Zwolnienia z lektoratu

 

  • SPNJO honoruje dokumenty potwierdzające kompetencje językowe.

  • Student powinien przedłożyć dokument zwalniający przed zapisaniem się na lektorat.

  • Certyfikaty, na których nie ma oceny nie będą brane pod uwagę przy zaliczaniu lektoratów z języka obcego.