Zasady uczestnictwa w lektoratach Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego

Studia stacjonarne I stopnia i studia stacjonarne jednolite magisterskie

 1. Uczęszczanie na lektorat jest obowiązkowe.
 2. Student potwierdza swoje uczestnictwo w grupie najpóźniej na drugich zajęciach wpisując się na listę uczestnictwa zwaną "listą uczestnictwa w lektoracie".
 3. Student który zrezygnuje z zajęć w trakcie semestru, po zapisaniu się na listę zwaną "listą uczestnictwa w lektoracie", zobowiązany jest do odpłatnego powtarzania semestru:
  • w przypadku języków nowożytnych (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
   • student studiów pierwszego stopnia traci 60 godzin z limitu 180 godzin, które traktuje się jako wykorzystane,
   • student jednolitych studiów magisterskich traci 60 godzin z limitu 180 godzin przeznaczonych na osiągnięcie biegłości na poziomie B2 II (uwaga - dodatkowo studentowi jednolitych studiów przysługuje 60 godzin na lektorat na poz. B2+),
  • w przypadku języków starożytnych (łacina) student traci 30 godzin ze swojego limitu.
 4. Lektor odmawia zaliczenia studentowi, który przekroczył limit nieobecności.
 5. Student ma prawo do:
  • pięciu nieobecności w przypadku języków nowożytnych (jeden semestr - 60 godzin zajęć),
  • trzech nieobecności w przypadku języków starożytnych (jeden semestr - 30 godzin zajęć).
  • Nieobecności wynikające z faktu reprezentowania uczelni nie są wliczane do limitu. Student zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w konferencjach, posiedzeniach rad wydziału, zawodach sportowych, meczach itp.
 6. Student może zmienić przydzieloną grupę w ramach tego samego poziomu wyłącznie za zgodą kierownika zespołu.
 7. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 42/2020 student ma prawo do wyboru języka. Język wybrany staje się językiem obowiązującym i nie może być zmieniany.
 8. Student otrzymuje zaliczenie na ostatnich zajęciach w semestrze (Nie ma terminów poprawkowych zaliczenia).
 9. W przypadku, gdy student nie uzyska zaliczenia w terminie, powtarza poziom odpłatnie.
 10. Student jest zobowiązany przystąpić do egzaminu na poziomie B2 II bezpośrednio po uzyskaniu zaliczenia, ale nie później niż w sesji poprawkowej.
 11. Student po uzyskaniu zaliczenia z obowiązkowego języka ma prawo do kontynuowania nauki tego języka fakultatywnie lub uczestnictwa w lektoracie z innego języka w ramach limitu bezpłatnych godzin, bądź odpłatnie po wykorzystaniu limitu 180 godzin.
 12. Studenta winna cechować wysoka kultura osobista.