Harmonogram zapisów uzupełniających na lektoraty

rok akademicki 2020/2021

dla studentów STACJONARNYCH studiów I stopnia i stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich starszych lat oraz zapisy na poziom A1-I z języków innych niż angielski.

ZAPISY

początek

koniec

na semestr letni 2020/2021

28.01.2021

08.02.2021

na semestr zimowy 2021/2022

14.06.2021

24.06.2021

uzupełniające na semestr zimowy 2021/2022

17.09.2021

24.09.2021

Język angielski

Zapisy do grup z języka angielskiego odbywają się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza online. W celu otwarcia formularza należy kliknąć tutaj: Zapisy (link aktywny w wyżej podanych datach).

UWAGA! Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 42/2020 § 9.1, studentom studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantom przysługuje jednorazowo dodatkowy limit 60 godzin dydaktycznych na fakultatywną, ponadprogramową naukę języka obcego innego niż język angielski na dowolnym poziomie.

Języki romańskie

Zapisy do grup z języków romańskich odbywają się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza online. W celu otwarcia formularza należy kliknąć tutaj: Zapisy (link aktywny w wyżej podanych datach).

Język niemiecki i rosyjski

Zapisy do grup z języków niemieckiego i rosyjskiego odbywają się drogą mailową na adres podany poniżej:

Zapisując się na lektorat student zobowiązany jest wysłać wypełnioną tabelkę, obowiązkowo w edytowalnej wersji, w domenie @uwr.edu.pl (numer albumu @uwr.edu.pl):

Nazwisko i imię Kierunek Nr indeksu Rok Stopień studiów - I / II / jednolite Poziom Powtarzam / dodatkowo płatny / wykorzystanie dodatkowych 60 godz. / obowiązkowo / wykorzystanie godzin Język
               

Tabelka w Wordzie.

Wszyscy uczestnicy testów kwalifikacyjnych zostaną przydzieleni do grup. W tym również studenci starszych lat.

Na zajęcia zapisują się studenci,

  • którzy pisali test kwalifikacyjny w ubiegłych semestrach, pod warunkiem, że wynik ich testu nie stracił ważności (ważność testu 3 semestry),
  • zaczęli uczestniczyć w lektoracie, który przerwali, więc nie mają przydzielonej grupy,
  • powtarzają semestr,
  • mają zaliczony język obowiązkowy , a na język angielski chcieliby uczęszczać fakultatywnie (zarówno w ramach limitu godzin, jak i odpłatnie). Zapisują się zgodnie z testem kwalifikacyjnym,
  • mają zaliczony język obowiązkowy i chcą wykorzystać godziny na inny język (również odpłatnie),
  • Studenci Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych zapisując się na lektorat proszeni są o podanie wiodącego kierunku,
  • studenci studiów II stopnia oraz studiów jednolitych mgr (lata starsze (IV-V)), którzy rozpoczynają lektorat w terminie innym, niż obowiązujący na jego kierunku, lub gdy mieli problem z zapisaniem się przez USOS. Dotyczy TYLKO poziomu B2+.

Na zajęcia NIE ZAPISUJĄ SIĘ studenci,

  • którzy kontynuują naukę z poprzedniego semestru.(mają już przydzieloną grupę),
  • którzy chcieliby przepisać ocenę z certyfikatu, czy też z innego kierunku, czy z innej uczelni,
  • zapisali się na B2+ PRZEZ Usos.