy 2021/2022) proszeni są o zapisanie się na lektorat w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie: 20.09.2021 – 30.09.2021 do godz.23.59.

Studenci, którzy zostaną przyjęci po tym terminie proszeni są o kontakt mailowy z kierownikami zespołów językowych w celu zapisania się na lektorat:

Wyboru języka nowożytnego dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

UWAGA! Studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie: Lektoraty - studia stacjonarne

Instrukcja dla studenta określająca sposób zapisów na lektoraty na poziomie B2+:

 • Student wchodzi na stronę USOS UL: https://zapisy.uni.wroc.pl (jest to jedyna możliwość zapisania się na lektorat B2+)
 • Loguje się na stronie – ten sam login i hasło co do USOSWeb [otwiera się okienko z widokiem ‘Twój koszyk’ – jest to tabela z informacją m.in. o wydanych dotąd żetonach, liczbą pozostałych żetonów, itd.]
 • Przechodzi do zakładki ‘Rejestracje’ (60 żetonów przypada dla B2+)
 • Student wybiera kolejno: turę > grupę przedmiotów > przedmiot > grupę, do której chce się zapisać (opis grupy pokaże się po najechaniu na nią kursorem myszki lub jako ‘Dodatkowa informacja” po kliknięciu na nią; będzie tam informacja o kierunku/kierunkach, z których studenci mogą się zapisać do danej grupy)
 • Student zapisuje się do wybranej grupy poprzez dodanie jej do ‘Koszyka’ [dodane do koszyka = zapisanie do grupy]
 • Po migracji danych student będzie widoczny w grupie w USOSWeb.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium (→ Wykaz dokumentów zwalniających) nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium i nie zapisują się na lektorat na poziomie B2+

Ci studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego.

Powrót do góry

Filologia Klasyczna, Studia Śródziemnomorskie, Filologia Indyjska

Lektorat języka obcego, innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów na studiach stacjonarnych II stopnia na poniższych kierunkach:

 • Filologia Klasyczna
 • Studia Śródziemnomorskie
 • Filologia Indyjska

Studenci zgodnie z programem studiów będą uczęszczali na lektorat na poziomie B2 I , B2 II lub B2+ w semestrze 4 (semestr letni 2022/2023). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w terminie późniejszym.

Na studiach stacjonarnych II stopnia lektorat języka obcego nowożytnego, innego niż stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności, prowadzi do uzyskania umiejętności językowych na poziomie B2 I (poziom minimalny), B2 II lub B2+ (poziom maksymalny).

Studenci, którzy w trakcie studiów I stopnia na UWr, zdali egzamin na poziomie B2 II i chcą kontynuować naukę tego samego języka, są zobowiązani zapisać się na lektorat na poziomie B2+.

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na UWr i zdali egzamin na poziomie B2 II, ale chcieliby wybrać lektorat innego języka oraz absolwenci innej uczelni zobowiązani są przystąpić do testu kwalifikacyjnego w trzecim semestrze.

Powrót do góry

FILOLOGIA UKRAIŃSKA, Specjalność Filologia Ukraińska z Językiem Angielskim

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Filologia Ukraińska, Specjalność Filologia Ukraińska z Językiem Angielskim przyjęci na studia w roku 2021/2022 uczęszczają na zajęcia z PNJA w Instytucie Filologii Angielskiej.

Powrót do góry

Filologia Czeska, Filologia Chorwacka z Językiem Serbskim, Filologia Rosyjska, Filologia Ukraińska, Specjalność Ukrainistyka

Studenci Filologii Czeskiej, Filologii Chorwackiej z Językiem Serbskim, Filologii Rosyjskiej, Filologii Ukraińskiej, Specjalność Ukrainistyka zgodnie z programem studiów będą uczęszczali na lektorat na poziomie B2 I , B2 II lub B2+ w semestrze 4 (semestr letni 2022/2023). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w terminie późniejszym.

Na studiach stacjonarnych II stopnia lektorat języka obcego nowożytnego, innego niż stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności, prowadzi do uzyskania umiejętności językowych na poziomie B2 I (poziom minimalny), B2II lub B2+ (poziom maksymalny).

Studenci, którzy w trakcie studiów I stopnia na UWr, zdali egzamin na poziomie B2II i chcą kontynuować naukę tego samego języka, są zobowiązani zapisać się na lektorat na poziomie B2+.

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na UWr i zdali egzamin na poziomie B2 II, ale chcieliby wybrać lektorat innego języka oraz absolwenci innej uczelni zobowiązani są przystąpić do testu kwalifikacyjnego w trzecim semestrze.

Powrót do góry

Anglistyka

Lektorat języka obcego, innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów.

Studenci Anglistyki zgodnie z programem studiów będą uczęszczali na lektorat na poziomie B2 I, B2 II lub B2+ w semestrze 2.

Studenci realizują lektorat języka niemieckiego w Instytucie Filologii Angielskiej.

Jeżeli studenci wybiorą jeden z języków romańskich lub język rosyjski, będą oni realizowali lektorat w Studium Praktycznej Nauki języków Obcych.

Na studiach stacjonarnych II stopnia lektorat języka obcego nowożytnego, innego niż stanowiący główny przedmiot studiów, prowadzi do uzyskania umiejętności językowych na poziomie B2 I (poziom minimalny), B2 II lub B2+ (poziom maksymalny).

Studenci, którzy w trakcie studiów I stopnia na UWr, zdali egzamin na poziomie B2 II i chcą kontynuować naukę tego samego języka, powinni zapisać się na lektorat na poziomie B2+. Studenci zostaną poinformowani o terminie zapisów w styczniu 2022.

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na UWr i zdali egzamin na poziomie B2 II , ale chcieliby wybrać lektorat innego języka (francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski) oraz absolwenci innej uczelni zobowiązani są przystąpić do testu kwalifikacyjnego. Studenci zostaną poinformowani o terminie testów w listopadzie 2021 roku.

Powrót do góry

Anglistyka, Specjalność Empirical and Theoretical Linguistics (studia w języku angielskim)

Lektorat języka obcego, innego niż język stanowiący główny przedmiot studiów.

Studenci Anglistyki, Specjalności Empirical and Theoretical Linguistics zgodnie z programem studiów będą uczęszczali na lektorat na poziomie B2 I, B2 II lub B2+ w semestrze 3.

Studenci realizują lektorat języka niemieckiego w Instytucie Filologii Angielskiej.

Jeżeli wybiorą jeden z języków romańskich lub język rosyjski będą realizowali lektorat w Studium Praktycznej Nauki języków Obcych.

Na studiach stacjonarnych II stopnia lektorat języka obcego nowożytnego, innego niż stanowiący główny przedmiot studiów, prowadzi do uzyskania umiejętności językowych na poziomie B2 I (poziom minimalny), B2 II lub B2+ (poziom maksymalny).

Studenci, którzy w trakcie studiów I stopnia na UWr, zdali egzamin na poziomie B2 II i chcą kontynuować naukę tego samego języka, są zobowiązani zapisać się na lektorat na poziomie B2+. Studenci zostaną poinformowani o terminie zapisów w terminie późniejszym.

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na UWr i zdali egzamin na poziomie B2 II , ale chcieliby wybrać lektorat innego języka (francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski) oraz absolwenci innej uczelni zobowiązani są przystąpić do testu kwalifikacyjnego.

Studenci będą mogli przystąpić do testu w marcu-maju 2022 roku.

Powrót do góry

Judaistyka

Studenci Judaistyki zgodnie z programem studiów będą uczęszczali na lektorat na poziomie B2 I , B2 II lub B2+ w semestrze 3 (semestr zimowy 2022/2023).

Na studiach stacjonarnych drugiego stopnia lektorat języka obcego nowożytnego, innego niż stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności, prowadzi do uzyskania umiejętności językowych na poziomie B2 I (poziom minimalny), B2 II lub B2+ (poziom maksymalny).

Studenci, którzy w trakcie studiów I stopnia na UWr, zdali egzamin na poziomie B2 II i chcą kontynuować naukę tego samego języka, są zobowiązani zapisać się na lektorat na poziomie B2+. Studenci zostaną poinformowani o terminie zapisów w maju 2022 roku.

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na UWr i zdali egzamin na poziomie B2 II, ale chcieliby wybrać lektorat innego języka oraz absolwenci innej uczelni zobowiązani są przystąpić do testu kwalifikacyjnego w drugim semestrze. Studenci zostaną poinformowani o terminie testów w marcu-kwietniu 2022 roku.

Powrót do góry

Niderlandystyka

Na studiach stacjonarnych II stopnia lektorat języka obcego nowożytnego, innego niż stanowiący główny przedmiot studiów dla określonej specjalności, prowadzi do uzyskania umiejętności językowych na poziomie B2 I (poziom minimalny), B2 II lub B2+ (poziom maksymalny).

Studenci, którzy w trakcie studiów I stopnia na UWr, zdali egzamin na poziomie B2 II i chcą kontynuować naukę tego samego języka, powinni zapisać się na lektorat na poziomie B2+.

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na UWr i zdali egzamin na poziomie B2 II, ale chcieliby wybrać lektorat innego języka oraz absolwenci innej uczelni zobowiązani są przystąpić do testu kwalifikacyjnego online w dniu 30.09.2021 do godz.23.59. Test należy wypełnić SAMODZIELNIE.

Testy odbywają się bez uprzednich zapisów i konieczności rejestracji konta w SPNJO. Linki do formularzy z testami zostaną umieszczone na stronie SPNJO.

Po napisaniu testu kwalifikacyjnego studenci zostaną przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie. Listy studentów i wykaz grup dla kierunków, które zgodnie z programem rozpoczynają lektorat w pierwszym semestrze ukażą się na stronie SPNJO w kafelku WYKAZ GRUP przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022.

LEKTORAT JĘZYKA NOWOŻYTNEGO - POZIOM B2+

Studenci przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022, którzy zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w pierwszym semestrze (semestr zimowy 2021/2022) proszeni są o zapisanie się na lektorat w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie: 20.09.2021 – 30.09.2021 do godz.23.59.

Studenci, którzy zostaną przyjęci po tym terminie proszeni są o kontakt mailowy z kierownikami zespołów językowych w celu zapisania się na lektorat:

Wyboru języka nowożytnego dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

UWAGA! Studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie: Lektoraty - studia stacjonarne

Instrukcja dla studenta określająca sposób zapisów na lektoraty na poziomie B2+:

 • Student wchodzi na stronę USOS UL: https://zapisy.uni.wroc.pl (jest to jedyna możliwość zapisania się na lektorat B2+)
 • Loguje się na stronie – ten sam login i hasło co do USOSWeb [otwiera się okienko z widokiem ‘Twój koszyk’ – jest to tabela z informacją m.in. o wydanych dotąd żetonach, liczbą pozostałych żetonów, itd.]
 • Przechodzi do zakładki ‘Rejestracje’ (60 żetonów przypada dla B2+)
 • Student wybiera kolejno: turę > grupę przedmiotów > przedmiot > grupę, do której chce się zapisać (opis grupy pokaże się po najechaniu na nią kursorem myszki lub jako ‘Dodatkowa informacja” po kliknięciu na nią; będzie tam informacja o kierunku/kierunkach, z których studenci mogą się zapisać do danej grupy)
 • Student zapisuje się do wybranej grupy poprzez dodanie jej do ‘Koszyka’ [dodane do koszyka = zapisanie do grupy]
 • Po migracji danych student będzie widoczny w grupie w USOSWeb.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium (→ Wykaz dokumentów zwalniających) nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium i nie zapisują się na lektorat na poziomie B2+

Ci studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego.

Powrót do góry

WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII

Wydział Fizyki i Astronomii

Studenci Wydziału Fizyki i Astronomii zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w pierwszym semestrze (semestr zimowy 2021/2022).

Studenci proszeni są o zapisanie się na lektorat w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie: 20.09.2021 – 30.09.2021 do godz.23.59.

Wyboru języka nowożytnego dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

UWAGA! Studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie: Lektoraty - studia stacjonarne

Instrukcja dla studenta określająca sposób zapisów na lektoraty na poziomie B2+:

 • Student wchodzi na stronę USOS UL: https://zapisy.uni.wroc.pl (jest to jedyna możliwość zapisania się na lektorat B2+)
 • Loguje się na stronie – ten sam login i hasło co do USOSWeb [otwiera się okienko z widokiem ‘Twój koszyk’ – jest to tabela z informacją m.in. o wydanych dotąd żetonach, liczbą pozostałych żetonów, itd.]
 • Przechodzi do zakładki ‘Rejestracje’ (60 żetonów przypada dla B2+)
 • Student wybiera kolejno: turę > grupę przedmiotów > przedmiot > grupę, do której chce się zapisać (opis grupy pokaże się po najechaniu na nią kursorem myszki lub jako ‘Dodatkowa informacja” po kliknięciu na nią; będzie tam informacja o kierunku/kierunkach, z których studenci mogą się zapisać do danej grupy)
 • Student zapisuje się do wybranej grupy poprzez dodanie jej do ‘Koszyka’ [dodane do koszyka = zapisanie do grupy]
 • Po migracji danych student będzie widoczny w grupie w USOSWeb.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium (→ Wykaz dokumentów zwalniających) nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium i nie zapisują się na lektorat na poziomie B2+

Ci studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego.

Powrót do góry

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Matematyka, Informatyka, Data Science

Studenci kierunków II stopnia

 • Matematyki (angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, rosyjski),
 • Informatyki (angielski),
 • Data Science (angielski)

przyjęci na I rok studiów stacjonarnych w roku 2021/2022 mogą uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w pierwszym semestrze (semestr zimowy 2021/2022).

Studenci proszeni są o zapisanie się na lektorat w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie: 20.09.2021 – 30.09.2021 do godz.23.59.

Wyboru języka nowożytnego dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

UWAGA! Studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie: Lektoraty - studia stacjonarne

Instrukcja dla studenta określająca sposób zapisów na lektoraty na poziomie B2+:

 • Student wchodzi na stronę USOS UL: https://zapisy.uni.wroc.pl (jest to jedyna możliwość zapisania się na lektorat B2+)
 • Loguje się na stronie – ten sam login i hasło co do USOSWeb [otwiera się okienko z widokiem ‘Twój koszyk’ – jest to tabela z informacją m.in. o wydanych dotąd żetonach, liczbą pozostałych żetonów, itd.]
 • Przechodzi do zakładki ‘Rejestracje’ (60 żetonów przypada dla B2+)
 • Student wybiera kolejno: turę > grupę przedmiotów > przedmiot > grupę, do której chce się zapisać (opis grupy pokaże się po najechaniu na nią kursorem myszki lub jako ‘Dodatkowa informacja” po kliknięciu na nią; będzie tam informacja o kierunku/kierunkach, z których studenci mogą się zapisać do danej grupy)
 • Student zapisuje się do wybranej grupy poprzez dodanie jej do ‘Koszyka’ [dodane do koszyka = zapisanie do grupy]
 • Po migracji danych student będzie widoczny w grupie w USOSWeb.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium (→ Wykaz dokumentów zwalniających) nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium i nie zapisują się na lektorat na poziomie B2+

Ci studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego.

Powrót do góry

Data Science - English

MODERN LANGUAGE COURSES - LEVEL B2+

Data Science students are required to attend the course at B2+ level in the first semester (winter term 2021/2022). The students are requested to sign up for the language course at USOS UL (see instructions below) between 20.09.2021 and 30.09.2021. The system closes at 11.59pm.

The choice of the modern language is made by the student within the organizational capacity of the Foreign Languages Centre (FLC).

Students do not take any placement/level test.

How to enroll on the B2+ course

 • enter: https://zapisy.uni.wroc.pl (this is the only option to sign up for level B2+ courses),
 • log onto the website - same login and password as for USOSWeb [your 'registration cart' appears - this is a chart with information including: tokens spent, the number of remaining tokens, etc.],
 • go to the 'registrations' tab (60 tokens are required for level B2+),
 • consecutively select: 'Tura' > 'Name of course group' > 'Course name' > 'Group' you want to sign up for (the group description will appear once you scroll over it with the cursor or as 'additional information' once you click on it,
 • enroll for the group you have selected by adding it to your 'registration cart' [adding to cart = signing up for the group],
 • after data migration your name will be visible in the group at USOSWeb.

The students who submit an international language certificate, or another document confirming their language proficiency at C1 or C2, accepted by the Foreign Languages Centre (FLC) can be exempt from the B2+ course.They are requested to contact the coordinators of the language sections during their office hours.

Powrót do góry

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH

Biologia

Studenci Biologii przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w pierwszym semestrze (semestr zimowy 2021/2022).

Studenci proszeni są o zapisanie się na lektorat w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie: 20.09.2021 – 30.09.2021 do godz.23.59.

Wyboru języka nowożytnego dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium (język angielski zalecany przez Wydział).

UWAGA! Studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronach:

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium (→ Wykaz dokumentów zwalniających) nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium i nie zapisują się na lektorat na poziomie B2+

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu do kierowników zespołów językowych w trakcie semestru zimowego w godzinach konsultacji, w celu przepisania oceny.

Instrukcja dla studenta określająca sposób zapisów na lektoraty na poziomie B2+:

 • Student wchodzi na stronę USOS UL: https://zapisy.uni.wroc.pl (jest to jedyna możliwość zapisania się na lektorat B2+)
 • Loguje się na stronie – ten sam login i hasło co do USOSWeb [otwiera się okienko z widokiem ‘Twój koszyk’ – jest to tabela z informacją m.in. o wydanych dotąd żetonach, liczbą pozostałych żetonów, itd.]
 • Przechodzi do zakładki ‘Rejestracje’ (60 żetonów przypada dla B2+)
 • Student wybiera kolejno: turę > grupę przedmiotów > przedmiot > grupę, do której chce się zapisać (opis grupy pokaże się po najechaniu na nią kursorem myszki lub jako ‘Dodatkowa informacja” po kliknięciu na nią; będzie tam informacja o kierunku/kierunkach, z których studenci mogą się zapisać do danej grupy)
 • Student zapisuje się do wybranej grupy poprzez dodanie jej do ‘Koszyka’ [dodane do koszyka = zapisanie do grupy]
 • Po migracji danych student będzie widoczny w grupie w USOSWeb.

Powrót do góry

Genetyka i Biologia Eksperymentalna

Studenci Genetyki i Biologii Eksperymentalnej przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w drugim semestrze (semestr letni 2021/2022). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium (język angielski zalecany przez Wydział).

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego.

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronach:

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (→ Wykaz dokumentów zwalniających)

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu w godzinach konsultacji do kierowników zespołów językowych przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.

Powrót do góry

Mikrobiologia

Studenci Mikrobiologii przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w drugim semestrze (semestr letni 2021/2022). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium (język angielski zalecany przez Wydział).

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego.

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronach:

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (→ Wykaz dokumentów zwalniających)

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu w godzinach konsultacji do kierowników zespołów językowych przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.

Powrót do góry

Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym

Studenci Zarządzania Środowiskiem Przyrodniczym przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w trzecim semestrze (semestr zimowy 2022/2023). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium (język angielski zalecany przez Wydział).

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego.

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronach:

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (→ Wykaz dokumentów zwalniających)

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu w godzinach konsultacji do kierowników zespołów językowych przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.

Powrót do góry

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Studenci WNHP I roku II stopnia studiów stacjonarnych zgodnie z programem studiów uczęszczają na lektorat na poziomie B2+ w semestrze 2 lub 3. Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego.

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci, którzy wybiorą jeden z języków romańskich lub język rosyjski i chcieliby uczęszczać na lektorat w pierwszym semestrze proszeni są o skontaktowanie się z kierownikami zespołów językowych.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronach:

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (→ Wykaz dokumentów zwalniających)

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu w godzinach konsultacji do kierowników zespołów językowych przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.

Powrót do góry

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Bezpieczeństwo Międzynarodowe, Stosunki Międzynarodowe

Studenci Bezpieczeństwa Międzynarodowego oraz Stosunków Międzynarodowych przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 będą uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w trzecim semestrze (semestr zimowy 2022/2023). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego.

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronach:

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (→ Wykaz dokumentów zwalniających)

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu w godzinach konsultacji do kierowników zespołów językowych przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.

Powrót do góry

Socjologia

Studenci Socjologii przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w trzecim semestrze (semestr zimowy 2022/2023). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego.

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronach:

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (→ Wykaz dokumentów zwalniających)

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu w godzinach konsultacji do kierowników zespołów językowych przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.

Powrót do góry

Europeistyka, Praca Socjalna, Socjologia Grup Dyspozycyjnych, Socjologia Ekonomiczna

Studenci na kierunkach:

 • Europeistyka,
 • Praca Socjalna,
 • Socjologia Grup Dyspozycyjnych,
 • Socjologia Ekonomiczna

przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w czwartym semestrze (semestr letni 2022/2023). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego.

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronach:

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (→ Wykaz dokumentów zwalniających)

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu w godzinach konsultacji do kierowników zespołów językowych przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.

Powrót do góry

Dyplomacja Europejska

Studenci Dyplomacji Europejskiej przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 zgodnie z programem studiów mogą uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w trzecim lub czwartym semestrze. Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego.

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronach:

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (→ Wykaz dokumentów zwalniających)

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu w godzinach konsultacji do kierowników zespołów językowych przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.

Powrót do góry

Filozofia

Studenci Filozofii przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w drugim semestrze (semestr letni 2021/2022) lub w trzecim semestrze (semestr zimowy 2022/2023). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego.

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Powrót do góry

Global Communication

Polscy studenci Global Communication przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego w drugim semestrze (semestr letni 2021/2022).

Studenci zobowiązani są do zaliczenia jednego semestru (60 godzin) lektoratu języka obcego na dowolnym poziomie oraz zdania egzaminu na tym poziomie.

 1. Studenci mogą zapisać się na lektorat na poziomie A1 I - terminy zapisów zostaną podane w styczniu.
 2. Studenci mogą zapisać się na poziom B2+ z języka angielskiego lub innego, który bardzo dobrze znają - terminy zapisów zostaną podane później.
 3. Studenci mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z jednego z języków z oferty SPNJO w listopadzie. Termin testu i zapisów zostanie podany później.

Powrót do góry

Politologia

Studenci Politologii przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 zgodnie z programem studiów będą uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w drugim, trzecim lub czwartym semestrze. Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego.

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronach:

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (→ Wykaz dokumentów zwalniających)

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu w godzinach konsultacji do kierowników zespołów językowych przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.

Powrót do góry

Socjologia, specjalność Intercultural Mediation

Studenci Socjologii , specjalność Intercultural Mediation przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 będą uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w drugim semestrze (semestr letni 2021/2022). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego.

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronach:

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (→ Wykaz dokumentów zwalniających)

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu w godzinach konsultacji do kierowników zespołów językowych przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.

Powrót do góry

Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa

Studenci Zarządzania Bezpieczeństwem Państwa przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 mogą uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w drugim, trzecim lub czwartym semestrze. Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego.

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronach:

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (→ Wykaz dokumentów zwalniających)

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu w godzinach konsultacji do kierowników zespołów językowych przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.

Powrót do góry

Zarządzanie Projektami Społecznymi

Studenci Zarządzania Projektami Społecznymi przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 będą uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w drugim lub trzecim semestrze. Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego.

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronach:

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (→ Wykaz dokumentów zwalniających)

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu w godzinach konsultacji do kierowników zespołów językowych przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.

Powrót do góry

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

Geografia, Geografia, specjalność Tourism and Hospitality, Gospodarka Przestrzenna, Turystyka

Studenci kierunków:

 • Geografia,
 • Geografia, specjalność Tourism and Hospitality,
 • Gospodarka Przestrzenna,
 • Turystyka

przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w drugim semestrze (semestr letni 2021/2022). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego.

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronach:

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (→ Wykaz dokumentów zwalniających)

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu w godzinach konsultacji do kierowników zespołów językowych przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.

Powrót do góry

Geologia

Studenci Geologii przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w trzecim semestrze (semestr zimowy 2022/2023). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego.

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronach:

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (→ Wykaz dokumentów zwalniających)

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu w godzinach konsultacji do kierowników zespołów językowych przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.

Powrót do góry

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII

Administracja

Studenci Administracji przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w drugim semestrze (semestr letni 2021/2022). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego.

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (→ Wykaz dokumentów zwalniających)

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu w godzinach konsultacji do kierowników zespołów językowych przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.

Powrót do góry

Ekonomia

Studenci Ekonomii przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w drugim semestrze (semestr letni 2021/2022). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego.

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (→ Wykaz dokumentów zwalniających)

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu w godzinach konsultacji do kierowników zespołów językowych przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.

Powrót do góry

AIO, LLM, MME

Studenci studiów w języku angielskim przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+:

 • AIO w drugim semestrze (semestr letni 2021/2022)
 • LLM w trzecim semestrze (semestr zimowy 2022/2023)
 • MME w trzecim semestrze (semestr zimowy 2022/2023) lub w czwartym semestrze (semestr letni 2022/2023)

Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Student dokonuje wyboru języka nowożytnego w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia nie przystępują do testu kwalifikacyjnego z języka obcego.

Grupy na poziomie B2+ zostaną utworzone na podstawie zapisów na wybrany język.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami w zakładce Lektoraty.

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (→ Wykaz dokumentów zwalniających)

Studenci proszeni są o zgłoszenie się z oryginałem certyfikatu w godzinach konsultacji do kierowników zespołów językowych przed terminem zapisów na lektorat na danym kierunku w celu przepisania oceny.

Powrót do góry

AIO, LLM, MME

MODERN LANGUAGE COURSES - LEVEL B2+

The 1st year full-time students will attend the course at B2+ level in the following terms:

 • AIO Administration in International Organizations second semester (summer term 2021/2022).
  • Students do not take any placement test, they will be informed how to sign up for the course in January 2022.
 • LLM International and European Law third semester (winter term 2022/2023).
  • Students do not take any placement test, they will be informed how to sign up for the course in May 2022.
 • MME Master Managerial Economics third semester (winter term 2022/2023) or fourth semester (summer term 2022/2023).
  • Students do not take any placement test, they will be informed how to sign up for the course in May 2022.

Powrót do góry

MIĘDZYOBSZAROWE STUDIA INDYWIDUALNE

MSI

Studenci przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022, którzy zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w pierwszym semestrze (semestr zimowy 2021/2022).

Studenci proszeni są o zapisanie się na lektorat w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie: 20.09.2021 – 30.09.2021 do godz.23.59.

Wyboru języka nowożytnego dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

UWAGA! Studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie: Lektoraty - studia stacjonarne

Instrukcja dla studenta określająca sposób zapisów na lektoraty na poziomie B2+:

 • Student wchodzi na stronę USOS UL: https://zapisy.uni.wroc.pl (jest to jedyna możliwość zapisania się na lektorat B2+)
 • Loguje się na stronie – ten sam login i hasło co do USOSWeb [otwiera się okienko z widokiem ‘Twój koszyk’ – jest to tabela z informacją m.in. o wydanych dotąd żetonach, liczbą pozostałych żetonów, itd.]
 • Przechodzi do zakładki ‘Rejestracje’ (60 żetonów przypada dla B2+)
 • Student wybiera kolejno: turę > grupę przedmiotów > przedmiot > grupę, do której chce się zapisać (opis grupy pokaże się po najechaniu na nią kursorem myszki lub jako ‘Dodatkowa informacja” po kliknięciu na nią; będzie tam informacja o kierunku/kierunkach, z których studenci mogą się zapisać do danej grupy)
 • Student zapisuje się do wybranej grupy poprzez dodanie jej do ‘Koszyka’ [dodane do koszyka = zapisanie do grupy]
 • Po migracji danych student będzie widoczny w grupie w USOSWeb.

Studenci studiów stacjonarnych II stopnia, którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium (→ Wykaz dokumentów zwalniających) nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium i nie zapisują się na lektorat na poziomie B2+

Ci studenci powinni przedłożyć oryginał certyfikatu w godzinach konsultacji kierownikom danego zespołu językowego.

Powrót do góry

MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM OCHRONY ŚRODOWISKA

MSOŚ

Studenci MSOŚ przyjęci na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w roku 2021/2022 zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w drugim semestrze (semestr letni 2021/2022). Studenci zostaną poinformowani o zapisach w późniejszym terminie.

Powrót do góry